Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

K článku Jeden hot a druhý čehý???

 • Vážený pane prezidente Nemohu souhlasit s Vaším názorem ohledně problému se zařazováním pracovníků do platových tříd, pro které pracovník nesplňuje obecné kvalifikační předpoklady (podle NV č. 564/2006 Sb. § 2 odst. 1). To přece není žádný průšvih, že bylo zrušené NV 213/2005, kde se v §3 odst. 4n) psalo, že: "Na dobu delší než čtyři roky lze zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže splňuje podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka stanovené zvláštním právním předpisem.". V novém, nyní platném, NV č. 564/2006 Sb. §3 odst.3b) se to přece píše jasně: "Zaměstnavatel může výjimečně zařadit zaměstnance do platové třídy,pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže zvláštní právní předpis vyžaduje pro výkon některých prací NIŽŠÍ !!! vzdělání NEŽ POTŘEBNÉ VZDĚLÁNÍ PODLE § 2 odst. 1 (tedy než jsou obecné kvalifikační předpoklady), nebo stanoví jiný kvalifikační předpoklad.". Když si porovnáte předcházející dva odstavce, tak podle nové legislativy se problematika pouze zobecňuje a smysl obou odstavců je více méně totožný. Oba dávají prostor vstoupit jiným zvláštním právním předpisům a jiným kvalifikačním předpokladům do obecných pravidel pro zařazení pracovníka do platové třídy. A to je pro nás důležité! Jinak by třeba profesionální řidič autobusu nebo učitel v autoškole, kteří by měli jen základní vzdělání, ale měli by ostatní potřebné doklady pro výkon svého povolání podle zvláštních právních předpisů, nemohli být zařazeni do platové třídy vyšší než 2.platová třída. A tak to není. A není pravda, že zařazení pracovníka do platové třídy není ničím podmíněné a že zaměstnavatel NEMUSÍ, ale jen MŮŽE..jak píšete. Rozsah a způsob výkonu konkrétního zdravotnického povolání v naší republice neurčuje zaměstnavatel, ale stát zákonem, neboť podle §55 odst. 2a) zákona 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu je každý zdravotnický pracovník povinen zejména vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro něž zásady určuje ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi. Každý zdravotnický pracovník máme pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem. V úvodu té smlouvy má i každý napsán název zdravotnického povolání, které bude jako zaměstnanec u svého zaměstnavatele vykonávat. A právě toto uvedené povolání v pracovní smlouvě má svoje zásady, které stanovuje ministerstvo zdravotnictví podle zmíněného zákona o zdraví lidu. A tyto zásady musíme dodržovat. V těchto zásadách jsou i určité výkony stanovené vyhláškou ministerstva zdravotnictví, jejichž příklady jsou uváděny v katalogu prací. Kdyby některé výkony zaměstnavatel po zaměstnanci nepožadoval, musel by mu je vysloveně zakázat a nějak jinak to organizačně na své záchrance zařídit. Dost dobře nejde, aby zaměstnavatel zakázal např. "registrované" sestře s ARIPem a "jenom" s maturitou, která pro něj pracuje jako výjezdová sestra v RZP, provést výkon "první ošetření novorozence", když jí posílá - řeknu slengově - na porody. To by ji mohl tímto zákazem vystavit riziku spáchání trestného činu neposkytnutí pomoci, neboť podle § 207 odst. 2. trestního zákona , kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je PODLE POVAHY SVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ POVINEN takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. To znamená, že zaměstnavatel nejen může, ale MUSÍ po svých zaměstnancích vyžadovat, aby svoje povolání, které mají v pracovní smlouvě jasně pojmenované, vykonávali v rozsahu a způsobem, jehož zásady stanovuje právními předpisy ministerstvo zdravotnictví. No a protože pro zařazení pracovníka do příslušné platové třídy je vždy rozhodující jeho náplň práce a nejnáročnější činnosti na něm zaměstnavatelem požadované (např. uváděné "první ošetření novorozence" je v desítce), tak je jasné, že zaměstnavatel MUSÍ zařadit pracovníka do platové třídy podle nejnáročnější činnosti. Nemáte pravdu, když píšete ve svém článku, že zařazení zdravotnického pracovníka do platové třídy není ničím podmíněné. S pozdravem Petr Polák ZZS PK

