Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Přehled letošních legislativních změn, včetně specializace pro zdravotnického záchranáře pro UM

01.05.2011

Přehled letošních legislativních změn, včetně specializace pro zdravotnického záchranáře pro UM

První kvartál letošního roku završil několik let práce Ministerstva zdravotnictví ČR a všech profesních nelékařských organizací, které se podílely na legislativních změnách, které se týkají všech nelékařských zdravotnických pracovníků.

Jsem nesmírně rád tomu, že na všech novelizacích se KZ ZZS ČR podílela velmi výrazně a mohu sdělit, že drtivá většina našich návrhů se do jednotlivých právních norem dostala.

Za spolupráci při tvorbě §§ 17 a 109 vyhlášky 55/2011 Sb. bych chtěl poděkovat i zástupcům UNP ZZS ČR, OS UM a MK a A ZZS ČR. Za opravdu velmi úzkou spolupráci na specializačním vzdělávání pro ZZ bych zvlášť poděkoval zástupcům UNP ZZS ČR.

Ačkoliv jsem na našem webu vždy aktuálně o změnách informoval myslím si, že nebude na škodu, pokud zde pro vaši lepší orientaci v problematice udělám shrnutí všech letošních změn dohromady.

Nebudu dodržovat pořadí změn tak, jak jednotlivé normy nabývaly na platnosti, ale pokusím se vše seřadit podle důležitosti normy.

Hlavní normou pro NLZP, která nelékařům upravuje podmínky výkonu jejich povolání, stanoví minimální požadavky pro získávání odborné způsobilosti (kvalifikační podmínky) pro jednotlivé profese a upravuje podmínky celoživotního vzdělávání (CŽV) je od roku 2004 aktualitě z 25.4.2011.

Další normou která letos vyšla jako zcela nová, a která je prováděcí vyhláškou zákona 96/2004 Sb. je aktualitě z 31.3.2011.

Nalezneme v ní zcela nového pracovníka, a sice vysoce specializovaného zdravotnického záchranáře:
___________________________________________________________________________

HLAVA VIII
ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ


§ 108

Operátor zdravotnického operačního střediska


Zdravotnický záchranář po získání specializované způsobilosti vykonává činnosti podle § 17.

§ 109

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu
Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu vykonává činnosti podle § 17 a § 54 písm. a) a dále poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči a neodkladnou diagnosticko-léčebnou péči na úseku neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu. Přitom zejména může

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

1. zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami u pacienta staršího 10 let při prováděné kardiopulmonální resuscitaci,

2. zahájit a provádět kardiopulmonální resuscitaci pomocí použití přístrojů k automatické srdeční masáži, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu, a podání léčiv pro resuscitaci bezprostředně nezbytných,

3. odebírat biologický materiál na vyšetření,

4. zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

5. zajišťovat intraoseální vstup,

6. zajišťovat stálou připravenost pracoviště, včetně funkčnosti speciální přístrojové techniky a materiálního vybavení; sledovat a analyzovat údaje na speciální přístrojové technice, rozpoznávat technické komplikace a řešit je,

7. provádět zdravotnickou část záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech v součinnosti s velitelem zásahu38);

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře

1. provádět měření a analýzu fyziologických funkcí pomocí přístrojové techniky, včetně využití invazivních metod,

2. provádět externí kardiostimulaci,

3. provádět tracheobronchiální laváže pacientů s tracheální intubací,

4. zavádět gastrickou sondu a provádět výplach žaludku u pacienta při vědomí,

5. zavádět gastrickou sondu a provádět výplach žaludku u pacienta staršího 10 let v bezvědomí se zajištěnými dýchacími cestami,

6. provádět extubaci tracheální kanyly.
__________________________________________________________________________

Pro zdravotnické záchranáře a všeobecné sestry pracující na ZZS, kteří by měli zájem se zdokonalit nejen v teoretických znalostech, ale hlavně v praktických dovednostech a chtěli by vykonávat i činnosti uvedené výše v § 109 je určeno specializační vzdělávání Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu a jeho nedílná praktická část tzv. – Logbook.

Samozřejmě, že výše uvedené kompetence jsou pro nelékařského pracovníka průlomové a proto i specializační studium a hlavně jeho praktická část svojí náročností odpovídá každé jedné kompetenci tak, aby absolvent studia opravdu byl na tyto činnosti maximálně připraven. Nezapomínejme, že s každou kompetencí narůstá i další odpovědnost.

I specializační studium již vyšlo v Nařízení vlády č. 31/2011 Sb. jako “Nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky“.

Poslední letošní novinkou je zcela nový Akreditovaný kvalifikační kurz pro řidiče ZZS.


Všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům doporučuji, aby se s každou normou opravdu seznámili. Je to skutečně ve vlastním zájmu každého NLZP !


Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.