Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Informace z jednání na MZ ČR

01.12.2007

.

Informace viceprezidenta Bc.Radka Bendy o jednání
na MZ ČR dne 29.11.2007Čtvrteční jednání na MZ ČR, kde jsem byl za KZ ZZS ČR společně s Davidem Machálkem, Lucka Plachá se omluvila z důvodu nemoci, se týkalo novelizace vyhlášky 424/2004 Sb., hlavně § 17, 49, a 97. Účast na jednání přijaly představitelky ČASu Mgr. Jurásková, MBA a Bc. Müllerová, za NCO NZO Mgr. Ertlová, dále pak za ZZS HMP primář MUDr.Jiří Danda s Alanem Rybou a za odbory Mgr. Štěpánková s místopředsedkyní paní Dášou Žitníkovou, a další.

Výše zmiňovaná schůzka začala v 9.45 hodin, protože paní ředitelka odboru vzdělávání MZ ČR Mgr. Prošková byla do té doby pracovně jinde. Čekání jsme však využili k diskuzi a "doladění" všeho potřebného pro jednání samotné.
Jednání pak pokračovalo až do 13.30 hodin. Bylo vyřešeno vše potřebné a s výsledkem tohoto jednání jsme byli spokojeni.
Upozorňuji na skutečnost, že se nám podařilo doplnit a v mnohém vzájemně propojit činnosti v § 17 a 49 (týkají se přímo naší profese) a doplnit i § 97 - záchranář, specialista, tak jak jsme informovali v hlavní aktualitě. Pro tento "§" byl stanoven přesný název: Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu, což je označení náležitě přesné a honosné.
Zde jen pro zajímavost uvedu, že k tomuto § (bez odborného dohledu, a bez indikace, tedy pro RZP) je dostatečný prostor využití kompetencí, konkrétně v těchto bodech:
- na základě vyhodnocení závažnosti stavu podává léčivé přípravky v rámci kardiopulmonální resuscitace a stavů bezprostředně ohrožujících život pacienta
- provádí zajištění dýchacích cest, včetně invazivních postupů
Mimochodem, v úvodu schůzky zazněla důležitá věta: "ačkoli se to mnohým nebude líbit, zajištění ZZS v ČR směřuje spíše k převaze zásahů v „paramedickému systému“ .
Byl jsem potěšen, že tato schůzka měla hladký průběh, i když byla pracovně i časově náročná.

Taktéž se zkráceně hovořilo i o připomínkování vyhlášky 423/2004 Sb.- kreditní systém, kde jsme se s Davidem Machálkem informovali i o možnostech E- learningového vzdělávání.

Po ukončení jednání cca ve 13.40 hodin David Machálek odjel na další schůzku ohledně možností sjednání úrazového pojištění pro naše členy (David nás pak bude určitě informovat), já jsem si telefonicky sjednal termín schůzky se zástupcem Pojišťovny právní ochrany D.A.S. - viz předchozí jednání s Drahošem + aktualita na webu.

Poté jsem jel na Vyšší a střední zdravotnickou školu, kde jsem měl pro studenty 3. ročníku oboru DZZ od 14. 10 do 15.30 hodin přednášku. Tato přednáška měla dvě části, první část se týkala stávající legislativy pro NLZP, pracující u ZZS a druhou část přednášky jsem využil pro prezentaci naší profesní organizace KZ ZZS ČR. Ačkoli posluchači byli výborní, měli zájem, diskutovali, tak mě však trochu zklamala skutečnost, že studenti o Komoře záchranářů nejsou téměř informováni.

Bc. Radek Benda
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.