Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

USZS Msk přechází na jedno KZOS a zřizuje nové Informační centrum

04.01.2011

USZS Msk přechází na jedno KZOS a zřizuje nové Informační centrum

Záchranná služba přejde na
krajské operační řízení
Pracovníky Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje čeká na začátku roku 2011 významná změna. V posledních dnech vrcholí příprava na přechod ke krajskému operačnímu řízení. Dotkne se nejen samotných pracovníků operačních středisek, ale také výjezdových skupin záchranné služby v celém kraji. V lednu také Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje zahájí provoz Informačního centra. Toto středisko bude poskytovat telefonické a e-mailové informace, doporučení a odpovědi na dotazy zdravotnického charakteru občanům Moravskoslezského kraje.

ÚSZS MSK přistupuje spolu s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském kraji ke slučování svých operačních středisek, a to do jednoho centra. Tímto pracovištěm se stává Integrované bezpečnostní centrum (IBC) v Ostravě. Kromě dalších funkcí bude plnit i roli společného operačního střediska. Do dispečerského sálu se již postupně stěhují operátoři jednotlivých složek.

V rámci Moravskoslezského kraje je aktuálně v provozu celkem šest operačních středisek záchranné služby, a to v Ostravě, Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě. Ty přijímají tísňová volání z jednotlivých oblastí a řídí výjezdovou činnost posádek ve svém spádovém území. Všechna tato operační střediska v lednu 2011 zaniknou a jejich činnost bude sloučena do jediného. Operační řízení záchranné služby tak převezme Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS). Tomuto kroku předchází několikaletá pečlivá příprava. Spočívá nejen v přípravě samotného nového pracoviště a technologií, ale rovněž například ve sjednocení a optimalizaci spojení s posádkami záchranné služby, které jsou rozprostřeny na území celého kraje. Součástí chystaných změn byl také výběr operátorů, potřeba jejich zácviku a přípravy na zvládnutí nových postupů i organizace dispečerské činnosti.

Záchranná služba klade v první řadě důraz na bezpečný přechod k novému systému. Vzhledem k množství hovorů, jež musí operátoři zvládat a závažnosti událostí, k nimž záchranáři vyjíždějí, není myslitelný žádný plánovaný výpadek tísňových linek či problém při jejich obsluze. Spuštění provozu KZOS proto proběhne na etapy. Přesměrování linek 155 do krajského operačního střediska v Ostravě je plánováno na dny 3-5.1.2011.

Pro občany volající na tísňové linky 155 dojde k jediné změně. Po vytočení čísla 155 se z území Moravskoslezského kraje dovolají z pevných linek i mobilních telefonů vždy na Krajské zdravotnické operační středisko v Ostravě. Již nebudou nikam dále přepojováni. Operátorka či operátor převezme jejich požadavek na zásah záchranné služby, zpracuje jej a vyšle příslušnou posádku ÚSZS MSK. Centralizace operačního řízení tak umožní minimalizaci časových ztrát do příjezdu výjezdové skupiny k pacientovi a přinese flexibilnější systém řízení a organizace provozu.


Záchranná služba zároveň zahájí i provoz Informačního centra


Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje zahájí v lednu 2011 provoz Informačního centra. Toto středisko bude poskytovat telefonické a e-mailové informace, doporučení a odpovědi na dotazy zdravotnického charakteru občanům Moravskoslezského kraje.

Lidé dosud záchrannou službu v případě potřeby získání informací často kontaktují prostřednictvím netísňových linek. Operační střediska jednotlivých územních odborů (okresů) Moravskoslezského kraje však počátkem roku 2011 v souvislosti s přechodem na krajské operační řízení zaniknou. Spolu s tímto krokem skončí také možnost využívat k dotazům a žádostem o informace netísňových linek směrovaných na tato operační střediska. Veřejnost pak bude moci kontaktovat již jen Krajské zdravotnické operační středisko v Ostravě, a to pouze na tísňovém čísle 155.

Záchranná služba však vychází vstříc potřebám veřejnosti a zřizuje Informační centrum, jež bude sloužit občanům celého Moravskoslezského kraje. Jde o novou službu, mající za cíl poskytnout volajícím široké spektrum zdravotnických a dalších informací netísňového charakteru. Se stavy ohrožujícími život se budou občané samozřejmě nadále, tak jako dosud, obracet na tísňové linky, tedy na číslo 155.