  • Ale takhle to přece není ! Není to tak ve skutečnosti, v každodenním životě !! To co píše Sigi a vy – to si de facto nijak neodporuje.Zaplaťpánbůh za Komoru záchranářů a tím i zato, že je ještě nadále někdo ochoten cokoli kompetentně neživelně konat. Samozřejmě, že zařazení zdravotnického pracovníka do platové třídy je něčím podmíněné. Ale rozdílný je tam či onde ten výklad. A především vůle zřizovatelů i ředitelů rigidně – / jako politikum / – rozličné normy , včetně zákoníku práce – dodržovat.Bez ohledu na to, jestli to zaměstnancům škodí nebo pomáhá ! Nenalhávejme si, sakra, pořád dokola, že tomu tak není. Je to de facto jakýsi „klientelismus“, limitovaný tím, na co má ten či onen krajský územkový ředitel žaludek a nebo na co ne !!! Kdo chce pracovníky motivovat, kdo se chce o ně jakkoli starat a snažit se jim ty podmínky k práci trvale vylepšovat i z pohledu možných výdělků – nikoli platů !!! – ten nemá žádný důvod tak nekonat. Nebrání mu v tom ani zákoník práce ani jakákoli jiná norma. Brání mu v tom politika, jinde odbory – no to je naprostý hnus !! – vyhrožuje mu zřizovatel a nebo ten příslušný manažer prostě nechce cokoli konat směrem k vlastním lidem. Povětšinou je to směsice „od každého něco“. Toho času v těchto rozličných bojůvkách na okresní úrovni žiju každý den . Jasně vnímám, - s velikou nelibostí - jak málokoho zajímá, jak žije nebo bude žít nějaký zdravotnický záchranář. Nezajímá to mnoho rozličných vedoucích pracovnlů ve vlastních řadách, kteří se zřejmě bojí o svých pár stovek řpíplatků, že ? To nechci mluvit o zdravotní sestře u záchranek. Ta už je mnoha novým „českým vykladačům naivního kapitalismu“dávno solí v očích, protože je pro ně „drahá“, leckterá moc vzdělaná a nároky takových kvalitních lidí by mohly jednoho dne zhatit naše plány zdravotnické záchranáře zglajchšaltovat, „ znárodnit“, zjednodušit a tím zlevnit – pravda ? Myslí si snad někdo, že takové „sny“ nemá každý, od reality odvrácený, „financ“- / ne ekonom ! / - který začal pracovat u záchranek a chce sloužit především krajskému rozpočtu ? Nenamlouvejme si, že by těmto lidem záleželo na výkladu či plnění ZP. Houby jim na tom záleží. Záchranku je potřeba dělat lacino, že ? A v každém kraji jinak. A až bude venku nový zákon, tak ji v těch či oněch krajích pokud možno ihned zprivatizovat ! Hlavně bez přípravy, živelně a hloupě – neodborně - privatizovat – podobně jak to netrpělivě udělali v mnoha nemocnicích. Přeháním ? Nevím o čem mluvím ? Že by ? Pochybuji !! Zdravotnický záchranář v produktivním věku s rodinou a 2 dětmi je nucen chodit na vedlejšák skládat bedny s hřebíky do supermarketu. Tam se stydí říci, že je ze záchranky. A na záchrance, ke které je vycvičen, se stydí říci, že chodí zajišťovat rodinu jako pomocný dělník. Chce mi někdo říci, že jsem si to vymyslel, že jsem fanatik a demagog ? Chce mi někdo tvrdit, že nelze se o takového pracovníka dokázat postarat tak, aby do těch řetězců chodit nemusel ? Postarat se o sebe musí každý sám – o to ani nejde – ale jde o nabídku, o možnosti a hlavně o vůli a zájem o naše pracovníky. Nevěřím, že bez ochoty a vůle managementů krajských záchranných služeb a zdravotních odborů na hejtmanstvích zajímat se aktivně o nelékařské pracovníky záchranných služeb ještě jinak než skrze zákoník práce a další normy, se cokoli změní. Velmi falešná a času poplatná – jako vždy v naší zemi – je v tomto i role odborů, na které nelze spolehnout dnes již de facto v ničem. Kdo chce, může v dosahu své kompetence a zodpovědnosti naplnit zákoník práce , naplnit veškeré povinné normy, a přesto zdravotnické záchranáře motivovat, zajistit dostatečný výdělek a garantovat i další garance či jistoty, které nepochybně zaslouží. Kdo nechce, ten to neudělá, protože k tomu ho ten „jeho“ výklad zákoníku práce nenutí. Navíc bude vždy vítán a plácán po plecku zřizovatelem. mudr. jiří franz

