Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Průlom v kompetencích RZP ???

03.12.2006

.
Přináším zde dopis právního oddělení České lékařské komory, ve kterém se toto oddělení vyjadřuje k možnosti podepsat - Negativní reverz - posádkou RZP.

Plné znění dopisu

Je to věc naprosto čerstvá, tak ji ponechám bez komentáře. Pouze uvedu, že jsme tuto kompetenci za určitých přesně daných podmínek sami navrhovali v našich dokumentech.

Z dokumentu KZ ZZS ČR ze zasedání vedení 23.6.2006

Jaké situace hrozí, když negativní revers může sepsat jen lékař ?Jednoznačné snížení dosažitelnosti posádky RLP ( tedy vozu s lékařem ) ve chvíli, kdy se mnohdy jediná posádka s lékařem v daném okrese přesunuje za posádkou RZP do vzdálenosti třeba i 30 km jen kvůli sepsání negativního reversu. Ve většině případů se jedná o podnapilé občany, a občany, kteří si sami neváží svého zdraví a námi nabízeného ošetření a transportu do zdravotnického zařízení. Na jiném místě okresu v tu chvíli může nastat potřeba posádky s lékařem k opravdu indikovanému, život ohrožujícímu případu, ale tato je zaneprázdněna pacientem, který odmítl transport do ZZ. I okamžité přesměrování této posádky k akutnějšímu případu znamená značnou časovou prodlevu, nehledě na skutečnost, že v tu chvíli musí původně zasahují posádka RZP setrvávat dále blokovaná na místě nezodpovědného pacienta do doby, než se opět vůz s posádkou RLP uvolní, a pojede sepsat druhým pokusem negativní revers. A to ani nezmiňuji skutečnost, že takový výjezd potom není ze strany zdravotních pojišťoven hrazen.
Nikde také není zajištěno, že pacient odmítající transport, ke kterému posádka RZP pro nemožnost sepsání reversu volá posádku RLP zůstane na místě, a bude čekat na posádku RLP.

Jaké situace vznikají, když má posádka RZP absolutní zákaz ponechat pacienta na místě ošetření ?Posádka RZP je přivolána k banálnímu případu ( epistaxe bez hypertenze, drobné řezné poranění na prstu ruky, oděrky apod. ), ošetří tato lehká až banální onemocnění a traumata, ale musí pacienta naložit, a odvézt do nejbližšího zdravotnického zařízení, mnohde 30 – 40 Km i přesto, že ví, že pacient tam již další ošetření nemůže dostat.
a) členové posádky před nemocničním personálem vypadají jako úplní hlupáci
b) zbytečně se projede spousta kilometrů ( potom se posádka vrací ze ZZ zpět na základnu )
c) posádka v daný okamžik chybí na původním stanovišti
d) pacient logicky v tomto případě po ošetření odmítne transport do ZZ a jsme u bodu číslo 3. negativní revers a jeho podpis a s tím spojená negativa – rizika.
e) pokud neodmítne a nechá se transportovat do ZZ, tak se poté mnohdy složitě dostává zpět do místa bydliště
Pro body 2., 3., 4., platí společné pravidlo. Nejsou jen výjezdy k pacientům v Praze a dalších velkých městech. Převážná většina výjezdových stanovišť a převážná většina výjezdů k pacientům potřebujícím zásah posádky ZZS se odehrává na venkově, v horách, v příhraničních oblastech, kde je časová i terénní dostupnost a klimatická dostupnost naprosto odlišná od velkých zalidněných a dopravní infrastrukturou zasíťovaných aglomeracích.


Celý dokument

Z dokumentu KZ ZZS ČR ze 30.8.2006


Dále jsme navrhovali změny do Vyhlášky 424/2004 Sb.§ 2
Vymezení pojmů
( Doplnit )
r ) stavem krajní nouze se rozumí situace, kdy je posádka RZP na místě náhlého zhoršení
zdraví nebo traumatu dříve než lékař, kdy u postiženého již došlo nebo bezprostředně může
dojít k poruše některé ze základních vitálních funkcí, a to zejména k zástavě dýchání a
oběhu, a kdy hrozí nebezpečí z prodlení

s ) kdy může ponechat posádka RZP pacienta na místě ošetření :
- banální onemocnění či traumata ( např. běžně zvládnutá, či spontánně zastavená epistaxe
před příjezdem RZP bez hypertenze, drobná traumata bez potřeby dalšího ambulantního
nebo nemocničního ošetření, při sepsání negativního reversu )
- při ponechání pacienta na místě ošetření musí RZP do dokumentace zaznamenat
tyto výsledky vyšetření : anamnéza, TK, puls, SpO2, TT, stanovit GSC, eventuelně
záznam EKG,
- musí poučit pacienta ( rodinu ) pro případné zhoršení stavu
- nesmí ponechat pacienta na místě ošetření, pokud přivolání RZP předcházelo nebo trvá
bezvědomí, úraz hlavy, bolest na hrudi, náhlá příhoda břišní, křečový stav,

t ) kdy nemůže posádka RZP s pacientem odmítajícím ošetření a transport do zdravotnického
zařízení sepsat negativní revers :
- stav přímo ohrožující zdraví, nebo život pacienta
- viditelný, nebo avizovaný úraz hlavy
- avizované i chvilkové bezvědomí, které předcházelo příjezdu RZP
- psychický stav
- bolest na hrudi
- náhlá příhoda břišní
- křečový stav

Celý dokument - návrhy na novelizaci Vyhlášky 424/2004 Sb.


Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.