S čím se tedy lidé mohou na Informační centrum obracet? Operátorky mohou poskytnout doporučení při řešení zdravotních obtíží, jako jsou běžná onemocnění a zdravotní obtíže, podají konkrétní informace o zdravotních službách v rámci Moravskoslezského kraje a jejich poskytovatelích. Informační centrum volajícím poradí, kam se obrátit při potřebě ambulantní lékařské péče, kde je dostupná nejbližší lékařská pohotovostní služba, zdravotnické zařízení, lékárna či sanitní transportní služba.

Operátorky budou nápomocny také v případech nejasností pokud jde o spádovost zdravotní péče pro občana, postupu při změně lékaře, či pojišťovny. Poradí ohledně nutných kroků v případě úmrtí, zodpoví dotazy a požadavky na ohledání zemřelého.

V případě potřeby budou operátorky pracovat i s telefonujícími, jež řeší problémy v psychosociální oblasti, poskytnou doporučení ohledně dalšího postupu klienta. Předají kontakty na krizová centra, linky důvěry, a další psychosociální služby. V této souvislosti mohou podat informace i o postupech organizačního, administrativního či legislativního rázu. Informační centrum spolupracuje s regionálními krizovými pracovišti a organizacemi psychosociálního charakteru.

Lidé mohou Informační centrum využívat od 3.1.2011, kdy bude v 7 hodin ráno zahájen jeho provoz. Pracoviště bude dislokováno v prostorách zanikajícího okresního zdravotnického operačního střediska záchranné služby v Opavě. Služba bude k dispozici nepřetržitě, čtyřiadvacet hodin denně, a to včetně víkendů a svátků.

Na lince budou volajícím k dispozici zkušené operátorky s mnohaletou praxí ve zdravotnictví.

Kontakty:
Tel.: 553 777 777
E-mail: infocentrum@zachranka-msk.cz


V rámci České republiky jde o poměrně ojedinělý projekt, obdobnou službu občanům nicméně poskytuje například také záchranná služba ve Středočeském kraji.


Leták informačního centra


PhDr. Lukáš Humpl
Tiskový mluvčí ÚSZS MSK

Aktualizováno 7.1.2011

Krajské operační středisko záchranářů již pracuje v plném provozu
Moravskoslezští záchranáři přecházeli v uplynulých dnech (3.-5.1.) na krajské operační řízení. Pět lokálních operačních středisek a zdravotnické operační pracoviště v rámci Centra tísňového volání Ostrava postupně ukončovalo svou činnost a volající z dané oblasti začali přebírat operátoři na nově vzniklém Krajském operačním středisku v budově IBC v Ostravě.

Celý třídenní proces byl pro všechny operátory, záchranáře výjezdových skupin a pro další pracovníky, např. odborníky na informační technologie, velmi náročný. Zatímco posádky v jednotlivých okresech začaly přijímat výzvy k zásahu z centrálního pracoviště a přeorientovaly se na jednotný systém zadávání práce a spojení, operátoři postupně začínali přebírat volání z jednotlivých okresů našeho kraje. V poslední fázi přechodu ke krajskému řízení došlo k přesměrování z okresu Frýdek-Místek, města Ostravy a také všech volání z mobilních telefonů.
Přestože se operátoři museli vyrovnat i s nečekanými obtížemi technického charakteru, zvládli přechod k plnému provozu úspěšně. Při vytočení tísňového čísla 155 na území Moravskoslezského kraje se tedy již telefonující dovolají vždy na Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) v Ostravě.

V každé směně KZOS je celkem devět pracovníků. Zčásti jsou to tzv. call-takeři, kteří zajišťují příjem a zpracování tísňové výzvy. Právě s nimi volající na lince 155 hovoří. Zpracovanou výzvu předávají dispečerům, kteří organizují práci posádek záchranné služby – těch je v kraji k dispozici šest desítek. Přestože jsou role jednotlivců ve směně operátorů rozděleny, zodpovědnost každého z nich je veliká.

V rámci KZOS Ostrava pracuje celkem 38 operátorů, kteří ve čtyřech směnách zajišťují veškerý provoz operačního střediska. Za prvních čtyřiadvacet hodin plného provozu operátoři zpracovali a posádkám k řešení předali 298 výzev k zásahu. Během stejné doby přijali celkem 637 hovorů, téměř pět stovek z nich byly přitom telefonáty na tísňové lince.


PhDr. Lukáš Humpl
Tiskový mluvčí ÚSZS MSK
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.