   • Máte pravdu pane doktore, popsal jste realitu. Jen nevěřím, že se může v brzké době spontánně změnit ta ochota a vůle managementů záchranek a zřizovatelů, že někdo mávne kouzelným proutkem a budou se o "nás starat" lépe. Mě osobně bude stačit, když budou oni zmiňovaní manageři dodržovat právní normy a budou se vůči svým zaměstnancům chovat fér. To pochopitelně musí být oboustranné. Nelze dělat politiku tím, že se bude vykládat zákoník práce jak se to hodí. Zákony jsou sice někdy zakroucené, složitě provázané, je mnohdy třeba výklad odborníka nebo přímo soudu, ale na druhou stranu - nejsou psány španělsky. Svůj názor na "desítky (sedmičky)" podle nové legislativy jsem již prezentoval na mnoha fórech a i na mém pracovišti a nikdy mi nikdo z oponentů nebyl schopen vyvrátit můj názor konstruktivním jiným výkladem současné legislativy. Pokud to někdo udělá a přesvědčí mě svým výkladem, že se mýlím, sklopím hlavu a budu spokojeně "kopat v devítce". Maximálně jsem slyšel od mých nadřízených "já jsem doktor medicíny, né práv". Když mám dokonce v ruce papír z ministerstva zdravotnictví, kde mi tento orgán státní moci přiznává nárok na "desítku" a zaměstnavatel mi řekne, že to je "jen další názor nějakého člověka na ministerstvu", "že ministerstvo není zřizovatel.." a ničím jiným argumentovat neumí, to mi pění krev v žilách. To není fér. Jenže stejně, jak píšete, kdo nechce, ten nedá a bude poplácán zřizovatelem. Ale fér to není. Petr Polák

    • Jsem rád za všechny čtenáře a zájemce o tyto stránky. Tak jak píšete - ucelené a srozumitelné názory - to může mít smysl a nějakou trochu trvalejší hodnotu.Nikdo nemá být moc dlouho ohlupován něčím, co mu není tak úplně jasné. Vaše náhledy a názory jasné a použitelné jsou. jiří franz

 • Oldo, pokud jsi si dobře přečetl můj článek „ negativní dopady II “ , na jednání jsi byl osobně, i když ne za komoru ale za OS, jako předseda ZO při ZZS ZK, tak přeci není možné abys nevěděl, že jsem takto reagovat ( i když ne hystericky, jak píšeš, tu jsem naopak zřel u některých funkcionářů OS ) musel. Proti mně sedělo cca 50 vesměs naštvaných odborových funkcionářů, kteří měli zkreslené představy a milné informace u účelu mé návštěvy OS zdravotnictví. Byli přesvědčeni stejně jako ty, že jsem jim přišel něco brát. Já naopak nastavoval pomocnou ruku, což ale nešlo dříve, než po seznámení se skutečným stavem věcí. První problém vznikl v zákonech, které mohl OS připomínkovat, a kde mohl lépe ohlídat zájmy záchranářů a řidičů. Druhý problém vznikl tím, že když jsem byl panem předsedou OS pozván do Prahy ( jel jsem kvůli tomu na rozdíl od pana předsedy přes půl republiky ) na jednání k vyjasnění, pojmenování problémů a nalezení společných stanovisek k nápravě věcí zpackaných, tak pan předseda ve chvíli mého příchodu odešel. Nebylo tedy s kým a o čem jednat. KZ ZZS ČR ani mnou a ani nikým jiným NEPROSAZUJE a nehodlá prosazovat snižování tarifních tříd u NLZP na ZZS. Nepřijel jsem o něčem podobném ani přesvědčovat OS a předsedy ZO s jejich zástupci, kteří v sále byli. Přijel jsem říci, že v novém zákoníku práce a hlavně jeho prováděcích předpisech jsme ztratili to, co nás právě v těch vyšších třídách umožňovalo BEZ VYJÍMKY ponechat. Přijel jsem s BC.Bendou nabídnout společné prosazení náprav do chystaných novel. Tedy pokud bychom se shodli, mohli jsme tlačit na doplnění NV 564/2006 Sb. o §, který nás ( NLZP ) v minulosti chránil před podobnými úvahami “dvojívýkladovostí“. Ze strany komory to byl tedy veskrze vstřícný krok. Pokud ti to nebude jasné ani po této odpovědi, přečti si oba příspěvky pod námi, jak od pana Petra Poláka ze ZZS PK, tak od MUDr.Franze. Pan doktor pochopil všechno. S panem Polákem mi nezbývá než souhlasit, on napsal to co říkám já, jen si ještě nenašel zrůdnost dopadů výjimečného zařazení někoho někam, kam nepatří. Na sněmu to jistě probereme. Drahoš

