Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

S pracovníky zařazenými jako NLZP prostě nelze libovolně manipulovat

13.12.2010

S pracovníky zařazenými jako NLZP prostě nelze libovolně manipulovat

V posledním letošním čísle měsíčníku časopisu SESTRA, vyšel na straně 14 pod titulkem “Ze sestry zdravotnickým asistentem?“ velmi zajímavý článek JUDr. Evy Dandové, který reaguje na dotaz čtenáře.

Tento popisuje situaci, kdy se v některých nemocnicích začíná na platech šetřit tím způsobem, že z určité části všeobecných sester udělá zaměstnavatel zdravotnické asistenty. Samozřejmě za podstatně nižší plat. A bez ohledu na to, jestli pro tuto práci tito zaměstnanci získali odbornou způsobilost.

Článek mne zaujal pro naprostou shodnost s postupem, který letos zvolily některé záchranky, aby vedení ZZS nemuselo všeobecné sestry v souladu s novým katalogem prací přeřadit do 11. platových tříd, udělalo z nich v pracovních smlouvách zdravotnické záchranáře. O této skutečnosti a o jejím nesouladu s platnou legislativou jsem informoval v aktualitě z 25.2.2010.

I argumentaci jsem tenkrát použil naprosto stejnou, jakou paní doktorka práv použila v článku o převádění všeobecných sester na zdravotnické asistenty. Jednoduše vysvětlila, jakými způsoby se dle zákona získává odborná způsobilost pro jednotlivá povolání NLZP, v tomto případě odborná způsobilost všeobecné sestry a odborná způsobilost zdravotnického asistenta.

V únoru jsem si vůbec neuvědomil další, velmi zážavný problém, který se změnou pracovního zařazení na základě oboustranného podpisu nové pracovní smlouvy (změny ze všeobecné sestry na zdravotnického záchranáře) také souvisí.
V případě, že totiž zaměstnanec podepíše pracovní smlouvu, ve které je dohodnuto, že bude vykonávat práci ke které nezískal odbornou způsobilost, je tento zaměstnanec vystaven trvalému nebezpečí výpovědi ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. f) zákoníku práce z důvodu, že nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce. Suchá, leč pravdivá řeč právníků v odkazu na legislativu.

O správnosti myšlenek, které jsem vyjádřil ve výše zmíněné únorové aktualitě, kde jsem mimo jiné managementy ZZS vyzýval, aby toto nedělaly, mne nedávno utvrdil i fakt, že tato možnost, tedy možnost, že by všeobecná sestra za určitých okolností mohla získat i odbornou způsobilost zdravotnického záchranáře se teprve připravuje do novelizace zákona 96/2004 Sb. Informaci o této skutečnosti jsem čtenářům webu KZ ZZS ČR poskytl v aktualitě z 15.11.2010, kde jsem napsal, že do tzv. malé novely zákona 96/2004 Sb. se v § 18 přidává možnost k získání odborné způsobilosti zdravotnického záchranáře i studium všeobecné sestry se specializací a i to až po výkonu povolání na ZZS po určitou zákonem stanovenou dobu.

Radím tedy všem NLZP s odbornou způsobilostí všeobecné sestry a bez odborné způsobilosti zdravotnického záchranáře, a kteří i přesto jsou zařazeni (mají uvedeno v pracovní smlouvě) na pracovní pozici zdravotnického záchranáře, aby žádali svého zaměstnavatele o nápravu. Dnes, kdy od 1.10.2010 pro výkon práce bez odborného dohledu náleží 11. platová třída jak všeobecným sestrám, tak i zdravotnických záchranářům, by to neměl být pro zaměstnavatele takový problém jako v době, kdy tak účelově postupovali. Vy tím získáte jistotu, že v pracovní smlouvě budete mít uveden takový duh práce, ke kterému splňujete předpoklady stanovené právními předpisy.

Sigmund


Zdroj: sestra.cz
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.