Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zástupci KZ ZZS ČR jednali na MZ ČR ohledně novelizace vyhlášky 424/2004 Sb.

21.05.2010

Zástupci KZ ZZS ČR jednali na MZ ČR ohledně novelizace vyhlášky 424/2004 Sb. Dne 20.května 2010 proběhlo v Praze na Ministerstvu zdravotnictví České republiky další jednání k novelizaci prováděcí vyhlášky zákona 96/2004 Sb.,
vyhlášky 424/2004 Sb. Jedná se v podstatě o poslední dokument upravující a regulující naše profese, který od svého vzniku zatím nebyl ani jedenkrát novelizován.V minulosti jste na našem webu a na sněmech komory byli mnohokráte informováni o jednáních k novelizaci této vyhlášky, která se táhne bezmála již celé tři roky. Ani tentokrát vás, kteří jste byli oprávněně v očekávání, že novelizovaná vyhláška vejde v platnost každým dnem, ovšem nepotěším.

Z ne zcela přesně jasných důvodů novela celé vyhlášky zatím nebude. Protože ale během šesti let její platnosti vyšla novelizace jiných norem, které se v některých bodech dotýkají i zmiňované vyhlášky, přistoupil Odbor vzdělávání MZ ČR alespoň k novelizaci částečné s tím, že se v tomto stupni novelizace zapracují jen nutné změny, které z výše uvedených důvodů odkládat dále již nelze.

Na pořadu jednání tak byla pouze úprava § 49 což je všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči a § 97, který je určen pro zdravotnické záchranáře po dostudování specializace, záchranáře pro urgentní medicínu.

Celá vyhláška by se snad měla začít opět novelizovat zhruba za rok, spolu s další novelizací samotného zákona 96/2004 Sb.

Za komoru záchranářů se jednání účastnil prezident komory Drahomír Sigmund a viceprezident komory Bc. Radek Benda. Dále byli účastni zástupci UNP a zástupci všeobecných sester specialistek z FN Motol a za okresní nemocnice vrchní sestra ARO nemocnice v Pelhřimově.

Celé jednání bylo ze strany odboru vzdělávání MZ ČR vedeno velmi profesionálně a konstruktivně. Bylo to asi první jednání ze všech, kterých jsem se účastnil, kde nedošlo k zásadním rozporům mezi jednajícími. Vždy se na každém byť sebespornějším bodu nalezla vzájemná shoda, vzájemný kompromis.

Hlavními úkoly jednajících bylo naplnit tyto skutečnosti. Nezhoršit současné postavení pracovníků zmiňovaných kategorií, naopak nalézt shodu na zlegitimnění činností, které již řadu let vykonávají. Ponechat rozděleny profese zdravotnického záchranáře pro UM a všeobecné sestry se specializací, ale spojit potřebné činnosti tak, aby pacient obou profesních skupin obdržel na poli PNP totožnou péči, aby jejich kompetence při výjezdové činnosti hlavně u typu posádek RZP byly shodné nebo obdobné. V neposlední řadě to bylo i již zmiňované dosažení vzájemné shody a to mezi zástupci hájící přednemocniční péči , zástupci hájící péči nemocniční a zástupci MZ, kteří se museli v této souvislosti vypořádat i s připomínkami z odborových organizací a zaměstnavatelských svazů, což se myslím skutečně podařilo. Možná i díky tomu, že nad pouhými dvěma paragrafy jsme jednáním o nich strávili téměř šest hodin.

Jak jsem zmínil výše, celá novela vyhlášky 424/2004 Sb. a s ní i novela veskrze špatného a nedostačujícího § 17 zdravotnických záchranář a § 33 řidič vozidla ZZS bude když brzy, tak za dva roky. Do té doby se musíme v některých případech hodně obrnit trpělivostí při naší každodenní práci.


Pro zlehčení situace uvedu některé skutečné perličky ze současných znění:

§ 17 odst. 2 zdravotnický záchranář po indikaci lékaře

Bod a) zahajuje resuscitaci – věc, kterou chceme po laicích bez indikace kohokoliv, laiky učíme, že mají první minutu masírovat a potom teprve volat ZZS (pokud jsou sami), ale vyškolený ZZ po třech letech studia se musí nejdříve zeptat, zda může zahájit

Bod f) glykemii, kterou si opět tisíce diabetiků dělají doma glukometrem sami, i v tomto případě to má zdravotnický záchranář zařazeno až po indikaci lékaře, stejně jako v bodě c) u léčiv, které si doma sami podávají pacienti (inhalační spreje, léky na vysoký tlak, dokonce i Adrenalin subkutánně při alergiích apod.), záchranář je těmto pacientům bez indikace podat nemůže.

Bod g) tak to je skutečná vychytávka, proto jej zkopíruji přímo z vyhlášky „asistuje při překotném porodu a provádí první ošetření novorozence".
Velmi si lámu hlavu, komu v RZP posádce záchranář asistuje při překotném porodu, asistuje řidiči? Asistuje rodičce? To znamená, že by porod vedl řidič? Nebo rodička? Ale hlavně prosím, nejdříve opět musí dostat indikaci lékařem. Pokud tedy při příjezdu posádka RZP (tyto jsou vysílány k transportu rodičky do porodnice) na místě zjistí, že rodička již rodí, nebo se porod rozběhne ve vozidle během transportu, co teď? Babo raď. Napadá mne úsměvná myšlenka. Co takhle mobilem vyfotit rozkrok s vylézající hlavičkou (nedej Bože nožičkou nebo zadečkem) a zaslat MMS lékaři k posouzení, aby mohl indikovat, že má záchranář začít (a zase nevím komu) asistovat při překotném porodu.

§ 33

Řidič vozidla ZZS řídí všechny vozidla ZZS za použití výstražných zvukových a světelných zařízení a to i v obtížných podmínkách pod odborným dohledem lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování neodkladné péče bez odborného dohledu a to i přesto, že takový pracovník ani nemusí mít řidičské oprávnění, natož tak nějakou vyšší kvalifikaci v oblasti vedení a hodnocení řízení vozidel.

Že je to směšné a absurdní? Ne tak hovoří legislativa, na jejíž novelizaci musíme opět několik let počkat. A to hlavně proto, že mnoha lidem a organizacím to takto vyhovuje.

Ve spodní části webu naleznete ANKETU na toto téma, tak si vás dovoluji požádat, hlasujte prosím!Vyjádříte tak svůj názor k této problematice.


Sigmund


Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.