  • Drahoši, jen krátce, protože slova mi skutečně připadají zbytečná. Nejsem žádným nadšencem a fandou odborů, a na rozdíl od tebe si nemyslím, že nás spasí a vyřeší všechny nebo většinu problémů. Dělám to pouze proto, že tudy vede úzká a hrooozně trnitá cestička, jak určité věci možná ovlivnit, ale ne zvrátit a porodit dle svého.To bychom už byli někde jinde. To moc dobře víš, taky jsi ještě nedávno zastával významné "odporové" funkce, nebo snad ne? Pokud byl tvůj cíl přijet diskutovat a dohodnout se na společném tlaku k nápravě a zprůhlednění oněch právních norem, tak proč vaši řidiči záchranáři už jezdí v šesté platové třídě...tady jsi konal dříve, než jednal...jeden hot a druhý čehý??? Těším se na sněmu. Olda, ZZS ZK

  • Vážený pane prezidente, nerad se motám do tohoto threadu, proč myslíte, že nepatří někdo někam, kam může výjimečně patřit? Když mám papíry na autobus, patřím mezi autobusáky. I když nemám maturitu. A patřím mezi autobusáky, i když katalog prací zařazuje práci autobusáka do platové třídy, kde obecné kvalifikační předpoklady vyžadují maturitu. Co je na tom zrůdného? Je to legální. Můžu mezi autobusáky výjimečně patřit, právě a jen proto, že mám papíry na autobus. A protože i s kolegy s maturitou vykonávám stejně náročné řízení autobusu - dle katalogu prací, mám nárok na stejnou platovou třídu jako kolegové s maturitou. Jen trošku nižší plat. stupeň. Máte snad onou zrůdností na mysli §3 odst. 4 NV 564/2006 Sb.? Budu přece stále díky tomu řidičáku splňovat podmínky pro vyjímečné zařazení zaměstnance mezi autobusáky. A to i v případě, že budou u našich dopravních podniků klepat na dveře autobusáci s maturitou. Tím, že splním podmínky pro výjimečné zařazení do platové třídy, není zaměstnavatel limitován čtyřmi roky.. A v konečném výsledku budu pro svého zaměstnavatele kapku levnější, než autobusák s maturitou, pač mi může ukrojit z plat. stupně. Ale ono je to jedno, jestli mi zde nalezneme shodu nebo ne. V každém případě s Vámi souhlasím, že současná legislativa ohledně zařazování do tříd je hooodně divoká a měl by ji tvůrce vysvětlit. Bez prováděcího předpisu se v ní lze orientovat velice těžko, ale jde to. S pozdravem Petr Polák

 • Zdravím diskutující i tebe Drahoši, upřímně se přiznám, že po pátečním jednání v Praze jsem nechtěl reagovat vůbec, nicméně čekal jsem, že budeš prezentovat své názory i zde. A nedalo mi to... Záměrně nebudu zmiňovat a komentovat níže citovaná nařízení vlády, vyhlášky a zákony. Považuju to za zbytečné, jednak toho bylo řečeno dost a současně je to opět názorný příklad legislativního chaosu, ne-li přímo bordelu v našem státě. Přenechme to právníkům a soudu, ať rozhodne. Jiná cesta zdá se nebude. Možná je to tak správně a možná soudy rozhodnou rychle, nezávisle a věřím, že ve prospěch záchranářů a ne zaměstnavatele či zřizovatele. Mrzí mě jako záchranáře a komorníka jen jedna věc. Nemyslím si, že by se komora měla tvým prostřednictvím prezentovat podobným způsobem, a téměř promiň mi to hystericky prosazovat snižování platových tříd u řidičů a záchranářů. Pokud to bude někdo v budoucnu dělat, tak by za tím rozhodně neměla být komora záchranářů v jakémkoliv smyslu. Tímto udělala komora výrazný krok zpět a je to velká škoda. Uvidíme se na sněmu. Olda, ZZS ZK

 • Zdravím vespolek v této diskuzi, vše podstatné zde bylo již řečeno, jen bych rád doplnil informaci, že jsem hovořil s Ing. Břeňkovou z ústředí zdravotnických odborů. Dohodli jsme se na tom, aby veškeré sporné otázky ohledně novelizací zákonných norem, které bychom měli společně připomínkovat (KZ i ODBORY), byli i předem společně konzultovány a poté prezentovány tak, aby nedošlo k nedorozumění a nepochopení (viz jednání v pátek 23. 2. na ústředí odborů v Praze). KZ ZZS ČR nechce prosazovat něco, co by mělo sebemíň poškodit zaměstnance, ať už v rovině profesní nebo sociálně právní. Předpokládám, že toto téma bude otevřeno k jednání na II. sněmu KZ ZZS ČR a vše se nakonec řádně vysvětlí a prodiskutuje. Pěkný večer, Radek

