Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

KZ ZZS ČR neplánuje zrušení řidičů ZZS a nezavinila nepřítomnost výsluh

18.04.2014

KZ ZZS ČR neplánuje zrušení řidičů ZZS a nezavinila nepřítomnost výsluh

KZ ZZS ČR neprosazuje ZZS bez řidičů,

ani nezavinila,že v zákoně o ZZS

není původní sociální program.

 

Je to v krátkém časovém úseku už podruhé, co se někdo snaží komoře záchranářů nasadit psí hlavu. Podruhé v krátké době se někdo snaží komoru veřejně poškozovat ventilováním a zveřejňováním nepravd neboli lží.

 

1) Někdy v únoru před konferencí a sněmem KZ ZZS ČR jsem zaznamenal na facebooku šířenou dezinformaci, že KZ ZZS ČR zapříčinila, že v zákoně o ZZS není původní sociální program s výsluhami atd., a že komora záchranářů nedělá nic proto, aby tam byl.

2) Po letošní konferenci a sněmu komory, jsem v uplynulých dnech zaznamenal další šířenou dezinformaci, že KZ ZZS ČR má v plánu zrušit profesi řidiče na ZZS.

 

Zamyslel jsem se, proč se to děje a došel jsem ke třem možným scénářům.

A) Někdo chce poškozovat organizaci – KZ ZZS ČR

B) Někdo chce poškozovat představitele KZ ZZS ČR

C) Jedná se o hlupáka(y), kteří si nejsou schopni zjistit pravý stav věcí a z kusých útržků informací vytržených z kontextů a ze zaručených doslechů udělají závěry, které pak pouštějí do éteru, aniž by vynaložili sebemenší námahu na zjištění pravé podstaty věcí

D) Také je možný souběh bodů A, B, C v různých kombinacích a ten se mi jeví hodně pravděpodobný

 

Jedno mají obě dezinformace společné. Jsou šířeny ANONYMEM . I na facebooku, kde byla komora popotahována za sociální program, byl založen profil „Záchranná Služba“ a nebylo možné zjistit, kdo za ním stojí. Samozřejmě jsem se autora v diskuzi na jméno ptal, ale nebylo mi vyhověno. Nedlouho poté, kdy se anonym v diskuzi dostal do argumentační nouze, byl profil na FB zrušen.

Oponoval jsem mu, že to nebyla KZ ZZS ČR kdo se zasloužil o to, aby byl původní Julínkův zákon o ZZS i s celým sociálním programem předložený do PS PČR vládou (původního návrhu.

 

Druhým samostatným případem je šíření dezinformace, že KZ ZZS ČR chce zrušit profesi řidiče vozidla ZZS. Představitelé komory se v březnu loňského roku účastnili jednání na MZ ČR nad připravovanou legislativou pro nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP), která mimo jiné zahrnovala i legislativu spojenou s profesí řidiče ZZS. Ani na tomto jednání žádný návrh na zrušení profese řidiče nepadl. Naopak, probíraly se kompetence řidiče ZZS, které by měly být v nové legislativě výrazně posíleny a na jejichž vzniku se na žádost MZ ČR naše komora velmi výrazně podílela. Dále se na jednání ve směru k řidičům ZZS probírala možná změna názvu profese (byl tam návrh, aby už název profese neobsahoval slovo řidič), probíraly se s tím spojené konsekvence, jako jsou případné změny ve vzdělávání, odměňování apod. Opakuji, že za celou dobu na jednání nepadl žádný požadavek ani návrh na zrušení profese. Poté jsme v komoře o postavení řidiče na ZZS nijak nediskutovali. Až v listopadu, kdy po zcela zbytečné Polemika nad přípravou, školením, proškolováním a kontrolou řidičů vozidel ZZS.

Odpovědi na položenou otázku v anketě byly zastoupeny takto:

Na pozici řidiče je v současnosti lépe brát?

Starší zkušené řidiče s kurzem 33%

Zdravotnické záchranáře s ŘP 63%

Nevím a je mi to jedno 4%.

