Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

V květnu vyšla novelizace vyhlášky 39/2005 Sb., změna pro řidiče ZZS

05.06.2010

V květnu vyšla novelizace vyhlášky 39/2005 Sb., změna pro řidiče ZZS

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo 21. května 2010 novelizaci vyhlášky 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
Změnou, o kterou dlouhodobě KZ ZZS ČR usilovala, je snížení počtu hodin přípravy řidičů vozidel ZZS na své povolání tak, aby se snížil čas přípravy a s tím hlavně ekonomická náročnost. Cílem by mělo být zvýšený zájem osob o získání odborné způsobilosti řidiče ZZS, kterých je na trhu práce nedostatek.


Výňatek z Vyhlášky 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a její novelizace 2010:


§ 34Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby se získává absolvováním vzdělávacího programu kurzu.

(2) Program uvedený v odstavci 1 zahrnuje nejméně 320 hodin teoretické výuky a nejméně 280 hodin praktického vyučování.

(3) Studium v programu uvedeném v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a) teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování přednemocniční neodkladné zdravotní péče, a to v základech somatologie, patologie, farmakologie, zdravotnických prostředků a toxikologie,
2. klinických oborech a dalších specifických oborech souvisejících s poskytováním neodkladné péče, a to v urgentních stavech a neodkladné ošetřovatelské a léčebné péči, zejména ve vnitřním lékařství, chirurgii, gynekologii a porodnictví, pediatrii, psychiatrii, zdravotnických a dalších přístrojích používaných v přednemocniční neodkladné péči, v integrovaném záchranném systému a medicíně katastrof,
3. sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v psychologii a komunikaci včetně řešení náročných životních situací, v základech pedagogiky, v informačních a telekomunikačních technologiích,

b) praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v neodkladné péči v situacích charakteristických pro urgentní medicínu i pro mimořádné události v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému včetně řidičských a navigačních dovedností a fyzických dovedností nutných pro práci v záchranné službě, v základní ošetřovatelské péči; praktické vyučování probíhá ve zdravotnických zařízeních poskytujících neodkladnou péči včetně pracovišť, která mají charakter akutního příjmu, dále v lůžkových zdravotnických zařízeních a na pracovištích ostatních složek integrovaného záchranného systému.


Původní rozsah hodin byl 440 hodin teorie a 340 hodin praxe, což dávalo dohromady 780 hodin. Po novelizaci to je 600 hodin. Došlo k celkovému snížení o 180 hodin, což je 22, 5 vyučujícího dne a 4,5 vyučovacího týdne. Dá se říci, že se kurz řidiče ZZS zkrátí o jeden měsíc, což jsou čtyři týdenní návštěvy výuky nebo praxe s jejich plnou časovou a ekonomickou náročností pro každého absolventa.

Komora záchranářů původně navrhovala zkrácení ještě větší, na úroveň součtu původních dvou za sebou jdoucích kurzů řidiče RZP a řidiče RLP, tedy na cca 440 hodin, ale jak vidno, tento model prosazen nebyl a zastavili jsme se na kompromisu někde v polovině.

Byli jsme přesvědčeni, že při náročnosti cca 440 hodin by se opět akreditovalo k výuce a praxi více krajských ZZS jako v minulosti, před rokem 2004, a tím by se dosáhlo de facto původního stavu, kdy si většinou ÚSZS své řidiče vychovávaly a školily samy. Nicméně, ani toto snížení se nedá v žádném případě považovat za bagatelní a jistě možnosti a zájem ZZS a uchazečů o práci řidiče ZZS podnítí.


Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.