Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Minulý týden zasedalo v Olomouci vedení Komory záchranářů ZZS ČR

02.02.2012

Minulý týden zasedalo v Olomouci vedení Komory záchranářů ZZS ČR
Minulý týden ve čtvrtek  26. ledna 2012 zasedalo v Olomouci celé vedení KZ ZZS ČR. Jednání mělo na pořadu více bodů, ale hlavním důvodem zasedání bylo jednání ohledně překotného vzniku Komory NLZP, který iniciuje Česká asociace sester pod vedením paní Mgr. Dany Juráskové, MBA a příprava VII. Sněmu KZ ZZS ČR
 
 
Schůze vedení KZ ZZS ČR se řídila jako obvykle schváleným programem.
 
K některým bodům se vyjádřím podrobněji.
 
Bod 3 Přednesení plnění usnesení ze VI. Sněmu KZ ZZS ČR
 
Sněm delegátů KZ ZZS ČR ukládá předsednictvu KZ ZZS ČR projednat spolupráci s autory projektu „5 minut naděje“ pod záštitou „Občanského sdružení Most k domovu“ a jednat o případném sepsání memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře.
 
Sdružení zatím projekt buduje a zatím není ve fázi, kdy by mohlo o spolupráci s KZ ZZS ČR zažádat. Z toho důvodu je zatím tento bod usnesení VI. Sněmu KZ ZZS ČR nesplněn.
 
Bod 4 Velká komora NLZP v propojení s velkou novelou zákona 96/2004 Sb.
 
Zde jsme se zabývali zejména možnostmi KZ ZZS ČR, které by snad mohly vést k jistému řekněme usměrnění přechodu profesních organizací na komorový systém ze zákona, a hlavně k takovým opatřením, které by v případě potřeby vedly ke vzniku univerzálního zákona pro vznik komor z pera legislativců a ne z myšlenky a touhy jedné profesní organizace a který by ve svém důsledku neslučoval všechny NLZP pod jednu jedinou organizaci, ale umožnil by vznik více profesních komor.
 
Prohlášení KZ ZZS ČR, které bylo reakcí na tiskovou konferenci Dany Juráskové jste si mohli přečíst na našem webu v aktualitě: z 20.1.2012
 
Bod 5 Příprava VII. Sněmu KZ ZZS ČR s odbornou konferencí + VOLBY !!!
 
V tomto bodu, jak už samotný název napovídá, jsme řešili zajištění a přípravy akce. Protože zatím ještě je určitý časový prostor pro přednášky na konferenci na téma varovných kazuistik, vyzývám tímto ještě účastníky konference, aby zvážili svoji aktivní účast a přispěli tak i svým dílem k programu konference. Dopředu mohu prozradit, že účast přislíbil i PhDr. Lukáš Humpl z USZS Moravskoslezského kraje, který vystoupí s několika velmi zajímavými a poučnými sděleními.
 
Počet přihlášených účastníků sněmu a konference se každodenně velmi rychle zvyšuje, proto vás vyzývám, abyste s nahlášením své účasti dle pokynů z aktuality neváhali a učinili tak co nejdříve.
 
Také jsme se zabývali přípravou voleb nových orgánů komory. S návrhy, které v tomto bodu byly předneseny a diskutovány vás seznámíme přímo na sněmu komory letos na sklonku března.
 
Bod 6 Spolupráce na článcích do RR
 
V loňském roce stejně jako v letech předchozích, nám vyšlo v Rescue Reportu několik článků. Například článek prezidenta komory v čísle 5/2011. Tyto články jsou pro prezentaci KZ ZZS ČR zcela jistě přínosem. Proto bychom chtěli i letos do RR a dalších periodik přispívat co možná nejvíce.
Paní vydavatelka časopisu také nabídla, že členové komory by mohli mít zvýhodněné předplatné. O jeho ceně ještě budeme jednat a poté vás o nabídce vyrozumí.
 
Bod 7 Nominace Zlatý záchranářský kříž
 
Vedení komory se shodlo, že na Zlatý záchranářský kříž za rok 2011 navrhne vojáka Martina Lebedu za čin, který je popsán ZDE.
  
Bod 8 Sponzoři
 
Zde jsem přítomné informoval o stále zhoršující se situaci, kdy je stále obtížnější sponzory udržet a nové sehnat. Nepomohl nám v tomto ohledu ani nový zákona o loteriích, na jehož základě už firmy nebudou moci rozdělovat finance. Z toho důvodu jsem přítomné požádal o vytipování možných sponzorů z jejich okolí.
 
Na závěr proběhla kontrola účetnictví, aby mohlo být předáno externí účetní komory ke zpracování účetnictví a daňového přiznání KZ ZZS ČR za rok 2011.
 
 
Sigmund
 
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.