 

Opět to prosím nelze brát jako názor vedení komory, ale jako vyjádření hlasujících v anketě. V průvodní aktualitě jsem napsal, že i to co uvedu, není možné brát jako jedinou pravdu, dogma. Naopak to má vést k zamyšlení a vyvolání otázek a odpovědí, jak v této oblasti dál. Uváděl jsem v aktualitě, že obě varianty uvedené v anketní otázce mají svá pro a proti. Koneckonců si každý může aktualitu pročíst znovu.

Uvedu ale něco jiného. Komora záchranářů byla v ČR první organizací, která hned na začátku v roce 2005 ukotvila ve svých stanovách, že členem se mohou stát i řidiči ZZS. Byli jsme to my, kdo řidičům ZZS nabídl možnost se sdružovat a společně řešit problémy které je tíží a které by chtěli napravovat. Zastoupení řidičů ZZS v komoře je v současné době cca 10% ze všech členů. Proč tak málo? Byla to KZ ZZS ČR, která prosazovala snížení hodin kurzu řidiče ZZS ze 780 na 600 hodin a která se na nových osnovách kurzu s kolegy z UNP rovným dílem podílela. Kurz řidiče ZZS je obsahově kvalitnější, ale na druhou stranu kratší, což vedlo hlavně ke zlevnění kurzu. Mnoho kolegů řidičů i z naší ZZS Olomouckého kraje už tímto novým levnějším kurzem prošlo a našly pracovní uplatnění. Jsou to zástupci KZ ZZS ČR, kteří na jednáních na MZ ČR, ale i na jiných fórech poukazují na skutečnost, že řidič ZZS je mezi zdravotnickými povoláními jediný, kdo si musí kvalifikační vzdělání sám uhradit a to i bez toho, aby měl jistotu, že pak v oboru práci vůbec získá. Musí si odbornou způsobilost de facto uhradit dvakrát, protože nejdříve si musí zaplatit kurz autoškoly, skupinu B a potom ještě skupinu C, která je požadována, jako jedna ze vstupních podmínek potřebných ke studiu kurzu řidiče ZZS a potom si musí uhradit samotný kurz řidiče ZZS. Opět to jsou zástupci komory, kteří kritizují fakt, že některé ZZS berou řidiče bez kurzu, tudíž bez kvalifikace a teprve poté je do kurzu posílají. To je mimo zákon! Činí tak v době, kdy na trhu práce je dostatek plně kvalifikovaných řidičů ZZS.

Komora dává i na svých konferencích řidičům vozidel ZZS prostor pro prezentaci. Která jiná odborná konference toto nabízí? Jak toho ale na druhou stranu řidiči využívají? Zrovna letos na konferenci byl pro postavení řidiče v systému ZZS vyčleněn celý samostatný blok. Mohli se svými problémy a představami seznámit přítomné hosty ze strany zaměstnavatelů, zřizovatelů i školitelů. S aktivní účastí se bohužel nepřihlásil ani jeden. Pasivní účast řidičů na konferenci byla zastoupena jen 5% z celkového počtu účastníků konference. Proč možnosti sebeprezentace, která se řidičům letos obzvlášť nabízela, řidiči nevyužili? Komora může řidičům ZZS nabízet možnosti a vytvářet prostor, nemůže ale nikoho nutit, aby toho využil. Na konferenci tak v sekci řidičů mimo jiné vystoupil Bc. Alan Ryba, který není členem komory ale naopak „konkurenční“ profesní společnosti. Zároveň je ale šéfem vzdělávacího centra ZZS HMP, které řidiče v kurzu připravuje. Celé jeho vystoupení bylo hájením řidičů na ZZS, dokonce až tak kontroverzně, že se v panelové diskuzi rozpoutala debata nad Alanovým výrokem, že řidiči z kurzů mají lepší znalosti než zdravotničtí záchranáři ze škol. Kdyby KZ ZZS ČR byla jak je jí podsouváno pro zrušení profese řidiče ZZS, zcela jistě by ve svém zájmu takového hosta s prezentací opěvující řidiče nepozvala.

 

Závěrem znovu zopakuji. KZ ZZS ČR neusiluje o zrušení profese řidiče ZZS a kdo to říká a ještě o tom přesvědčuje druhé, prostě lže!

 

Sigmund

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.