Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Předseda AZZS ČR: “Nedohodnou-li se, hrozí kolaps záchranné služby“.

30.01.2011

Předseda AZZS ČR: “Nedohodnou-li se, hrozí kolaps záchranné služby“.

Pokud se ministerstvo nedohodne s lékaři, hrozí kolaps záchranné službyČeské Budějovice - Záchranným službám hrozí v případě hromadného odchodu lékařů v rámci akce Děkujeme, odcházíme kolaps a schopnost poskytovat neodkladnou přednemocniční péči bude narušena. Agentuře Mediafax to řekl Předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a ředitel jihočeské záchranky Marek Slabý.

Zdravotnické záchranné služby jsou podle Marka Slabého ohroženy hromadným odchodem lékařů z nemocnic stejně významně jako nemocnice, neboť jejich fungování naruší mnoho negativně působících faktorů, které značně ohrozí jejich hlavní funkci. Tou je poskytování neodkladné přednemocniční péče.

"Ta vyžaduje trvale akceschopnou záchrannou službu, schopnou v nejkratším možném čase dojet k pacientovi ohroženém na životě či zdraví a po jeho stabilizaci jej dopravit do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopno jej definitivně ošetřit. Nastane-li významný posun této činnosti směrem k mezinemocničním transportům nebo neadekvátně časově dlouhým primárním výjezdům, bude právě tato základní úloha zdravotnické záchranné služby (ZZS) hrubě narušena," varuje Slabý.

Odchod lékařů ze zdravotnických zařízení znamená omezení provozu nebo úplné uzavření některých klíčových oddělení v oblastních nemocnicích. "Pokud se na těchto odděleních provoz uzavře nebo omezí, nastane nutně vynucená centralizace řady léčebných úkonů. Krajské a fakultní nemocnice budou muset suplovat výpadky na periferii nebo jedna druhou. Z nutnosti ošetřit akutní pacienty v krajské nebo fakultní nemocnici vyplyne pro zdravotnické záchranné služby významný nárůst sekundárních transportů z periferie do centra, ale i naopak , aby se uvolnily lůžkové kapacity. Tyto transporty trvají v řádech hodin a již nyní jich každá ZZS provádí několik tisíc za rok. Další nárůst by znamenal využití dalších posádek k této činnosti a ty by pak chyběly pro primární výjezd. Bylo by nutné výjezdy řadit podle naléhavosti, hledat cílové zdravotnické zařízení a podobně. Záložních vozidel a posádek je samozřejmě též omezený počet a posádky by musel tvořit nelékařský personál na účet přesčasové práce, což lze vzhledem k zákoníku práce ale i fyzickým možnostem personálu také pouze v časově krátkém období," vysvětlil Slabý.

Pokud by se takový stav měl stát dlouhodobým nebo trvalým, bylo by nutné podle Slabého trvale posílit počty posádek záchranářů, proškolit je, vybavit přístrojovou technikou a adekvátně doplnit vozový park. Důsledkem by byl skokový nárůst nákladů v řádech milionů korun, který by však nemohl být kompenzován pouze finančními prostředky krajů, jejichž rozpočty jsou napjaté a v řadě krajů nastává v důsledku rozpočtových škrtů v letošním roce redukce příspěvku na ZZS. Významně připlatit by museli podle Slabého zdravotní pojišťovny, případně by musel v této fázi vstoupit do financování záchranných služeb stát.

"I kdyby se našly finanční prostředky, nebyla by situace nijak jednoduchá, neboť například dodávka nového sanitního vozidla trvá minimálně čtyři až pět měsíců a posádku nemůže tvořit nově přijatý personál," dodal Slabý.

V případě, že by lékaři odcházející z nemocnic přestali sloužit jako externí pracovníci na záchranné službě, znamenalo by to pro řadu krajů zhroucení lékařské přednemocniční péče, neboť tito lékaři zajišťují minimálně polovinu služeb v mimopracovní době. "Pokud by se k exodu nemocničních lékařů přidali lékaři ZZS, kteří jsou honorováni stejně jako oni, znamenalo by to totální kolaps stávajícího systému a náhlý vynucený přechod záchranných služeb na paramedický systém, na který není připravený ani zdravotní systém, ani systém zdravotního pojištění, legislativa, politická reprezentace, veřejnost, ale ani samotné záchranné služby," doplnil Slabý.

Nelze však pominout ani dopady právní, neboť dlouhotrvající převozy pacientů s ohroženými vitálními funkcemi, rodiček s nepostupujícími komplikovanými porody či transporty ohrožených novorozenců mimo kraj nebo do přehlcených fakultních nemocnic a prodloužené dojezdové časy při primárním výjezdu by sebou přinesly jistě řadu závažných v nejhorším život ohrožujících komplikací a následně jejich právních řešení a dozvuků.

"Jsem přesvědčen, že dohoda mezi ministerstvem zdravotnictví a lékaři je pro zachování přednemocniční neodkladné péče a systému zdravotnické záchranné služby v ČR naprosto klíčovou a musí být uzavřena v co nejkratším časovém horizontu," uzavírá Slabý.

Zdroj: eurozpravy.cz


V této situaci, kdy jediné možné posílení posádek ZZS je v rovině posádek RZP, tedy posádek bez lékaře, se stále některé krajské ZZS nechovají k nelékařským zdravotnických pracovníkům (NLZP) zodpovědně.

Mám informace z některých krajů, kde své finanční problémy stále řeší převážně POUZE na úkor NLZP.

Vím o kraji, kde jen těmto zaměstnancům od ledna 2011 snížili o 500,-Kč měsíčně výjezdový příplatek, ale lékařům jej zachovalo. Jako by lékaři na společném výjezdu posádky RLP (lékař, sestra/záchranář, řidič) měli jiné podmínky!

V dalším kraji zase zdravotnické záchranáře po 1.10.2010 nezařadili do 11. platové třídy dle nového katalogu prací s odůvodněním, že má kdykoliv k dispozici lékaře na telefonu, což vedení ZZS považuje za odborný dohled.

Myslím, že i v některých dalších krajích by se našly zase jiné diskrepance. Proto vás všechny vyzývám, abyste v diskuzi, kde jsem proto založil novou místnost, tyto dle vašeho názoru nerovná jednání slušnou formou bez hanlivých výrazů napsali a popsali.

SigmundKomentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.