Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

NLZP lze zařadit (ponechat) výše !

12.05.2007

.
Delegáti II. Sněmu Komory záchranářů ZZS České republiky jedním z bodů svého usnesení povinovali vedení komory, aby požadovalo po Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky při nejbližší novelizaci úpravu NV 564/2006 Sb. v tom smyslu, aby byl jeho výklad k zařazení nelékařských zdravotnických pracovníků ( NLZP ) do vyšších tarifních tříd, pro které dle § 2 nesplňují potřebné vzdělání ( dle školského a vysokoškolského zákona ) naprosto jednoznačný tak, jak jednoznačně hovořilo bez možnosti dvojího výkladu na konci roku zrušené Nařízení vlády 213/2005 Sb.

Proto jsem začátkem dubna vešel v jednání s ministrem práce a sociálních věcí panem RNDr.Petrem Nečasem, kterému jsem celý problém nastínil a požádal jsem jej o co nejrychlejší řešení, neboť se mi poslední dobou a to nejen na sněmu komory dostávalo informací z různých krajských ZZS napříč republikou, že již dochází k tomu, co komora v lednu po nastudování nových právních norem a jejich právních rozborů avizovala. Dostávalo se mi tedy informací, že NLZP zařazeni před lednem 2007 ve vyšších třídách, než na které mají vzdělání dle § 2, NV 564/2006 Sb., jsou již zaměstnavateli písemně oslovováni a vyzýváni, k doplnění potřebné výše vzdělání do čtyř let od nabytí účinnosti
nového NV 564/2006 Sb.

Ministr práce a sociálních věcí se svým svěřeným ministerstvem zareagoval velmi rychle, a písemně osvětlil ( vysvětlil ) to, co se v dané právní normě zcela jasně nenacházelo, a co jsme tam my všichni hledali a nedařilo se nám nalézt. Zařazení sice výjimečné, ale trvalé a bez dalších podmínek pro všechny NLZP, kteří splňují odbornou způsobilost.

Byl jsem rychlým a otevřeným jednáním pana ministra i celého ministerstva velmi příjemně překvapen, a chtěl bych jim alespoň touto formou za nás zdravotnické nelékařské pracovníky a věřím, že nejen ze záchranných služeb, ale i z ostatních zdravotnických zařízení poděkovat.

Pro nás všechny by tento dopis měl být naprosto plnohodnotným dokladem pro výklad ustanovení § 3, NV 564/2006 Sb.

Jsem velmi rád, že se takto jednoznačný výklad podařilo získat právě Komoře záchranářů ZZS ČR, která byla v této otázce nejednou nespravedlivě napadána, že straní zaměstnavatelům.
Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky nestraní a v budoucnu ani nemůže stranit žádné straně. KZ ZZS ČR totiž nerozlišuje na záchrankách
nějaké „strany“ MY a ONI. Jde nám o dodržování všech pravidel na všech stupních tak, aby byl dodržován zákon.Záchranné služby musí fungovat na jednotnosti týmu. Musí tedy vytvářet jednu společnou organizaci ( kompaktní celek ), a ne se v rámci jedné organizace navzájem v tom špatném slova smyslu segregovat podle pracovních kategorií, na vedení a podřízené, jeden bývalý okres proti druhému, bývalý okres proti vedení apod.
Jsem přesvědčen, že je potřeba dosáhnout stavu vzájemné úcty, vyžadování oprávněného ale nepožadování nemožného.


Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.