Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Už zítra v pondělí 15.5.2017 - Den tísňové linky 155

14.05.2017

Už zítra v pondělí 15.5.2017 - Den tísňové linky 155

 

 

V průměru přibližně každých patnáct sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek Zdravotnické záchranné služby tísňová linka 155 a přibližně každých třicet sekund vyjíždí z jedné z více než 300 výjezdových základen v České republice vozidlo zdravotnické záchranné služby k více než milionu výjezdů za rok. 365 dní v roce, sedm dní v týdnu, 24 hodin denně je zde funkční systém zdravotnické záchranné služby.

 

Náročnou a záslužnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu, bychom chtěli připomenout celostátní společnou akcí - Dnem linky 155. Věříme, že si zdravotničtí záchranáři připomenutí své práce zaslouží stejně, jako jejich kolegové v integrovaném záchranném systému.

Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují a záchranáři, kteří ji poskytují. Jsme totiž na funkčnost našeho systému právem hrdi a právě specializovaná tísňová linka 155 tento systém symbolizuje, když zprostředkuje přímý přístup veřejnosti ke zdravotnickému operátorovi. I díky tomu, že na "druhé straně" tísňové linky jsou zdravotníci - specialisté (což není samozřejmostí ani v řadě mnohem bohatších zemí), jsou výsledky našich záchranných služeb takové, jaké jsou - jedny z nejlepších na světě. Není například náhodou, že (díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence) je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace nemocným stiženým náhlou zástavou oběhu, což zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení postiženého.

Zdravotnické záchranné služby v České republice jsou zřizovány na základě zákona o Zdravotnické záchranné službě jednotlivými kraji, aby jejich organizace co nejlépe reflektovala regionální specifika při zachování jednotné organizační struktury, materiálně technického a personálního vybavení. Po funkční stránce však tvoří zdravotnické záchranné služby v rámci IZS celek, který hranice krajů nerozlišuje. Hmatatelným důkazem tohoto tvrzení je nejen každodenní rutinní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i jednotná podpora aplikace "Záchranka", jejíž využití podporují bez výjimky všechny krajské záchranné služby a Česká republika je tak jedním mála států na světě, která podobný, celostátně jednotný systém pro přesné přivolání pomoci, provozuje.

I to by mělo demonstrovat společné připomenutí

Dne linky 155 všemi zdravotnickými záchrannými službami v ČR.

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje zahájila provoz centralizovaného krajského operačního pracoviště v ostravském Integrovaném bezpečnostním centru v roce 2011. Pracují zde více než čtyři desítky operátorů, kteří ve čtyřech směnách zajišťují veškerý provoz operačního střediska.

V každé směně je během dne minimálně osm pracovníků. Zčásti jsou to tzv. call-takeři, kteří zajišťují příjem a zpracování tísňové výzvy. Právě s nimi volající na lince 155 hovoří. Jejich úkolem je přijmout a zpracovat tísňovou výzvu, zjistit stav pacienta, rozhodnout o závažnosti jeho stavu, přidělit mu stupeň naléhavosti a určit místo události. V případě nutnosti také vedou volajícího, jak správně poskytnout základní první pomoc do příjezdu profesionálních záchranářů. Zpracovaná výzva je elektronicky předána dispečerům. Ti organizují práci posádek záchranné služby, kterých je v kraji k dispozici více než šest desítek. Dispečeři zvolí pro konkrétní událost vhodnou posádku a zajistí její neprodlené vyslání. Se záchranáři v terénu pak dle potřeby dále komunikují.

Operátorky a operátoři ZZS MSK vedli během roku 2016 téměř čtyři sta tisíc hovorů. Na tísňových linkách ZZS proběhlo téměř 171 tisíc volání. Téměř dvě stě dvanáct tisíc telefonátů pak vedli s operátory dalších složek IZS, vlastními výjezdovými posádkami, zdravotnickými zařízeními či jinými subjekty. Dalších několik tisíc hovorů přijalo Informační centrum záchranné služby, které řeší netísňové telefonáty a dotazy.

 

PhDr. Lukáš Humpl

Tiskový mluvčí ZZS MSK

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2018 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.