Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Představitelé KZ ZZS ČR jednali na Ministerstvu zdravotnictví ČR

07.06.2006


Prezident KZ ZZS ČR p. Sigmund Drahomír, viceprezident p.Bc.Benda Radek a za kontrolní a revizní komisi slečna Plachá Lucie, se zúčastnili dne 6.6.06 jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Jednání proběhlo na odboru krizové připravenosti, a za tento odbor jednání vedl pan Bc.Uhlíř Marek. Dále se jednání účastnili představitelé ČAS ( České asociace sester ), kde za prezidium byla přítomna p. Bc. Dolejšová Zdeňka a za výbor sekce ZZS jeho předseda p. Kolár Jan, dále p. Bc.Ivo Novák a další.
Toto první setkání, které mělo mít více méně pouze poznávací charakter bylo pro všechny zúčastněné strany velmi prospěšné, a velice rychle přešlo do polohy pracovní. Problémy, které jsme na tomto fóru nastínily, jsou hodně podobné problémům, které se snaží vyřešit i sekce ZZS v ČAS, a proto jsme se u velké spousty témat shodli na společném postupu.
Na podzim letošního roku by mělo dojít k novelizaci zákona č. 96/2004 Sb., a vyhlášky č. 424/2004 Sb., a do těchto novel bychom chtěli prosadit takové změny, aby tyto právní normy opravdu odpovídaly potřebám ZZS a jejich nelékařských zaměstnanců.
Proto jsme si naplánovali na konec srpna opět na Ministerstvu zdravotnictví další schůzku ve stejném složení, na kterou obě strany přinesou návrhy změn ve zmiňovaných právních normách i s odůvodněními těchto návrhů tak, abychom se nezdržovali při jejich probírání a ujasňování.
Potom budeme připraveni okamžitě reagovat v připomínkovém řízení k těmto novelám.
Závěrem bych chtěl za komoru záchranářů vyjádřit poděkování za vstřícnost jednak vedení České asociace sester, tak i odboru krizové připravenosti na Ministerstvu zdravotnictví ČR, které nám poskytlo prostory k jednání a svoji součinnost.

Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.