Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Opět nastal čas zamyslet se, nad členstvím v KZ ZZS ČR

03.11.2010

Opět nastal čas zamyslet se, nad členstvím v KZ ZZS ČR
Vážené kolegyně a kolegové záchranáři,
vážení budoucí záchranáři a záchranářky – studenti.


Opět zhruba po roce se na vás obracím s výzvou, abyste se zamysleli nad možností stát se řádným a aktivním členem Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky (KZ ZZS ČR), a začali tak i svým dílem přispívat k formování a nastavování podmínek pro výkon naší profese.

Profese, která je například v porovnání s profesemi všeobecných sester nebo porodních asistentek profesí de facto novou nebo minimálně velmi mladou. I to je jeden z důvodů, proč jsou profesní podmínky našeho povolání takové jaké jsou, a proč jsme si zatím mezi laickou ani odbornou veřejností nedokázali vydobýt větší respekt a úctu.

Laická veřejnost při veřejných průzkumech, kterého povolání si nejvíce váží, si na nás na rozdíl od lékařů, všeobecných sester nebo hasičů ani nevzpomene. Odborná veřejnost se na nás dívá spíše mezi prsty a určitá část dokonce jako na nějaké nutné zlo.

Celých více jak pět let, se proto v komoře snažíme tento obraz měnit. Snažíme se, abychom si podmínky v co nejširší míře mohli nastavit sami a nečekáme, až je nastaví někdo za nás a bez nás. Někde se nám to daří více, někde méně. Musím přiznat, že na úrovni Ministerstva zdravotnictví se nám to daří dokonce více, než jsme původně očekávali, na úrovni Odborné společnosti UM a MK a AZZS ČR se to věřím po posledním společném jednání začne vylepšovat také. Horší je to už na úrovni managementů jednotlivých ZZS, kde s některými spolupracujeme velmi aktivně a někteří nás spíše přehlíží. Nejhorší je to ale na úrovní nás samotných. Nedaří se na nám i přes nezpochybnitelné výsledky přesvědčit samotné NLZP záchranných služeb, aby se zapojili.

Vím, že vše nelze změnit ze dne na den, nebo během pár let. Nicméně vím, že pokud nás do budoucna nebude v profesní organizaci registrovaných více, bude vše trvat neúměrně déle, a některé úkoly se nám nemusí ani podařit naplnit.

Z materiálů posledního „sčítání“ pracovníků na záchranných službách k prosinci 2009 jsem vyčetl, že na ZZS v České republice pracuje něco málo přes pět tisíc nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP), tedy všeobecných sester se specializací, zdravotnických záchranářů a řidičů vozidel ZZS. Proto se mi nechce věřit, že těch sdružených, kterým záleží na profesních podmínkách jejich práce je jen naprostý zlomek. Že se mezi námi nenalezne alespoň 10 až 20 procent aktivních, kteří by se na formování a směru vývoje profese rádi podíleli.

Na loňské konferenci V. Pelhřimovský podvečer jsem přednesl prezentaci, ve které jsem uvedl, že: „Žádná profese, která se má rozvíjet ku prospěchu společnosti a která si má ve společnosti udržet vysoký kredit, se neobejde bez své profesní organizace, založené na široké členské základně a její podpoře.“ Zamyslete nad tím prosím a zjistíte, že tom skutečně něco je. Členství v komoře nestojí denně více, než 1, 40 Kč pro zaměstnance a 0,82 Kč pro studenty. Za tuto směšnou částku se VAŠE profesní organizace a potažmo i profesní podmínky mohou vyvíjet daleko rychleji a směrem, který si sami budete formovat.

Proč vás oslovuji zrovna v tomto čase? Protože stejně jako každý rok, tak i letos rozhodlo předsednictvo komory záchranářů o tom, že ti z vás, kteří se do KZ ZZS ČR přihlásí v listopadu a prosinci 2010, bude jimi uhrazený členský příspěvek platit i pro celý rok 2011.


Sigmund


Přihlášky

a

Pokyny pro vyplnění přihlášek a platbu
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.