Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Komora jednala s OS UM a MK

22.09.2006

.
Dne 19.9.2006 proběhlo v Brně v prostorách ZZS JmK jednání mezi prezidiem KZ ZZS ČR a výborem OS UM a MK ( Odborná společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ).
Za komoru byl pro zaneprázdněnost dalších členů prezidia přítomen pouze prezident Drahomír Sigmund, za předsednictvo OS UM a MK byli účastni její předseda MUDr. Milan Ticháček, místopředseda MUDr. Ilja Deyl a další členové předsednictva ve složení MUDr. Jiří Knor, MUDr. Pavel Urbánek a MUDr. Jan Tuček.
Na začátku schůzky jsem přítomné rámcově seznámil s posláním a cíli komory záchranářů, neboť členové předsednictva „ urgmedu “ měli z různých doslechů zkreslené a nepravdivé informace o tom, čeho skutečně chce naše profesní organizace dosáhnout.
Společnost UM a MK jsem opět ujistil, že naše komora neprosazuje v přednemocniční neodkladné péči zavedení paramedického systému.
Poté jsem výbor „ urgmedu “ seznámil s materiály, které jsme předali na MZd.ČR k novelizacím Zákona 96/2004 Sb., a hlavně k novelizaci vyhlášky 424/2004 Sb.
Po prostudování těchto materiálů jsme se navzájem pokusili vysvětlit postoje obou stran na jednotlivá ustanovení návrhů této právní normy. Samozřejmě, že naše představy o činnostech zdravotnických záchranářů byly od představ představitelů OS UM a MK rozdílné ( stačí připomenout kompetence posádek RZP doporučené OS UM a MK ), ale po trpělivém vysvětlování se naše postoje k některým problémům začali sbližovat. I zde se jasně ukázalo, že spousta problémů vzniká pouze vlastní nekomunikací.
V dalších oblastech jsme se například shodli na tom, že oběma organizacím chybí Zákon o ZZS, že je potřeba pozměnit vyučovací osnovy oboru zdravotnický záchranář a dalších věcech, které nás společně zatím nenaplňují optimismem.
Proto jsme se závěrem domluvili, že je v zájmu obou organizací, abychom spolupracovali. Shodli jsme se i na tom, že naši spolupráci nenaruší ani rozdílnost názorů v některých oblastech a činnostech neodkladné přednemocniční péče.
Předseda OS UM a MK přislíbil pomoc a spolupráci společnosti při zajišťování odborných akcí. Nejblíže již na Dostálových dnech, kde by nám v závěru bloku přednášek prvního dne měla být k dispozici místnost pro prezentaci toho, co KZ ZZS ČR za první rok své existence stihla a nebo nestihla udělat.
Závěrem bych chtěl ještě i v tomto článku předsednictvu odborné společnosti poděkovat, že si na svém pravidelném zasedání udělali na jednání s komorou záchranářů čas.

Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.