Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Rozhovor s prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

16.08.2019

Rozhovor s prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

 

 

Sme veľmi radi,  že naše pozvanie na rozhovor prijal prezident Slovenskej  komory zdravotníckych záchranárov Mgr. František Majerský. Zároveň je pre nás veľká česť, že práve naša spoločnosť sa stala hlavným partnerom SKZZ v online vzdelávaní a pri tejto príležitosti sme prezidentovi Mgr. Majerskému položili niekoľko otázok.

 

 

Pán prezident môžete nám povedať viac o činnosti  SKZZ  (kto sú jej členovia, aké je zastúpenie tejto komory)?

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov združuje všetkých zdravotníckych záchranárov pracujúcich v zložkách Záchrannej zdravotnej služby, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, v policajnom zbore a v armáde SR, ale aj celého integrovaného záchranného systému na Slovensku.

 

Čo pre Vás znamená  toto povolanie, s čím všetkým sa stretávate pri jeho výkone ?

Je to v prvom rade poslanie a človek si tu prácu musí vybrať sám. Musí to tak cítiť, lebo toto povolanie - poslanie nie je pre každého. Je to psychicky a fyzicky náročná práca. Na záchranára sú kladené vysoké odborné nároky. Treba si uvedomiť, že záchranári sa stretávajú pri svojich každodenných výjazdoch s ľudským nešťastím, utrpením a smrťou. Pacienti, príbuzní, očakávajú od záchranárov pomoc a záchranu. Práve preto, je toto povolanie iné. Jeden výjazd ste pri žene, ktorá rodí a hneď následne ste pri pacientovi, ktorý prestal dýchať a zase neskôr je to pacient, ktorý má neznesiteľné bolesti brucha už dva týždne. Záchranári sa stretávajú pri každom výjazde s rôznymi diagnózami a musia ich vedieť na mieste vyhodnotiť. Musia mať dostatok informácií o základných medicínskych odboroch a hlavne o riešení život ohrozujúcich a kritických stavoch.

 

V blízkej dobe budete spúšťať novú stránku SKZZ. Na čo sa môžu Vaši členovia tešiť, možno aj v súvislosti so vzdelávaním?

Môžu sa tešiť na úplne novú stránku, ktorá by mala spĺňať kritéria moderného a dynamického webu. Na stránke vznikla aj nová sekcia e-learning/AD TESTY, na ktorej obsahu a témach budeme spolupracovať so spoločnosťou EDUprofiPHARM s.r.o. (www.eduprofipharm.sk). V tejto sekcii sa môžu členovia SKZZ dostať bezplatne k zaujímavým odborným materiálom, publikáciám, článkom, prednáškam a seminárom,  ktoré  budú prepojené s AD TESTAMI. Ich absolvovaním môžu získať kredity nie len za účasť, ale aj za vyplnenie AD TESTu.  Budú  tak môcť získavať  odborné informácie z rôznych oblastí medicíny, ktoré sú nevyhnutné pre ich povolanie.

 

Viete nám opísať ako funguje integrovaný záchranný systém na Slovensku ? S akými problémami bojujete, kde vidíte zlepšenie oproti predchádzajúcim rokom?

IZS je systém pozostávajúci zo záchranných zložiek, ktoré v prípade ohrozenia života, zdravia, majetku alebo životného prostredia zabezpečia predovšetkým rýchlu informovanosť, aktivizáciu a efektívne využívanie a koordináciu síl a prostriedkov záchranárskych subjektov pri poskytovaní nevyhnutnej pomoci.

Problém, s ktorým bojujeme je dojazdový čas a neindikované výjazdy a z roka na rok sa tento problém zhoršuje. Dojazdový čas  je čas, za ktorý priemerne príde záchranka k pacientovi na Slovensku. Možnou príčinou je stúpajúci počet sekundárnych výjazdov a počet neindikovaných výjazdov, ktoré by záchranná služba nemala vôbec riešiť. Uvidíme, či opatrenia, ktoré sme spolu z MZ a poskytovateľmi ZZS začali riešiť, budú mať reálny dopad na tieto problémy a zlepšia uvedenú situáciu. Môj súkromný názor je ten, že pacientov nenaučíme nezneužívať záchrannú službu, kým za zneužitie tejto pomoci nebudú nejakým spôsobom perzekuovaný. Naše poisťovne by mali nájsť tieto mechanizmy, aby k tomu nedochádzalo.

 

Čo by ste chceli odkázať Vašim kolegom ?

V mene SKZZ by som im chcel odkázať, že si uvedomujeme akú ťažkú prácu vykonávajú a s akými problémami sa stretávajú. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sa ich pracovné a vzdelanostné podmienky spolu s MZ a poskytovateľmi ZZS stále zlepšovali. SKZZ ďakuje všetkým záchranárom za ich prácu pre našich pacientov. Veľmi si vážime ich pripravenosť a odbornosť, ktorú každodenne dokazujú vo výjazdoch.

 

Za rozhovor ďakuje redakcia EDUprofiPHARM

 

Zdroj: eduprofipharm.sk

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.