Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Z činnosti KZ ZZS ČR za poslední období. KZ ZZS ČR má zastoupení v Akreditační komisi MZ ČR

28.05.2008

.
Od III.Sněmu KZ ZZS ČR uplynul měsíc a tak je zapotřebí Vás informovat o dalších událostech, které už během onoho měsíce proběhly nebo se teprve chystají.

1) Od 15.5.2008 má komora záchranářů zastoupení v Akreditační komisi Ministerstva zdravotnictví České republiky. Dekretem ministra zdravotnictví byl do komise jmenován prezident komory pan Drahomír Sigmund.
Je to další velmi důležitý a cílený krok komory záchranářů, který usnadní prosazování a naplňování poslání a cílů KZ ZZS ČR v oblasti správného nastavení vzdělávacích procesů a programů určených nelékařským zdravotnickým pracovníkům vykonávajících svou profesi na ZZS.

2) Dne 16.5.2008 vystoupil viceprezident komory záchranářů pan Bc. Radek Benda na konferenci ve Velkém Meziříčí, kde odborné veřejnosti představil naši KZ ZZS ČR, vysvětlil její smysl a postavení v rámci odborných společností v rámci České republiky.

3) Dne 12.6.2008 se opět pan viceprezident Bc. Radek Benda zúčastní za KZ ZZS ČR odborného semináře “K novele zákonů o vzdělávání zdravotnických pracovníků 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.“ v Praze, kde budou účastníci seznámeni se změnami v připravovaných novelizacích, na nichž jsme se jako zástupci komory záchranářů velkou měrou také podíleli.

4) Opět jsme byli osloveni ředitelem ZZS Středočeského kraje panem MUDr. Robertem Zelenákem k vyslání našeho zástupce do výběrové komise, která bude dne 8.7.2008 na ZZS Sčk vybírat z uchazečů nového náměstka ředitele pro ošetřovatelskou péči, tedy v podstatě (hlavní sestru ZZS Sčk), což bude velmi důležitá událost pro všechny NLZP pracující u ZZS Sčk. Za komoru záchranářů nás v této komisi bude stejně jako v minulosti při výběrovém řízení na primáře oblastí zastupovat člen předsednictva komory, pan TOMÁŠ Petr.

Z výše uvedeného je patrné, že KZ ZZS ČR v žádném případě není stagnující nebo snad mrtvou organizací, ale že naopak každým dnem se drobnou a poctivou prací snaží velmi cíleně a systémově pro KZ ZZS ČR vybudovat to nejlepší postavení, které musí být ku prospěchu nejen jejím členům, ale i všem, pro koho je Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky ze své podstaty a stanov určena.


Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.