Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Proběhlo další jednání na MZ ČR

18.06.2009

.
Dne 16.6.2009 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví ČR jednání ohledně vypořádání posledního kola připomínkového řízení k novelizacím dvou pro nás významných vyhlášek, kterého se za KZ ZZS ČR účastnili Drahomír Sigmund a Bc. Radek Benda.
Jednalo se o Vyhlášku 321/2008 Sb., která pojednává o celoživotním vzdělávání nelékařů a dále Vyhlášku 424/2004 Sb., která stanoví kompetence zdravotníků v nelékařských profesích.První jmenovaná vyhláška 321/2008 Sb. sice byla vloni vydaná nově, kdy nahradila známou vyhlášku 423/2004 Sb., ale byly v ní některé drobné nejasnosti, které bylo potřeba odstranit. Největším přínosem pro nás zdravotníky bude v novele skutečnost, že už nebude stanoven limit kreditů u seminářů za celé období. Bude tedy opět možnost veškeré kredity za požadované období šesti let získat třeba jen za samotné semináře po jednom kreditu. Dále tam dochází ke zlepšení podmínek stále populárnějších elerningového vzdělávání.

Druhá jmenovaná vyhláška, a sice Vyhláška 424/2004 Sb., je poslední v řadě, která novelizací zatím neprošla. Na její novelizaci jsme se podíleli skutečně dlouho, což se dá dohledat i v našich aktualitách za poslední tři roky. Skutečně se na novelizaci pracuje tři roky, ale bylo to i z důvodu, že se hledalo nejoptimálnější nastavení kompetencí konkrétních oborů zdravotnických pracovníků tak, aby odpovídalo době, skutečnosti, odborné přípravě, praktické přípravě i jejich možnostem. Jsem přesvědčen, že se to podařilo. Proto jsme také při vypořádávání připomínek byli ve shodě jak s Českou asociací sester, Unií nelékařských pracovníků i Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče a v neposlední řadě i se zástupkyní Národního centra ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně www.nconzo.cz, paní Mgr. Františkou Ertlovou.
Největším přínosem pro zdravotnické záchranáře je § 97 Záchranář pro urgentní medicínu. Kompetence stanovené pod tímto paragrafem bude v budoucnu moci vykonávat zdravotnický záchranář po absolvování specializačního studia aktualitě vloni v říjnu.

Bohužel ale z důvodu nestabilní politické situace a velmi rychlých změn na MZ ČR a z důvody měnících se priorit nových ministrů, zatím nedošlo k ukončení celého procesu tak, aby se tento RVP, který je na NCO NZO Brno připraven, mohl začít studovat. Z výše popsaných důvodů jsem byl na MZ ČR obeznáme s tím, že studium nebude zahájeno dříve než v příštím roce.
Pro KZ ZZS ČR to má i ten neblahý dopad, že jsme měli zažádáno o peníze z ROP EU na studium tohoto RVP, které samozřejmě nemohou být přiděleny, jelikož nesplníme termíny.

Závěrem bych ale přesto vyjádřil poděkování odboru vzdělávání na MZ ČR, jehož pracovnice velmi trpělivě naslouchaly a posléze vypořádávaly jednotlivé připomínky a návrhy ke zmiňovaným materiálům, aby nakonec vznikl materiál, který bude ku prospěchu nejen nám nelékařským pracovníkům, ale při jeho naplňování i pacientům samotným.

Nevím sice, kdy oba materiály nabudou účinnosti, ale jsem přesvědčen, že tomu tak bude nejpozději na podzim letošního roku.


SigmundKomentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.