Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Jaká byla konference v Pelhřimově

26.10.2009

.

5.Pelhřimovský podvečer je minulostí
Minulý pátek a sobotu proběhla na Vysočině v Pelhřimově, tradiční Odborná konference „5. Pelhřimovský podvečer“. Konferenci pořádala ZZS Kraje Vysočina a byla určena především nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Hlavním organizátorem, bez jehož osobního nasazení a zápalu pro věc, by konference s již pětiletou tradicí nemohla vzniknout, byl MUDr.Tomáš Vaňatka, kterému bych tímto ještě jednou za odvedenou práci při přípravě konference rád poděkoval.

Celá konference byla tématicky zaměřena na záchranáře v tísni. Proto i motto konference znělo „….jen připraveným štěstí přeje…“ Pravděpodobně se také jednalo o první konferenci pro zdravotníky na území ČR, která byla přenášena online pomocí internetu.

Již po prvním dni konference bylo zřejmé, že odborné konference pořádané pro NLZP ze ZZS zvlášť, mají pro tyto posluchače větší edukační smysl, než konference pořádané většinově pro lékaře, a že i přednášky, ač mnohé byly přednášeny lékaři, nebo vznikly za spoluautorství lékaře a pod dohledem lékaře, byly připraveny tak, aby z nich měl posluchač nelékař, co možná největší profit.

Host konference, Doc.MUDr. Viliam Dobiáš, vedoucí subkatedry urgentní medicíny SZU, se při rozhovoru, který jsme spolu vedli v pátek večer vyjádřil v tom smyslu, že nejenže většina prezentací byla velmi hodnotných, ale také, že se ještě nesetkal s takovými emocemi přednášejících, které některé přednášky provázely.

I z těchto informací je zřejmé, že valná většina účastníků si na konferenci nepřijela pouze „vysedět“ pár potřebných kreditů, ale že se jeli skutečně vzdělávat.

Nejen zkušenost z konference v Pelhřimově, ale třeba i postřehy z konference, kterou komora záchranářů pořádala letos v březnu, mne stále více ujišťují v domněnce o potřebnosti, zvýšit počet odborných konferencí, zaměřených převážně na nelékařské zdravotnické pracovníky výjezdových skupin ZZS. Pravděpodobně již přichází doba, kdy si i tito pracovníci začínají čím dál více uvědomovat odpovědnost, která při poskytování PNP v posádkách RZP leží právě na nich samotných.

Aby se i KZ ZZS ČR podařilo pro NLZP během roku zorganizovat více než jednu konferenci, je zapotřebí, aby se členská základna a s tím spojená i ekonomická síla komory rozšířila a zvýšila tak, aby to bylo realizovatelné.
I k tomuto účelu měla přispět přednáška Představení KZ ZZS ČR, která na konferenci v Pelhřimově také zazněla. Všem, kteří zatím nevědí, kdo jsme, nebo mají jiné otázky doporučuji, aby se alespoň zde s touto prezentací seznámili, protože jim na spoustu otázek dá odpověď.

Sigmund


P.S.

Kdo by se nyní, ještě do konce roku, rozhodl pro vstup do KZ ZZS ČR, nemusí mít strach, že by hned začátkem příštího roku, opět platil členský příspěvek na rok 2010. Registrace do komory po 1.11.2009 je ošetřena tak, že registrační platbou je automaticky uhrazen i členský příspěvek na celý rok 2010.
Nemusíte mít tedy žádnou obavu z dvojí finanční náročnosti a můžete v klidu vyplnit a odeslat přihlášku zaměstnance nebo přihlášku studenta a stát se tak jedním z nás.


Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.