Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Proč členský příspěvek 500,- Kč ( listopad 2005 )

14.02.2006


Vážení záchranáři,

i přesto, že jsem zatím neobdržel na email komory záchranářů jediný negativní ohlas k založení KZ ZZS ČR, a i přesto, že žádný z písemných dotazů nesměřoval k výši členského příspěvku, píši toto vysvětlující sdělení o výši řádného členského příspěvku pro ty, kteří o jeho výši nejsou z jakéhokoli důvodu přesvědčeni, a možná je to u těchto i jeden z důvodů, proč zvažují zda se do KZ ZZS ČR registrovat, či neregistrovat.
Chci tímto článkem všechny záchranáře ujistit, že od samého počátku, je každá koruna příjmů i výdajů řádně zaregistrována v účetní knize, na účtu, a ve výdajových a příjmových dokladech tak, abychom na prvním sněmu mohli všem zúčastněným předložit zprávu o dosavadním hospodaření.
Částka 500,- Kč byla skutečně jen jakýmsi odhadem a kompromisem mezi tím, co je skutečně potřeba, a tím, co jsou naši potencionální členové schopni a ochotni zaplatit.
Je to cca 41,50 Kč na měsíc, což si myslím je pro každého z nás únosné.
Mohu všechny ubezpečit, že ani tato částka není zdaleka na první rok dostačující, a náklady na činnost komory budou daleko vyšší, než vybrané členské příspěvky. Tyto vyšší náklady budou uhrazeny ze sponzorských finančních darů. Ujišťuji vás, že bez těchto bychom nebyli schopni ani KZ ZZS ČR jako takovou rozjet a představit.
Jsem pevně přesvědčen, že čím více členů bude komora záchranářů mít, tím spíše na některém ze sněmů navrhneme a odhlasujeme snížení tohoto členského příspěvku. To záleží skutečně jen na každém z nás. Předsednictvo zvolené na prvním sněmu začátkem roku 2006, bude muset udělat rozpočet komory na rok, a po uplynutí období, a předložení závěrečného účtu bude zřejmé, kolik finančních prostředků komora ke svému chodu potřebuje. Z počtu členů v té době bude jednoduché vypočítat, jak velký má být členský příspěvek na následující rok.

Proto vás každého žádám o to, aby jste přehodnotili zatím svůj možná vyčkávací přístup k registraci, a svým řádným členstvím v komoře podpořili nejen cíle a poslání, které jsou jednoznačně na vaši straně, a které zároveň bez vaší podpory ani sebelepší předsednictvo nevybojuje, ale aby jste tímto krokem podpořili i ty, kteří tak již bez váhání učinili a registrovali se, neboť nechtějí, aby za ně rozhodovali jiní, bez podrobné znalosti věci samé.
Ukažme, že se o sebe umíme jako záchranáři postarat, a že nebudeme čekat se založenýma rukama, jak o nás jiní v zákoně o ZZS a katalogu prací rozhodnou.

Závěrem chci jen zopakovat to, co již v článku zaznělo. Čím více nás bude, tím více prosadíme a zároveň tím méně zaplatíme.Sigmund Drahomír
zakládající člen KZ ZZS ČRKomentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.