Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

III.Sněm Komory záchranářů ZZS České republiky je minulostí. Veškeré informace neleznete v příspěvku

21.04.2008

.

V pátek 18.4. 2008 proběhl v olomouckém hotelu Hesperia již
III.Sněm Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb
České republiky.
Do Olomouce se již potřetí sjeli nelékařští zaměstnanci záchranných služeb téměř ze všech krajů České republiky a studenti škol oboru zdravotnický záchranář z mnoha vyšších i obou vysokých škol připravujících budoucí záchranáře na jejich náročné a zodpovědné povolání.
Pracovní jednání začalo krátce po třinácté hodině přivítáním hostů a samozřejmě i všech delegátů sněmu, kteří zcela jistě a nadevší pochybnost nadřadili naše společné zájmy nad zájmy svými, což dokázali již tím, že mnozí z nich přijeli i z hodně velké dálky do Olomouce řešit problémy, které nás společně znepokojují, a které jsme si při zakládání organizace vytýčili k řešení.


Po navolení pracovních orgánů se samotné jednání řídilo schváleným programem III.Sněmu KZ ZZS ČR.

Poté vystoupili zástupci Pojišťovny právní ochrany DAS, kteří tak osobně mohli všem delegátům představit produkty pojištění, které by mohly být pro nás, zaměstnance ZZS užitečné.
Komora na svých webových stránkách o této možnosti informovala v aktualitě zveřejněné začátkem prosince 2007.

Poté vystoupil prezident komory pan Drahomír Sigmund s přednesením zprávy o činnosti za období od druhého do třetího sněmu komory.
Zároveň delegátům vysvětlil, že to co je ve zprávě shrnuto na pár listech, je ve skutečnosti práce zabírající stovky hodin, mnoho najetých kilometrů a nespočet různých jednání, dohod a nedohod.
Po přednesení zprávy o činnosti prezident přednesl i zprávu o hospodaření za rok 2007. Plánovaný rozpočet za rok 2007 byl vyčerpán z 52,5 % z plánovaného předpokladu.
Jelikož k přednesenému nebylo výhrad, byl delegátům představen návrh rozpočtu na rok 2008, který byl na rozdíl od loňského roku schválen beze změn v původní podobě tak, jak byl vedením KZ ZZS ČR navržen.

Po těchto nezbytných oficialitách přednesl ve své prezentaci viceprezident komory
pan Bc. Radek Benda návrhy KZ ZZS ČR k možnostem dalšího kontinuálního vzdělávání pro záchranáře na klinických pracovištích nemocnic, za jasné legislativně dané povinnosti pro zaměstnavatele takové vzdělávání v podobě stáží podporovat, zajišťovat a dokumentaci o jeho absolvování zakládat do osobních spisů zaměstnanců.

Potom vystoupil s další velmi zajímavou prezentací pan David Rektořík DiS, který ještě donedávna pracoval na dětském oddělení JIP v hlavním městě Saudské Arábie, v Rijádu.
Ve své prezentaci se tedy zaměřil na fungování zdravotnictví v této zemi se všemi klady i nedostatky.

Během jednání sněmu přijala návrhová komise dva podněty do návrhu usnesení se kterými delegáty seznámili, aby o nich mohli hlasovat.
Po diskuzi k těmto bylo Usnesení III.Sněmu KZ ZZS ČR schváleno.

Celá pracovní část jednání trvala přes čtyři hodiny a končila chvíli po sedmnácté hodině.
V tuto dobu již byla pro delegáty sněmu připravena hotelová sauna s vířivkou tak, aby se zájemci po vyčerpávajícím programu jednání mohli před druhou, neoficiální částí sněmu - večerním posezením s rautem, hudbou a tancem odreagovat a odpočinout si.
Tak jako každý rok se i večírek velmi vydařil a mnoho delegátů se tak mohlo vzájemně blíže poznat a seznámit s lidmi z jiných záchranek a škol.

Za celé vedení komory bych chtěl ještě jednou i zde v tomto příspěvku poděkovat všem delegátům za jejich aktivní přístup a za to, že nejsou lhostejní a přijeli do Olomouce o problémech jednat, což bylo znát i na velké spoustě diskusních příspěvků, což v předchozích letech nebylo až takovou samozřejmosti.Vám všem patří dík od celé záchranářské obce !!!

Sigmund

Fotodokumentace od Mgr.Kleina Františka.


Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.