Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Pozitivní chápání role KZ ZZS ČR

07.11.2007

.
Ve dnech 12.11. až 14.11.2007 proběhnou na ZZS Středočeského kraje výběrová řízení na pozice primářů pro jednotlivé okresy ÚSZS Středočeského kraje.
Za KZ ZZS ČR jsme byli nesmírně potěšení tím, že nás ředitel ZZS Středočeského kraje pan MUDr. Robert Zelenák vyzval, abychom se na těchto výběrových řízeních jako Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky aktivně podíleli formou zastoupení našeho člena ve výběrových komisích.
Tuto nominaci našich zástupců do výběrových řízení na obsazování významných funkcí managementu zdravotnických záchranných služeb beru jako další veskrze pozitivní mezník v chápání naší organizace mezi odbornou veřejností. Změnu v myšlení odborné veřejnosti a náhledu na naší odbornou komoru lze dovodit i z článku ( i když zdaleka nejen z něj ), který přetiskuji pod tímto sdělením.SigmundPro nemocné nemusí vždy přijet lékař
STŘEDOČESKÝ KRAJ: V České republice má každý občan podle vyhlášky právo na záchrannou službu do patnácti minut od chvíle, kdy zavolaná na linku 155. Středočeská záchranná služba má rozvržené své prostředky tak, aby co nejefektivněji a nejspolehlivěji poskytovala přednemocniční neodkladnou péči obyvatelům kraje. Šest zdravotnických operačních středisek má k dispozici nejméně 56, nejvíce 59 posádek. Na některých stanovištích je od 7.00 do 16.00 posílen provoz o jednu posádku.

05.11.2007 Aktualizováno 05.11.2007 11:30:44

Rychlá lékařská pomoc – sanitní vůz s lékařem
Posádku rychlé lékařské pomoci v České republice tvoří řidič-záchranář, zdravotní sestra a lékař. Ve světě není pravidlem, že záchranné služby disponují lékaři. Například ve Spojených státech, ve Velké Británii a ve většině asijských zemí funguje tzv. paramedický systém. Paramedik je profesionální zdravotnický záchranář školený v život zachraňujících úkonech a postupech první pomoci, má pomaturitní studium, ale nestudoval medicínu.

Pracovníci na operačních střediscích pečlivě vyhodnocují každou tísňovou výzvu a podlé té které situace vysílají k pacientovi posádku. Pokud se rozhodnou pro posádku s lékařem (tzv. RLP), je to většinou v případech ohrožení nebo jasného selhávání základních životních funkcí. Lékařské posádky jsou vysílány na výzvy typu: pacient je v bezvědomí, nedýchá, má křeče, je dušný, má bolesti na hrudi, stala se závažná dopravní nehoda.

Posádek s lékařem je přes den od 7.00 do 19.00 k dispozici devětatřicet, v nočních hodinách, kdy odpadají zejména transporty závažně nemocných mezi zdravotnickými zařízeními, jich máme devětadvacet.

Dostaveníčko s lékařem – systém „rendez-vous“
Osobním vozem systému rendez-vous (R-V) jezdí řidič-záchranář a lékař. Jeho výhodou je, že lékař je mobilnější a navíc v některých případech může být pacient po ošetření ponechán na místě – a toto je výhradně v kompetenci lékaře. Někdy mohou být všechny lékařské posádky v terénu, operátorky tedy na místo vyšlou zdravotnickou posádku, za kterou vyjede lékař systémem rendez-vous. Pokud pak lékař společně se zdravotnickou posádkou pacienta zaléčí a není nutná jeho přítomnost při transportu do nemocnice, může se zase vrátit na stanoviště nebo jet k dalšímu pacientovi.

Tento systém Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje využívá pouze v Kralupech nad Vltavou a na Příbramsku. R-V je výhodné hlavně pro oblasti s velkou hustotou obyvatel jako je například Praha. Ve městech malé osobní vozidlo šetří tak potřebný čas při záchraně lidských životů. Na delší vzdálenosti, s kterými musíme počítat ve Středočeské kraji, je vyhovující především systém velkých sanitních vozu, které pacienta odvezou.

Rychlá zdravotnická pomoc – některé obtíže lze zvládnout bez lékaře
Rychlá zdravotnická pomoc je složená z řidiče-záchranáře a diplomované zdravotní sestry s nástavbovým vzděláním v oboru urgentní péče. Pokud zavoláte na linku 155 a přijede tato posádka, ničeho se nebojte. Dostane se vám stejně kvalitní přednemocniční péče, jako kdyby přijel na místo lékař.

Záchranář se vzděláním zdravotní sestry podle stanov záchranné služby musí vždy odvézt pacienta do nemocnice. Není v jejích kompetencích ponechat pacienta po zaléčení v domácím ošetření nebo na místě události. Systém záchranné služby tedy každému pacientovi zajišťuje, že se dostane do lékařské péče – přímo v rámci přednemocniční péče díky posádce RLP či R-V nebo transportem do nemocničního zařízení posádkou RZP. Rychlá zdravotnická pomoc zasahuje v těch případech, které jsou buď méně závažné nebo které trvají již delší dobu a neohrožují pacienta na životě, ale kde se předpokládá nutnost nějakých dalších nemocničních vyšetření.


Zdroj: ZZS Středočeského kraje Autor: Nina Šeblová

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.