Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Malou novelu zákona 96/2004 Sb. vláda na svém jednání schválila

23.01.2011

Malou novelu zákona 96/2004 Sb. vláda na svém jednání schválila
Vláda České republiky na svém zasedání dne 19.1.2011 mimo jiné body také dala souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu Bc. Marka Šnajdra na vydání novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.


O přípravě tzv. malé novely aktualitě z 15.11.2010.

Velká novelizace celého zákona je v plánu na 2Q roku 2012. V této malé novele se řeší jen věci, které již z důvodu propojení s jinou legislativou nesnesou odkladu.


Znění bodu 5 z usnesení vlády:

“5. Návrh poslance Marka Šnajdra a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 206)
č.j. 34/11

Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko


Celé usnesení jednání vlády z 19.1.2011


Věřme, že projednání novely zákona 96/2004 Sb. bude na pořadu jednání Poslanecké sněmovny co nejdříve, a že se nestane součástí politických tahanic, aby mohla být bez větších problémů a zdržování schválena.

Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.