Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Další jednání KZ ZZS ČR na MZ ČR ke zcela novým návrhům novelizace vyhlášky 424/2004 Sb.

30.08.2007

.
Dne 29.8.2007 se vedení KZ ZZS ČR zastoupené prezidentem Drahomírem Sigmundem a viceprezidentem Bc. Radkem Bendou zúčastnilo v Praze hned dvojího jednání. O přípravě těchto jednání jste byli v předstihu informování zhruba před měsícem v hlavní aktualitě.


První jednání, které začínalo již v 8,00 hodin na Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy se týkalo zasedání vědeckého výboru k připravované konferenci ke 150. výročí založení ZZS HMP. Zde se již finalizovala podoba a program celé konference. Dobře víte, že tato konference je zaměřena ve velké míře na práci zdravotnického záchranáře. Je velmi přínosné, že část konference je společná s lékaři a část konference je rozdělena do dvou sekcí, které ovšem v žádném případě nejsou pro opačné profese vzájemně uzavřeny.
Zahraniční hosté a témata přednášek které jsem viděl dávají tušit, že konference bude v mnohém velmi jedinečná.
I kulturní a doprovodný program, ze kterého bych chtěl vypíchnout divadelní představení pánů Čtvrtníčka a Lábuse, kteří své vystoupení připravují se zdravotní tématikou, bude velmi odlišný od podobných akcí. Za sebe i komoru záchranářů jsem velmi potěšen, že se na celé akci můžeme velmi výrazně a aktivně podílet.

Po skončení programu vědeckého výboru konference jsme se kvapem přesunuli do budovy Ministerstva zdravotnictví České republiky, kde jsme měli na odboru krizového řízení předjednánu schůzku s ředitelkou tohoto odboru paní MUDr. Hlaváčkovou a paní ředitelkou odboru vzdělávání a vědy Mgr. Proškovou, která se ale již v pátek emailem ze schůzky pro jiné pracovní vytížení omluvila.
Zde jsme předložili přepracované návrhy změn do vyhlášky 424/2004 Sb. tak, jak jsme se na tom před měsícem vzájemně domluvili. Pro jednoduchost jsem pro vás připravil jen výňatky pro porovnání návrhů změn tří paragrafů, které se nás bezprostředně týkají.

Současné znění § 17 zdravotnický záchranář můžete porovnat s našimi návrhy změn § 17. Tyto jsme konzultovali i s vedením urgentního přijmu FN Olomouc proto, aby vyhovovaly jak zdravotnickým záchranářům na ZZS, tak zdravotnickým záchranářům na odděleních urgentního přijmu, ale i potřebám provozovatelů těchto zdravotnických zařízení a nebyl problém s uplatňováním těchto lidí v pracovním životě. Byl to i požadavek MZ České republiky.
Samozřejmě, že navrhované změny kompetencí § 17 se v celém rozsahu týkají i všeobecných sester se specializovanou způsobilostí pracujících ve výjezdových posádkách na ZZS, neboť to mají ve svém § 49 stanoveno.V žádném případě jsme se v návrzích neřídili myšlenkou, že by zdravotničtí záchranáři měli vytlačovat lékaře ze zdravotnických záchranných služeb, nebo že by měl systém dospět do systému paramedického, jak je tomu nejen v zámoří, ale i v mnoha zemích Evropské unie.

Dále můžete porovnat § 33 řidič vozidla ZZS v současném znění , ve kterém je naprostý NESMYSL v tom, že řidič vozidla ZZS pod odborným dohledem lékaře nebo zdravotnického záchranáře provádí údržbu a řízení vozidla s právem přednosti v jízdě !!! Do dodržování bezpečnosti jízdy nemůže řidiči nikdo mluvit. Také si neumím představit situaci, kdy například lékař stojí nad řidičem, který kontroluje hladinu oleje v motoru a nutí ho dolít třeba další olej, protože se domnívá, že je ho málo. Lékař třeba nemusí mít ani řidičské oprávnění. Proto jsme v našem návrhu § 33 tuto nesmyslnost z činností vykonávajících pod odborným dohledem a nebo přímým vedením vytáhli a vložili do samostatného bodu 3, kde řidič ZZS řízení a údržbu vykonává bez odborného dohledu jakékoliv další osoby. Za bezpečnost jízdy je podle silničního zákona právně zodpovědný pouze řidič vozidla.
To samozřejmě nevylučuje možnost, že vedoucí posádky řekne řidiči, aby jel třeba pomalu a více se vyhýbal nerovnostem ve vztahu ke stavu pacienta. Nemůže už ale řidiče v žádném případě nutit, aby jel rychleji, že to vyžaduje zdravotní stav pacienta, pokud to nedovoluje stav vozovky a povětrnostní podmínky.To byly samozřejmě jen takové možné příklady.

Dále jsme při jednání upozornili na fakt, že doposud nebyl naplněn § 97 vyhlášky 424/2004 Sb., tedy zdravotnický záchranář se specializovanou způsobilostí. Zatím není výukový program a škola, kde by zdravotnický záchranář DiS mohl dostudovat tuto “nástavbu“ a stát se zdravotnickým záchranářem se specializovanou způsobilostí. Přitom potom by dle vyhlášky mohl vykonávat stejné úkony, které mohou vykonávat všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí ARIP a PSS – IP. Proto jsme apelovali na to, aby byl co nejdříve modul tohoto studia vytvořen, a že by pravděpodobně bylo možné k tomuto účelu použít modul určený pro všeobecné sestry, které takto získávají specializaci ARIP a PSS – IP, nebo z něj alespoň z větší míry vyjít.

Zde můžete názorně vidět, že vedení komory záchranářů ani přes prázdniny nezahálelo. Není nám totiž osud zdravotnických záchranářů a řidičů ZZS lhostejný, a nechceme promarnit příležitost, když se v současné době připravují novelizace právních norem, které zase na dlouhou dobu budou buď v dobrém a nebo ve špatném upravovat poměry k našim povoláním.
V současné době ještě pracujeme na změnách systému celoživotního vzdělávání pro zdravotnické záchranáře ze zdravotnických záchranných služeb tak, aby byl zaměřen nejen na udržování a zvyšování si vědomostí, ale i na udržování a zvyšování si praktických dovedností.

Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2019 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.