Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Nabídka pojištění právní ochrany Pojišťovnou D.A.S. a.s., nejen v případech profesních pochybení

09.12.2007

.
V aktualitě z 1.listopadu 2007 jsem informoval, že KZ ZZS ČR vešla v jednání s Pojišťovnou právní ochrany DAS, abychom pro své členy vyjednali jednak možnost pojištění právní ochrany pro případ našich možných profesních pochybení, nebo jen pro případ nařčení z takového pochybení.
Jsme totiž přesvědčeni, že s narůstajícím počtem výjezdů posádek RZP, s přibýváním indikací, na které posádky RZP jezdí, s celkovou atmosférou ve společnosti a děním na silnících takové pojištění právní ochrany mnoho z nás jistě přivítá.
Právní zastoupení je pojišťovnou DAS garantováno ve všech státech EU. Celková výše krytí nákladů právního zastoupení, soudních poplatků, znaleckých posudků atd. je 500.000,-Kč.


Princip, smysl, filosofiePřestože při řešení sporů či prosazování práv platí zásada rovnosti, je realitou, že v důsledku složitosti právních předpisů má větší šanci na úspěch ten, který se v právních předpisech lépe orientuje - tudíž obvykle má větší šanci na úspěch ta strana, která si může dovolit zaplatit zkušenějšího právníka. Pojištěním právní ochrany si lze efektivním způsobem zajistit spolehlivé právní zázemí a zbavit se obav z nákladů za právní služby.

Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených. Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů.

Jak nám mohou pomoci?• 24 hodin denně, 7 dní v týdnu je k dispozici nonstop tísňová linka právního oddělení D.A.S. V případě, že nastane problém, nastane naléhavá a bezodkladná situace, může pojištěnec okamžitě konzultovat situaci s právníkem

právní poradou, odborným právním stanoviskem k problému, který pojištěnce trápí a s jehož řešením si neví rady nebo si jím není jistý

• v případě potřeby právního zastoupení disponují celorepublikovou respektive celoevropskou léty prověřenou sítí spolupracujících advokátních kanceláří, ze kterých pojištěnci vyberou nejvhodnějšího advokáta právě pro konkrétní spor. Zůstává však i možnost vlastního výběru advokáta.

uhradí za pojištěnce:


náklady specialistů D.A.S.
náklady právních zástupců
poplatky a náklady na soudní řízení
výdaje za soudně nařízené znalecké posudky
náklady na provedení výkonu rozhodnutí
výdaje a náklady protistrany a státu
náklady pojištěného na cesty k souduzaplatí za pojištěnce kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby formou bezúročné půjčky

právní ochrana na území celé Evropské unie


Ve kterých oblastech práva získá pojištěnec právní ochranu a za kolik?
1. záchranář nebo operátor ZOS

Trestní a přestupkové právo, obhajoba záchranáře a operátora ZOS
(je-li vyvozena odpovědnost záchranáře podle přestupkového nebo trestního zákona)

Pracovněprávní nároky na náhradu škody způsobené záchranáři a operátoru ZOS
(újma na zdraví, majetková škoda, ušlý zisk, bolestné, trvalé následky, …)

Pojistné právo, spory záchranáře a operátora z pojistných smluv uzavřených s ostatními pojišťovnami
(neoprávněné snížení pojistného plnění, průtahy ve vyřizování pojistné události, odpovědnostní, úrazové, cestovní, životní, …)

Pracovněprávní spory
(neplnění podmínek pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele, výpověď z pracovního poměru, nevyplacení mzdy, …)


CENA pojistného na rok byla dohodnuta - pro členy KZ ZZS ČR ......1.125,- Kč
CENA pojistného na rok byla dohodnuta - pro nečleny KZ ZZS ČR ....1.250,- Kč2. řidič vozidla ZZS

Trestní a přestupkové právo, obhajoba řidiče – záchranáře
(nedbalostní trestný čin, zavinění dopravní nehody, dopravní přestupek, ublížení na zdraví, …)

Odebrání řidičského průkazu řidiče – záchranáře
(Zastoupení právníkem ve správním řízení nebo před soudem, …)

Občanskoprávní nároky na náhradu škody způsobené řidiči – záchranáři
(ušlý výdělek, majetková škoda, věcná škoda, újma na zdraví, bolestné, výdaje za lékaře, …)

Pojistné právo, spory řidiče záchranáře z pojistných smluv uzavřených s ostatními pojišťovnami
(neoprávněné snížení pojistného plnění, průtahy ve vyřizování pojistné události, odpovědnostní, úrazové, cestovní, životní, …)

Pojištění řidiče se vztahuje i na spory vzniklé z řízení soukromého motorového vozidla v občanském životě

CENA pojistného na rok byla dohodnuta - pro členy KZ ZZS ČR .........900,- Kč
CENA pojistného na rok byla dohodnuta - pro nečleny KZ ZZS ČR ....1.000,- Kč


V případě kombinace obou pojištění dohromady:

CENA pojistného na rok byla dohodnuta - pro členy KZ ZZS ČR ......1.500,- Kč
CENA pojistného na rok byla dohodnuta - pro nečleny KZ ZZS ČR ....1.700,- Kč


Uvedené ceny jsou o 25% nižší od běžných cen nabízených produktů a jsou platné až v případě, že se k tomuto pojištění přes Komoru záchranářů přihlásí nad 50 pojištěnců.
Proto prosím hlasujte v anketě pod aktualitou o Vašem zájmu / nezájmu o tento druh pojištění !Sigmund


Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.