Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Nelékaři otevřeně volají po větší svobodě pro výkon svých povolání

02.10.2010

Nelékaři otevřeně volají po větší svobodě pro výkon svých povolání

Záznam z pracovního setkání „nelékařů“
v Praze 29.9.2010


Program jednání

1. Přivítání a zahájení setkání
2. Schválení programu – ano
3. Hlavní cíl setkání – aby indikace lékaře byla vypuštěna z 96/2004 – řeší vyhláška 424/2004
4. Jednotná myšlenka a prosazování cílů nelékařů, vzkřísit „národní koalici nelékařů“ (první pokus v roce 2002 - nemělo dlouhé trvání)
5. Výstup setkání – zápis a forma otevřeného dopisu ministrovy zdravotnictví


1. ČKPA – Přivítání a vyhodnocení účasti na setkání

Zúčastnili se :

Ministerstvo zdravotnictví – odbor vzdělávání, vědy a výzkumu – Mgr.Alena Šmídová
Asociace dentálních hygienistek ČR – Bc.Petra Křížová (vicepresidentka), I.Wojtovicová
Asociace klinických psychologů ČR – PhDr.Hana Jahnová (presidentka)
Asociace zrakových terapeutů – PaedDr.Markéta Skalická (stat.zást.), Mgr.Barbora Zobanová
Česká asociace ergoterapeutů – Bc.Jana Matochová (jednatelka), Mgr.Kateřina Svěcená
Česká asociace sester – Mgr.Dana Jurásková PhD, MBA (presidentka)
- sekce farmaceutických asistentů – Alena Vagenknechtová (předsedkyně), Hana Pavlasová
- sekce gynekologicko-porodnická – Bc.Libuše Barešová (předsedkyně)
Česká asociace zdravotních laborantů – Mgr.Jana Vaculová
Česká konfederace porod.asistentek – Mgr.Věra Vránová PhD (presidentka), R.Dorazilová
Česká společnost histologických laborantů – Mgr.Jana Vaculová (místopředsedkyně)
Česká společnost ortoptisek – Mgr.Martina Hamplová (místopředsedkyně)
Komora záchranářů ZZS ČR – Bc.Martin Spurný (člen vedení- revizní komise)
Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků – Bc.Jana Dezortová
Společnost mikrobiologických laborantů – Iveta Muroňová (předsedkyně)
Společnost radiologických asistentů ČR – Mgr.Ondřej Krahula (místopředseda), Bc.T.Eisner
Unie fyzioterapeutů – Helena Sůsová (sekretariát)
Unie nelékařských pracovníků ZZS ČR – Mgr.Ján Hirjak (člen předsednictva)
Unie porodních asistentek – Ivana Königsmarková (presidentka), Marie Vnoučková


Omluvili se :

Česká asociace adiktologů – Bc.Ondřej Sklenář
Česká národní společnost pro ortotiku a protetiku – PhDr.Jarmila Kristiníková PhD
Česká společnost fyziků v medicíně – Ing.Jaroslav Ptáček (viz vyjádření)
výbor České společnosti fyziků v medicíně se jednomyslně shodl na nutnosti změn v zákoně č. 96/2004 a v tomto Vás velmi rádi podpoříme. Rozhodli jsme se však, že konkrétní změny tohoto zákona důležité z pohledu ČSFM připravíme a předložíme sami. Z tohoto důvodu se Vámi pořádaného setkání zástupci ČSFM nezúčastní.
Společenstvo českých optiků a optometristů – Bc.Daniel Mrva (viz vyjádření)
SČOO PLNĚ PODPORUJE NAVRHOVANÉ ZMĚNY V ZÁKONĚ 96/2004 sb. v takovém znění jak uvádíte.
I my Optometristé máme velice podobné zkušenosti jak porodní asistentky, asice ve vztahu Oční lékař- pacient- optometrista, ale také optometrista verzus VZP( která nechce akceptovat pravomoci nelékařů-optometristů, a nechce slyšet naše připomínky a návrhy). Přitom mnohdy je péče optometristy kvalifikována samotnými pacienty, jako daleko kvalitnější a preciznější než u očních lékařů- obvodních soukromně pracujících. Je zajímavé, že na očních klinikách je naopak optometrista lékaři vyhledáván pro své znalosti a zkušenosti z měřením zraku a stanovením refrakce.


Neodpověděli :

Aliance masérů zdravotnických ČR
Asociace domácí péče ČR
Asociace klinických logopedů
Asociace psychiatrických sester
ČAS – sekce nutričních terapeutů
Česká společnost pro sterilizaci
Federace ortopedických protetiků
Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví
Komora zubních techniků ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče
Sdružení zdravotnická technika a informatika
Společnost instrumentářek

2. schválení programu jednání

3. Hlavní cíl jednání - problematika indikace

Zástupci všech zúčastněných organizací se shodli na tom, že problém indikace se týká všech nelékařů a že jim (s výjimkou ortoptisek) ve větší či menší míře brání při výkonu povolání.

Byla podána informace o připravované „malé“ a „velké“ novele zákona o nelékařích. Problém indikace by měla řešit již malá novela zákona.


4. Další návrhy zúčastněných organizací ke zlepšení postavení „nelékařů“ a společném postupu

a) Zástupci všech zúčastněných organizací se shodli na potřebnosti společného postupu a oficiálního oslovení pana ministra s žádostí o přijetí a jednání v této věci. Bylo dohodnuto, že ČKPA rozešle předložený návrh e-mailem, zúčastněné organizace návrh projednají ve svém vedení a do pátku 8.10.2010 zašlou své připomínky a současně nahlásí 1 osobu, která dopis za organizaci podepíše a zúčastní se přijetí u ministra. Nezúčastněným organizacím bude umožněno připojit se k této iniciativě.

b) Zástupci všech zúčastněných organizací se shodli na potřebnosti zastřešující organizace a na svém zájmu o členství v ní. Bylo dohodnuto, že ČKPA rozešle e-mailem návrh na úpravu stanov NKZP (národní koalice zdravotnických pracovníků) a zjednodušení jejího fungování. Zúčastněné organizace návrh projednají ve svém vedení a zašlou své připomínky nejpozději do přijetí u pana ministra. Zde bude dohodnut termín příštího setkání, na kterém by měli být přijati noví členové a úprava stanov a projednán další postup ohledně snahy o posílení postavení a kompetencí nelékařů.


Zapsala : Radmila Dorazilová
Viceprezidenta ČKPA
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.