Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Dle sdělení ministra, jde malá novela zákona 96/2004 Sb. do PS PČR

18.12.2010

Dle sdělení ministra, jde malá novela zákona 96/2004 Sb. do PS PČR

Novela vzdělávacího zákona řeší finančně náročné oblasti vzdělávání a výkonů praxe sester
a dalších nelékařských profesíMinisterstvo zdravotnictví ČR, poslanec Marek Šnajdr a Česká asociace sester se shodli na takzvané malé technické novele zákona číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Novela, jejíž hlavní část připravil poslanec Marek Šnajdr je připravena v souladu s novou koncepcí nelékařských povolání a řeší zásadní a finančně náročné oblasti vzdělávání a výkonů praxe sester a dalších nelékařských profesí.

Cílem novely je, aby se v co nejkratším termínu legislativně napravily nepříznivé dopady některých ustanovení tohoto zákona, které se jeví jako nejvíce problematické a za stávajícího legislativního stavu neovlivnitelné. Důležitými novelizačními body jsou umožnění nelékařským zdravotnickým pracovníkům, podobně jako lékařům, vykonávat některé činnosti ještě před získáním specializované způsobilosti, zrušení šesti zaměření sanitáře a ponechání pouze sanitáře, upřesnění definice certifikovaný kurz tak, aby byly realizovány výhradně kurzy nutné pro přímé poskytování zdravotní péče. Novela dále prodlužuje registrační období nelékařských zdravotnických pracovníků z 6 na 10 let. Dojde také k významnému zjednodušení celého procesu registrace a snížení rizika provozních problémů při poskytování zdravotní péče. Díky tomu se jen na správních poplatcích ušetří 3,5 milionu korun.

„Na předložení novelizace zákona jsme se shodli s Českou asociací sester a poslancem Parlamentu ČR Markem Šnajdrem, který ji v rámci urychlení celého procesu předloží sněmovně jako poslaneckou iniciativu,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a dodává: „Návrh této novely byl připomínkován profesními, odbornými a odborovými organizacemi. Z jejich strany se sešlo mnoho podnětů a návrhů, které jsme mohli v rámci této novely zohlednit pouze minimálně. Všechny připomínky týkající se jednotlivých zdravotnických povolání byly postoupeny pracovní komisi a budou řešeny komplexně v rámci přípravy velké novely tohoto zákona plánované na polovinu roku 2011.“

Již v roce 2009 byly zahájeny práce na novele tohoto zákona a během přípravné fáze se ukázalo, že k tomu, aby se legislativně vyřešily kumulující se problémy nelékařských povolání, bude zapotřebí většího rozsahu změn zákona, než se původně uvažovalo. Pro tento náročný úkol byla ustavena pracovní komise. Jejím úkolem je analýza problematiky jednotlivých nelékařských zdravotnických povolání včetně podávání návrhů na úpravu výkonu povolání, vytvoření nové koncepce ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání včetně nové koncepce vzdělávacích programů kvalifikačních a specializačních.

Nyní předkládaná novela zákona je připravena v souladu s novou koncepcí nelékařských povolání a jsou do ní promítnuty dílčí závěry komise. Největším problémem, který řeší, je činnost registru nelékařských zdravotnických pracovníků. Z hlediska náporu žádostí o prodloužení platnosti osvědčení bude tento stav kulminovat v roce 2011 a 2012. „Už nyní dochází ke zpoždění ve vyřizování žádostí. To má negativní důsledky pro žadatele, protože se mohou ocitnout po dobu vyřizování žádosti bez platného osvědčení, což vede jejich zaměstnavatele k přeřazování do nižší platové třídy, byť dočasnému. Tím je zdravotnický pracovník, ne vlastní vinou, poškozen na výkonu svých práv,“ dodává ministr Leoš Heger.

Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz
Zdroj: mzcr.cz


P R E Z E N T A C E: malá novela zákona 96/2004 Sb.Související článek

Informace ke vzdělávacím programům a přípravě změn v legislativěKomentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.