Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Slovo úvodem (září 2005)

14.02.2006


Slovo úvodem

Jsem rád, že vás mohu přivítat na oficiálních stránkách Komory záchranářů Zdravotnických záchranných služeb České republiky.

Tato profesní organizace, v níž je členství dobrovolné, je určena zaměstnancům ZZS v kategorii řidič, střední zdravotnický personál a operátor zdravotnického operačního střediska. Dále je určena studentům v oboru diplomovaný záchranář, kteří ovšem mají do doby, než získají první pracovní poměr u ZZS malinko odlišný statut.

Impuls k založení vlastní profesní organizace vznikl na jaře 2005, na konferenci v Příbrami.
Tam jsme dospěli k názoru a poznání, že pokud chceme do snad již brzy chystaného Zákona o Zdravotnických záchranných službách ( a nejen tam, třeba i do katalogu prací apod. ) správně začlenit naši profesi, a jasně v těchto právních normách definovat kompetence členů posádek RZP, musíme pro to něco udělat, a ne čekat stranou jak to dopadne.
Poslání a cíle KZ ZZS ČR, a všechny další informace najdete ve stanovách KZ ZZS ČR

Zakládající členové této organizace za poslední půlrok provedli všechny nezbytné úkony k založení této organizace, a věřte, že to nebylo jednoduché, a že to bylo velmi časově náročné.
Proto se nyní obracím na vás všechny záchranáře, aby jste svým členstvím tuto organizaci podpořili, a tím ji pomohli uvést v životaschopnou a smysluplnou organizaci. Jen se silnou členskou základnou lze naplnit cíle a poslání, které máme před sebou dříve, než to někdo k našemu neprospěchu udělá za nás.

Podle toho, jak bude členská základna narůstat, chtěli bychom buď koncem letošního, nebo počátkem roku 2006 svolat první sněm KZ ZZS ČR, na kterém se samozřejmě budou volit všechny orgány komory. Ti, kteří budou do data sněmu řádnými členy, se mohou tohoto sněmu účastnit, mohou kandidovat na jednotlivé funkce, a také mohou podávat své návrhy, a tím přímo ovlivnit složení jednotlivých volených orgánů.

Těšíme se na setkání s vámi na prvním sněmu KZ ZZS ČR
Sigmund Drahomír
zakládající člen KZ ZZS ČR

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.