Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Dopis členům KZ ZZS ČR

02.01.2009

.
Vážení kolegové a kolegyně, komorníci.


Přehoupli jsme se do roku 2009, do kterého vám všem samozřejmě přeji mnoho úspěchů v osobním i profesním životě, studentům mnoho úspěchů ve škole a nám komorníkům bych chtěl do roku 2009 popřát, aby se nám naše společné dílo dařilo budovat a naše společné cíle prosazovat a uskutečňovat minimálně tak dobře, jak se nám to dařilo v roce předchozím, tedy v roce 2008.

Každý přechod na další rok ale také pro nás, členy komory záchranářů, znamená splnit hned na začátku roku dvě zásadní povinnosti každého řádného člena.

Tou první, méně příjemnou povinností, je platba členského příspěvku na kalendářní rok, který je zapotřebí dle stanov uhradit nejpozději do konce února 2009 na účet
komory č.: 35-5931400267/ 0100 a nezapomeňte při platbě uvést do variabilního symbolu čtyřmístné registrační číslo, které vám bylo v komoře záchranářů přiděleno.
Máte jej na potvrzené části přihlášky a na svých odznacích.
Také dobře víte, že jej máte používat při každé korespondenci s komorou. Je to z důvodu snadnějšího a hlavně rychlejšího vyhledání každého z vás v jednotlivých dokumentech komory.
Další možností pro uhrazení členského příspěvku je stejně jako v letech minulých platba členského příspěvku u mne v kanceláři na ZZS v Olomouci. Tato možnost se týká hlavně členů z Olomouce a okolí a také studentů olomoucké zdravotnické školy.

Druhou velmi nutnou povinností, která jej již daleko příjemnější, je zvážit účast na letošním,
již IV. Sněmu KZ ZZS ČR.
Jistě jste si dobře spočítali, že letošní sněm je sněmem volebním, kdy si budeme volit nové orgány komory. Hlavně z tohoto důvodu, jsme letošní čtvrtý sněm naplánovali jako dvoudenní akci, kde první den bude odborná konference a až druhý den proběhne jednání sněmu, abychom měli dostatek časového prostoru pro jednotlivá volební kola.
Z těchto důvodů jsme museli po třech letech konání sněmů změnit místo a přesunout se z Hotelu Hesperia do hotelu Akademie, který nám poskytne pro naše dvoudenní jednání lepší komfort. Celý hotel totiž bude uzavřen jen pro naši akci.

To ale vyžaduje i vaši velkou součinnost. Z důvodu plánování počtu účastníků, noclehů, obědů, občerstvení a dalších úkolů s tímto sněmem a konferencí spojených je zapotřebí, abyste
každý z vás, co nejdříve, emailem na info@komorazachranaru.cz dali vědět, pro zorganizování celé akce několik velmi důležitých informaci.

Každý na uvedený email co nejdříve, ale zároveň nejpozději
do 20. února 2009 prosím napište:


a) budu/nebudu se účastnit jako delegát IV.Sněmu KZ ZZS ČR
b) budu/nebudu požadovat zajistit ubytování (případně s kým)
c) na konferenci chci/nechci mít aktivní účast (i Ti, kteří již psali, že aktivní
....účast zvažuji, napište prosím znovu)

d) nezapomeňte prosím opět uvést na konci emailu u jména i registrační číslo v KZ ZZS ČR.

Jelikož je akce pořádána mimo Olomouc, tak informace o případném zájmu o ubytování požaduji i po členech komory z Olomouce a okolí, kteří si v minulých letech nocleh v Hotelu Hesperia zpravidla nebrali a šli spát domů.

Věřím, že o účast na sněmu, bude jako každý rok velký zájem. Zvláště letos, když je spojen i s odbornou konferencí zařazenou do celoživotního vzdělávání a s volbami do nejvyšších orgánů komory, byste si neměli nechat ujít dvoudenní přátelské setkání s kolegy z celé republiky.

Jak jistě víte již z oznámení sněmu na webových stránkách, je v hotelu, pro delegáty sněmu a účastníky konference, mimo ubytování, na které ale KZ ZZS ČR také přispívá, vše zdarma.

Závěrem mi dovolte vám všem poděkovat za přízeň, kterou komoře záchranářů svým členstvím vyjadřujete. Zároveň bych vás všechny ale také chtěl požádat, abyste při každé vhodné příležitosti veskrze pozitivně prezentovali KZ ZZS ČR na svých pracovištích, školách, ale i na veřejnosti tak, aby se nám společně podařilo přesvědčit co možná nejvíce našich kolegů k aktivní účasti na členství v komoře.
Pokusme se každý z nás, přivést v letošním roce do komory záchranářů alespoň jednoho kolegu spolupracovníka, nebo kolegu studenta ze školy.


S těmi, kteří se rozhodnou k březnové účasti na konferenci a sněmu se velmi těším na osobní setkání.


Sigmund


P.S. Tento dopis naleznete i ve svých emailových schránkách. Pokud někomu nedorazí, tak napište na info@komorazachranaru.cz a já se dle vašeho aktuálního emailu podívám, kde je chyba a v případě potřeby opravím vaše emaily v evidenční dokumentaci komory záchranářů.


SigmundKomentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.