Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zákon 105/2011 Sb. pro NLZP vyšel 22. dubna 2011 ve Sbírce zákonů

25.04.2011

Zákon 105/2011 Sb. pro NLZP vyšel 22. dubna 2011 ve Sbírce zákonů

Zákon 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nabyl účinnosti dne 22. dubna 2011.

Po vyhlášce 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, která vstoupila v platnost dne 14. března 2011, jsme se ve velmi rychlém sledu dočkali i novely zákona 96/2004 Sb.

O celé legislativní peripetii jsem vás pravidelně informoval a pokud by si někdo chtěl celý legislativní proces připomenout, má možnost tak učinit v aktualitě Prezident republiky podepsal tzv. „malou“ novelu zákona 96/2004 Sb., která celou cestu popisuje a mapuje v datech.

Znění novely je samozřejmě k nahlédnutí na našem webu v záložce LEGISLATIVA

Paragrafy, které se týkají hlavně nás, NLZP pracujících na ZZS:

1) § 4 práce bez odborného dohledu, zrušení generální indikace lékaře zubního lékaře a farmaceuta. Je to problematika na které se shodli NLZP při jednání svolaném porodními asistentkami . Nové znění textu je navrženo v podobě, kterou při úpravách navrhla KZ ZZS ČR.

2) § 18 přidává možnost k získání odborné způsobilosti zdravotnického záchranáře i studium všeobecné sestry se specializací a výkonu povolání na ZZS po určitou dobu. To se nám do malé novely podařilo přidat na jednání na MZ 8.9.2010. Jde o to, aby i "sestry a sestřáci" ze ZZS si mohli dodělat specializaci záchranáře pro Urgentní medicínu. Až výjde ve Věstníku MZ ČR.

3) § 29a umožňuje zdravotnickému záchranáři vykonávat i práci praktické sestry (automatická odborná způsobilost)

4) § 54 přidává možnost E- learningu (vyhláška ji znala, zákon NE). Zákon je víc. Pro nás důležité i kvůli našemu vzdělávacímu portálu.

5) §§ 67, 68, 69, 97 čl.II. odst.2 jsou o prodloužení registrace bez odborného dohledu na 10 let a to i zpětně a § 98 to celé zlevňuje z 500,- Kč na 100,- Kč.

6) § 91 v odst. 6 by měl znít: „Aktualizované seznamy akreditovaných zdravotnických magisterských a bakalářských studijních oborů, které uskutečňují vysoké školy a vzdělávacích programů vyšších odborných zdravotnických škol, kterými se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zveřejňuje Ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznamy obsahují název školy, oboru, získanou způsobilost, dobu platnosti akreditace a datum vydání stanoviska ministerstvem.“. Doplnění a zveřejnění online na stránkách MZ ČR bude důležité pro studenty a hlavně pro zájemce o studium zdravotnických oborů.

Další změny v malé novele pro naše profese NLZP na ZZS nemají význam a týkají se ostatních profesí NLZP.


Zákon 105/2011 Sb.

Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.