Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Odborný audit doporučil vedení kraje vyjádřit podporu současnému managementu ZZS JMK

02.02.2018

Odborný audit doporučil vedení kraje vyjádřit podporu současnému managementu ZZS JMK

 

Po pětiměsíčním odborném auditu HR oblasti a interní komunikace ve Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje (ZZS JMK) předala společnost MITA THOR krajské radě jeho výsledky. Úkolem této společnosti vybrané ve výběrovém řízení v září loňského roku byla analýza současného stavu řízení lidských zdrojů, nastavení komunikačních kanálů mezi vedením a zaměstnanci a vypracování dlouhodobého konceptu personální strategie.

 

Na základě výsledků analýzy doporučuje vedení kraje podporu stávajícímu managementu a navrhuje některá opatření, která povedou ke zlepšení firemní kultury. K seznámení s těmito závěry svolal hejtman Bohumil Šimek (ANO) „kulatý stůl“ se zástupci jednotlivých odborových organizací, zaměstnanců, vedení ZZS JMK i celostátních zdravotnických odborů.

Od září 2017 do ledna 2018 probíhala v ZZS JMK intenzívní komunikace s vrcholovým managementem, vedoucími lékaři územních oblastí, předsedy „stávkových“ i umírněných odborů a řadovými zaměstnanci. „Průběžně jsme prostudovali řadu řídících dokumentů organizace, byli jsme přítomni na poradách, kolektivních vyjednáváních, výběrových řízeních a obraceli se na nás e-mailem i osobně s žádostmi o konzultaci jak představitelé odborů, tak střední management – vrchní a staniční sestry, vedoucí lékaři, a to zejména s praktickými záležitostmi v oblasti řízení lidí. Z této poměrně hloubkové a intenzívní analýzy systému komunikace, bohatého rozsahu informací z osobních rozhovorů, písemných dokladů až z roku 2012 vyplývá, že Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje plní poslání, pro které je zřízena, velmi dobře. Tato organizace má kompetentní management, který jedná v souladu se svěřenými pravomocemi a odpovědnostmi. Má všechny hlavní řídící dokumenty pro oblast řízení lidí včetně kolektivní smlouvy, ale chybí některé zásadní směrnice pro řízení jednotlivých personálních procesů. Je personálně poddimenzovaná v oblasti organizačně technické podpory v územních oblastech a chybí zde personální manažer, který by řídil HR procesy, průběžně a intenzívně. Proto navrhujeme posílit top management ZZS JMK o tohoto odborníka, implementovat do HR managementu chybějící procesy, například pravidla pro přidělování osobních příplatků, zavedení systému hodnocení pracovníků, stanovení jasných pravidel pro vyhledávání a výběr zaměstnanců a podobně,“ řekla Blanka Nerudová ze společnosti provádějící audit.

Mezi další doporučení pro vedení ZZS JMK patří vydání Etického kodexu zaměstnance, rozpracování a zahájení systému vzdělávání manažerů – vedoucích lékařů, vrchních a staničních sester – v oblasti řízení lidí. Firma MITA THOR bude působit v této organizaci ještě dalších 6 měsíců a v jejich průběhu ji čeká fáze podpory implementace 12 navrhovaných opatření.

„Důvodem, proč jsme se rozhodli pro toto řešení, byl dlouhodobý spor mezi vedením záchranné služby a částí zaměstnanců. Bohužel na obou stranách už nebyla vůle a snaha se dohodnout smírčí cestou. Byla vybraná firma se zkušenými odborníky a konzultanty, která má silný mandát kraje a úkol nastavit nová personální pravidla organizace. V pondělí vzala rada kraje zprávu společnosti MITA THOR na vědomí a předpokládám, že se jejich odborným doporučením budeme řídit a schválíme v tomto smyslu i konkrétní usnesení. Budu také trvat na tom, aby v systému řízení organizace proběhly změny, které MITA THOR navrhuje, a to bude právě úkolem pro ředitele záchranky a jeho tým,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o., která byla vybrána jako realizátor krizového HR a PR managementu v ZZS JMK, je personální poradenskou firmou s 27letou tradicí. Po celou dobu své existence je zaměřena na aktivity související s člověkem v pracovním procesu, ať už je to nastavování systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů, řešení problémových situací v pracovních týmech, posuzování způsobilosti klíčových pracovníků, ale i budování souladných vztahů a nastavování fungujících forem komunikace uvnitř organizací. Zkušenosti MITA THOR jdou napříč spektrem – firma se pohybovala jak v podnikatelských subjektech, tak i v organizacích terciární sféry a v organizacích veřejné správy (příspěvkových organizací ve zdravotnictví a kultuře).

Zdroj: Jihomravský kraj

 

Sigmund

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2019 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.