Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

KZ ZZS ČR - souhlasná stanoviska

02.03.2007

.
Dne 1.3.2007 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví ČR, odboru vzdělávání a vědy tzv.
„ nulté “ jednání k novele vyhlášky č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.


Za KZ ZZS ČR byl přítomen prezident pan Drahomír Sigmund. Jednání bylo místy dosti komplikované pro mnohočetnost nelékařských oborů ve zdravotnictví a proto jsem byl velmi rád, že bylo veskrze konstruktivní ( až na drobné výpady ), a že se nezvrtlo k nějakému zesložitění textů připravované novely vyhlášky 432/2004 Sb. tak, aby každá profesní skupina ( a jejich opravdu mnoho ) do textu vložila nějaké to své specifikum. Je dobře, že od začátku panovala shoda na tom, že vyhláška bude jednak naprosto jednoduchá, aby podle ní mohli nelékařští pracovníci všech profesních oborů kredity získávat a jednak aby získávání kreditů nebylo formální, ale aby nebylo nijak ztíženo. Na této schůzce byly probrány jednotlivé návrhy, stanovily se mantinely, upřesnil výklad pojmů a udělal nástřel kreditních ohodnocení jednotlivých vzdělávacích akcí.
Nyní paní Bc.Nina Mülerová, která jednání vedla a je zároveň vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání na MZ ČR závěry tohoto jednání shrne a zašle všem přítomným k dalšímu připomínkování před dalším jednáním.

Pro Komoru záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky je nejdůležitější fakt, že splnila všechny zákonem dané podmínky proto, aby se stala profesním sdružením i ve smyslu § 2 , písmena i) vyhlášky 423/2004 Sb. , a že tedy KZ ZZS ČR může vydávat souhlasná stanoviska k jednotlivým vzdělávacím akcím zahrnutým do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání s kreditním ohodnocením.


Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.