Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Obcházet zákoník práce ?

03.01.2007

.
Dnes vyšel na webu Aktuálně.cz článek s názvem

Záchranky : Zákoník budeme obcházet


celý článek zde

Vždy, když se dočtu nebo doslechnu něco takového, že ten a ten bude obcházet nějaký platný zákon, nějakou platnou právní normu ať třeba sebevíce špatnou, nemám z toho dobrý pocit. Proč? Protože si uvědomím, že ještě nežiji v tom pravém slova smyslu v právním státě, ale stále ještě v nějakém východoevropském absurdistánu, který teprve k opravdu demokratickému státu teprve směřuje, ale cesta před námi je s každým podobným vyjádřením, zvláště vyjádřením vysoce postavených lidí ve společnosti ještě dlouhá.
Právní stát má demokratické nástroje, jak se se špatnými zákony vypořádat. V takovém právním a společenskokulturně vyzrálém státě si nikdo veřejně neodváží vyslovit větu, že bude úmyslně porušovat nějakou platnou právní normu.
Ale k problému samotnému. Na jedné straně je pravdou, že se již minimálně tři roky veřejně vědělo, že nebude možné v souvislosti s harmonizací práva EU uplatňovat pracovní pohotovost na pracovišti. Na straně druhé ovšem minimálně na omluvu ředitelů krajských ZZS musí zaznít fakt, že zrovna v tomto období začínaly, probíhaly a mnohde ještě probíhají transformace těchto zdravotnických záchranných služeb z okresních a státních na krajské instituce. Transformace podniku, který pracuje v nepřetržitém provozu a na jehož fungování závisí životy a zdraví občanů není v žádném případě lehkou záležitostí, která se dá udělat ze dne na den, z měsíce na měsíc. Na začátku žádné z těchto transformací nebylo moc známo, jak to nakonec v té či oné, dle svých specifik každé unikátní transformované ZZS bude skutečně vypadat. Úmysl je jedna věc, a problémy, které se potom s plněním jednotlivých cílů řeší, a na které si na začátku nikdo nevzpomněl věc druhá.
A tak problém s novým zákoníkem práce byl před rokem ještě daleko, ale to že nefungovalo dobře spojení, byl starý vozový park, OOPP už neodpovídal účelu, přístrojové vybavení stárlo, zdravotní pojišťovny chtěly zpět údajné milionové přeplatky a Bůh ví co ještě bylo každý den před očima k řešení ihned. Kdo by v tomto zápřahu ještě myslel na to, co bude za rok. Většina byla ráda, že se podařilo systém, který nelze ani na minutu zastavit a mění se za pochodu udržet v chodu, že pacient ve vztahu k poskytování přednemocniční neodkladné péče nepoznal, že k tak obrovské systémové změně dochází.

Proč to ale píši na našich stránkách určených pro záchranáře ?Protože komora záchranářů se skutečností nedostatku lékařů od 1.1.2007 dopředu počítala již při svém vzniku v říjnu roku 2005. Vznikly jsme také proto, abychom celé věci pomohli, abychom Ministerstvu zdravotnictví a ředitelům krajských ZZS jasně a zřetelně řekli. Jsme tu také my ! ZZS nejsou jen lékaři, jak se falešně naší veřejnosti již 15 let lživě namlouvá, nebo co se minimálně slušně řečeno naší veřejnosti nevymlouvá. Pokuste se Vy, zodpovědní za poskytování PNP v ČR kouknout do zahraničí do vyspělých států, ke který bychom se tak rádi počítali a začněte brát lékaře, zvláště vysoce erudovaného lékaře tak, jak je zvykem na západ od nás. Tam si nikdo nedovolí plýtvat takovým lékařem na výjezdovém stanovišti v „Horní Dolní“ , kde má jeden až dva výjezdy za den. Proto jich nemají takový nedostatek. Jejich zdravotničtí záchranáři „ paramedici “ mají od těch našich daleko nižší teoretickou přípravu, ale větší kompetence. Tím nemyslím, že mají jezdit posádky RZP a léčit chroniky, stenokardie, CMP, astmatiky apod. Znovu zde opakuji, nechceme jezdit a léčit za lékaře. Ale přehodnocení nasazení některých posádek z RLP na RZP a třeba i s využitím formy RV systému by mnoho lékařů ušetřilo. Je to určitě demokratičtější, než veřejně hlásat, že nebudu ctít právní normu.
Proto jsme to byly my, komora záchranářů, která vypracovala a nabídla do novelizací Zákona 96/2004 Sb. a Vyhlášky 424/2004 Sb. celý dokument zde své návrhy tak, aby mohl celý systém i po 1.1.2007 fungovat bez porušování právních norem, a aby i ředitelé krajských ZZS měli lepší legislativní oporu v tom, že mohou na některých výjezdových místech ponechat pouze posádku typu RZP a neubrat tím nic na dikci právní úpravy o dostupnosti PNP v České republice.
Od samého začátku vyzýváme k právní poslušnosti. Chceme změny provést demokraticky, změnou legislativy. Ne jejím porušováním - anarchií. Někteří ředitelé uměli naší nabídky spolupráce využít. Například v Praze chodí náš zástupce s ředitelem záchranky na jednání do nemocnic vysvětlovat co je to posádka RZP, jak funguje, jaké pacienty a jak zajištěné jim bude vozit. Je to jedna z prvních vlaštovek a věřím, že ne poslední. Do tohoto systému se totiž musí vtáhnou i nemocnice. Náš partner, kterému pacienta předáváme do další péče.
Někde zde na diskusních fórech vyzýval MUDr. Franz k tomu, abychom se konečně přestali navzájem přehlížet, vymýšlet vymyšlené a naopak abychom spolupracovali ve všech možných oblastech chodu zdravotnických záchranných služeb, kde to je možné. Má samozřejmě pravdu ! I přesto jsem ho v tomto nazval nepoučitelným optimistou. Jak rád bych se mýlil.
Uvidíme, jak nakonec dopadnou ony návrhy, které jsme do připravovaných novelizací za komoru na MZd ČR předali. Spousta systémových změn se ovšem dá udělat i bez nich.


Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.