Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. obdržela cenu Jana Evangelisty Purkyně

26.06.2020

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. obdržela cenu Jana Evangelisty Purkyně

 

 

Čestná členka KZ ZZS ČR

paní doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.,

obdržela nejvyšší ocenění ČLS JEP

 

 

 

 

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v letošním roce udělilo nejvyšší ocenění – Cenu Jana Evangelisty Purkyně – paní doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Cena jí byla slavnostně předána dne 17. června 2020 na zámku v Libochovicích.
✨ GRATULUJEME ✨

✨ Je jen málo osobností naší medicíny, které by tak významně formovaly obor svého působení. Paní docentka MUDr. Jarmila Drábková, CSc., takovou osobností nepochybně je. S úžasem můžeme pohledět na šíři jejího zájmu, na výběr témat a na neúnavnou snahu navýšit úroveň poznání i léčebné praxe. Vždy dokázala odhalit to podstatné, uměla se zaměřit na problematiku jevící se v dané chvíli jako rozhodující. Obor anesteziologie a intenzívní medicína ji oprávněně považuje za svojí ikonu. Její profesní dráha je vlastně dráhou zrození, emancipace a růstu tohoto klíčového lékařského oboru, který spoluvytvářela.

✨ V době, kdy se mu začala věnovat – ještě jako lékařka atestovaná v oboru gynekologie a porodnictví - to byla pouze anesteziologie. Docentka Drábková rychle rozpoznala potřebu užšího zaměření, rozeznala potřeby svých pacientek, ať se to již týkalo zajištění bezbolestnosti při porodu či péče o závažné komplikace těhotných i rodiček. A o tom co dělala, publikovala. Současně také pochopila i nutnost vnitřní konsolidace oboru a při vzdělávání i budování povědomí sounáležitosti všech anesteziologů se v odborné společnosti zapojila do spolkové činnosti. Ve výborech a komisích federální, národní a posléze i české společnosti anesteziologie a resuscitace, posléze i s přídavkem „a intenzívní medicíny“ pracuje po více než čtyři desítiletí! Její opakované zvolení je nejlepší vizitkou úcty a odborné autority, které se v komunitě anesteziologů a intenzivistů oprávněně těší.

✨ Na počátku sedmdesátých let se odborné činnosti anesteziologů rozšířily i o péči o kriticky nemocné a docentka Drábková se posléze důsledně tímto směrem zaměřila. Pracovala zde nejenom ve funkcích vedoucích lékařů. Velmi brzo pochopila nutnost obohatit léčebné i ošetřovatelské postupy o to, co je příznačné právě v péči o kriticky nemocné. Od té doby se datuje její neúnavná pedagogická i publikační činnost zaměřené jak na lékaře, tak i na nelékařský personál – na sestry. Právě ony jí vnímají nejen jako učitelku a mentorku, ale i důsledného advokáta svých profesních zájmů. Docentka Drábková neúnavně psala, přednášela a na současné úrovni intenzívní medicíny i intenzívní péče v tuzemsku má svoji nepopiratelnou zásluhu. Vždy vnímala nutnost vzdělávání zdravotnických pracovníků. To plyne jak z její vrozené píle a zvídavosti, tak i z pocitu zodpovědnosti vůči nemocným.

✨ Nelze nezmínit její několik desítiletí trvající funkci odborné redaktorky Referátového výběru z anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny. V minulosti, kdy informační zdroje byly vzácné a kontakt s odbornými periodiky ze západní Evropy i zámoří obtížný, hrálo toto periodikum jedinečnou roli kontaktu s odborným zahraničím. To, že přetrvalo do současnosti je také dokladem jeho kvality a mimořádného úsilí docentky Drábkové.

✨ Vývoj intenzívní medicíny přinesl nové problémy – přechod do chronicity, nově vznikající nosologické jednotky. I zde docentka Drábková vystihla trend vývoje a zaměřila se tímto směrem, nejenom v praktické rovině. Spolusestavila první tuzemskou monografii věnovanou následné intenzívní péči. I v tomto zůstává nadále průkopnicí.

✨ Respekt a odborná autorita, které se docentka Drábková těší, není omezena jen na vlastní obor. Vždy vnímala nutnost mezioborového i mezidisciplinárního přesahu. To uskutečňovala také na půdě ČLK (Česká lékařská komora), kde se podílí na činnosti Etické komise. Za svoji profesní, pedagogickou i publikační činnost zaslouženě získala mnoho ocenění. Jejich výčet by byl dlouhý. Zůstává tak jedinečnou a neopakovatelnou osobností nejen oboru anesteziologie a intenzívní medicína, ale celé české medicíny. Osobností, které si vážíme a máme jí v úctě.

Zdroj: FB Nemocnice Motol

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.