Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu je nový specializační RVP pro zdravotnické záchranáře

16.10.2008

.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI
V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO
ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE


Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu
dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb.,
kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odborností zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Jsem velmi rád, že všechny zdravotnické záchranáře mohu informovat o skutečnosti, že před nedávnem spatřil světlo světa Rámcový vzdělávací program, který je určen pro všechny zdravotnické záchranáře bez ohledu na to, jakou formou a typem studia odbornou způsobilost pro výkon profese zdravotnického záchranáře získali. Je tedy určen jak těm zdravotnickým záchranářům, kteří odbornou způsobilost získali studiem na VZŠ s titulem DiS, tak i pro studenty VŠ s titulem Bc. (v budoucnu i Mgr.) a dokonce i zdravotnickým záchranářům bez titulu, kteří tento tenkrát naprosto nový obor vystudovali začátkem devadesátých let minulého století na tehdejších SZŠ.

Cílem vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti v oboru urgentní medicína je připravit zdravotnického záchranáře pro poskytování vysoce specializované specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční neodkladné péče včetně letecké záchranné služby, anesteziologicko-resuscitační péče a akutního příjmu v rozsahu vědomostí a dovedností odpovídajícím požadavkům specializované způsobilosti podle § 97 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

RVP je rozdělen do pěti modulů. Moduly 2, 3 a 4 jsou ještě rozděleny na teoretickou a praktickou část. Celé specializační vzdělávání obsahuje osm týdnů teorie a osm týdnů praxe v akreditovaných zdravotnických zařízeních. Z těchto praxí je polovina na pracovištích ZZS a druhá polovina na pracovištích fakultních nemocnic.

Po vystudování specializace bude zdravotnický záchranář vykonávat své činnosti nejen podle § 17 Vyhlášky 424/2004 Sb., ale hlavně i podle § 97 HLAVY VIII novelizované vyhlášky 424/2004 Sb., která by měla dle posledních úprav vypadat nějak takto. Na přesné znění si ale ještě chvíli budeme muset počkat do doby, než skončí celé schvalovací řízení a než vyhláška vstoupí v platnost.

Možnost studia specializace pro zdravotnické záchranáře prosazovala KZ ZZS ČR od svého zrodu. Hned od chvíle, kdy se začalo hovořit o chystané novelizaci 424 to bylo klíčové téma při všech aktualitu, ve které jsem vás informoval, že ne všichni jsou zajedno v tom, že zdravotnický záchranář musí mít možnost dalšího vzdělávání, dalšího růstu, vyššího a hlavně širšího uplatnění.
I v tuto dobu jsme pevně stáli na svém a vyplatilo se to ! Bylo to dáno i jasným a pevným postojem vedení komory, které v těchto případech i přes tlaky okolí drželo nastolenou linii.

Celou dobu s námi tuto myšlenku podporovala a nakonec i naplnila paní Mgr. Františka Ertlová z Národního centra ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně.
Jsem přesvědčen, že si za tuto aktivitu zaslouží nejen od vedení KZ ZZS ČR, ale hlavně od všech zdravotnických záchranářů velké poděkování

Další velmi dobrou zprávou pro zdravotnické záchranáře, ale teď již ne pro všechny, ale jen pro členy Komory záchranářů ZZS České republiky je fakt, že KZ ZZS ČR zažádala o finanční grant z Evropské unie, ze kterého by chtěla svým členům z řad zdravotnických záchranářů studium této specializace zcela uhradit, včetně ubytování, cestovného, nákladů na stáže a učební pomůcky.

Vyzývám proto zdravotnické záchranáře, členy KZ ZZS ČR, kteří již teď vědí, že o studium specializace uhrazené z peněz EU budou mít zájem, aby nám svůj zájem už teď na email info@komorazachranaru.cz zasílali. Týká se to i členů studentů, kteří ještě letos studují 3. ročníky VZŠ nebo VŠ a tak na podzim příštího roku již v případě úspěšného studia budou odborně způsobilí zdravotničtí záchranáři.

Pokud by vše dopadlo dobře, tak by první zdravotničtí záchranáři mohli začít se studiem specializace na podzim příštího roku. Studium bude probíhat v naprosto podobném režimu, jako studium specializace (ARIP, PSS-IP) určené pro všeobecné zdravotní sestry.

I kdybychom dotaci z EU nevyjednali, nikterak by to nesnižovalo úspěch sám, kterým možnost dalšího specializovaného vzdělávání pro zdravotnické záchranáře určitě je.

Od začátku nám v KZ ZZS ČR šlo a nadále jde o to, aby vzdělávání zdravotnických záchranářů bylo ne náhodné a rozdílné kraj od kraje, ale aby bylo naopak zapracováno celorepublikově do systému celoživotního vzdělávání. To je jeho další velkou a nespornou výhodou. Tímto studiem totiž také mimo jiné získáte i kredity do kreditního systému celoživotního vzdělávání na celé šestileté období.

Myslím, že nejen tímto krokem, ale i celou svojí více než tříletou velmi úspěšnou minulostí Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky jasně ukázala, že je organizací stabilní, čestnou, postavenou na pevných a demokratických základech, na tvrdě pracujícím vedení silně podporovaném členskou základnou a že pracuje ku prospěchu všech nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na záchrankách.
Díky této historii nemusíme nikomu nic slibovat, za nás hovoří činy ! Každý kdo má zájem, se s naší úspěšnou prací může seznámit na našich webových stránkách, kde je vše, co se od prvopočátku v komoře událo a o čem kde a kdy jednala a co vyjednala.Sigmund
Komentáře k článku
 • Petra Morávková Reagovat 23.02.2014
  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, zda je tento program stále aktuální, jelikož poslední aktualizace tohoto článku je z roku 2008. Mockrát děkuji, Morávková
 • radoslavjedlicka Reagovat 31.01.2017
  Dobrý den,

  pracuji na ARO již sedmým rokem. Vystudoval jsem VOŠ zdravotnického záchranáře s titulem DIS. Rád bych si rozšířil vzdělání ARIP pro urgentní medecínu. Je tato možnost a kde získám informace o studiu?

  Děkuji Jedlička

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.