 • Také jsem byla v Praze na schůzi předsedů ZO OS.Chápala jsem argumenty pana prazidenta Sigmunda.Přesto si myslím,že nemá tak docela pravdu.Problém není v tom jakou činnost vykonáváme.Všichni se shodneme,že můžeme vykonávat vysoce specializovanou činnost(viz vyhláška č.424/2004 Sb.).Problém je pouze v tom jaké máme kvalifikační předpoklady.Pokud tedy práci určitého druhu vykonáváme,můžeme vykonávat, nevidím problém v tom jak nás zařadit.Myslím,že kdyby nešlo o pár korun nebyl by to problém.Náplň práce má přednost a žádný zákon ani vyhláška to nespochybňují.Tak proč to řešíme?Nebo smíme dělat svoji práci střeďáků v sanitce pouze s vysokou školou a se střední a specializacemi se budeme jenom vozit?Nepleťme náplň práce a kvalifikační předpoklady za každou cenu dohromady.Jistě ,legislativa opět trochu kulhá za stavem věcí,ale jsme na to už zvyklí.Je třeba jí doladit,ale nebuďme prozatím papežštější než papež.

 • Dobrý den, jen malé upřesnění, které v mém článku jasně zaznělo a mnozí si jej asi nepovšimli. Výklad jednotlivých paragrafů NV 564/2006 Sb., není výklad Sigmunda ani KZ ZZS ČR. Je to výklad právníků z Ministerstva práce a soc.věcí ČR, kteří jej udělali do knihy, která je na trhu k mání a dle které se řídí zaměstnavatelé pomocí zaměstnace PaM, kteří tento výklad slyšeli i na pravidelných odborných školeních k novým předpisům. To je to důležité ! Ne co si myslí Sigmund. Sigmund

 • Možná si mnozí z vás tohoto článku vůbec nevšimli, možná si ho mnozí z vás přečetli, ale nerozpoznali, či si nestihli uvědomit naprostou podobnost s problémem v nelékařských zdravotnických povoláních, v našem případě sester, záchranářů a řidičů na ZZS, ohledně KVALIFIKACÍ dle školského zákona a vysokoškolského zákona. Čtěte tedy pozorně hlavně úvodní odstavec. Zbytek je o tom, jak ne příliš standardně chtějí v policii tento problém NEKVALIFIKOVANÝCH policistů řešit. I oni všichni policisté mají odbornou způsobilost ( mají policejní školu ) stejně jako řidič a sestra-záchranář mají odbornou způsobilost dle zákona 96/2004 Sb. Nemají ale onu kvalifikaci dle školského a vysokoškolského zákona, stejně jako sestra-záchranář s maturitou ( ARIP, PSS-IP ) nemá vzdělání vyšší ani vysokoškolské pro bezproblémové zařazení do 10. pl. třídy, a řidiči s výučním listem do 7. platové třídy. A to je to jediné co komora řekla, čeho si v nových zákonech všimla. Neřekl jsem nikdy, že prosazuji převádění do nižších platových tříd ( tak mi to bylo podsouváno ), ale popsal jsem stav dnešní legislativy v tom smyslu, že buď k tomu zaměstnavatelé přistoupí, nebo se všichni ( nekvalifikovaní dle školského a vysokoškolského zákona ) dostanou sami do velkých problémů ( aniž si to mnozí z nás chceme přiznat ) v podobě zahájení studií a nejistoty místa před dokončením studií, v kombinaci s možným přerušením studia třeba i ze zdravotních důvodů, což po novu zaměstnance okamžitě diskvalifikuje. Nemyslím si, že je třeba primárně hledat podobně nestandardní cestu k získání kvalifikace, myslím spíše, že je v prvním kroku lepší pokusit se prosadit do technické novelizace, která se chystá ono ustanovení z NV 213/2005 Sb., které nám bezproblémové a bezpodmínkové zařazení do vyšších tříd umožňovalo v loňském roce. Sigmund Přesné znění článku : Někteří policisté se dostanou na VŠ bez přijímaček Po novele služebního zákona zavládla mezi příslušníky bezpečnostních složek panika. Většina policistů, hasičů nebo celníků totiž nesplňuje na svých funkcích předepsané vysokoškolské vzdělání a pokud si ho nedoplní, hrozí jim vyhazov. Pro vyvolené se ale našlo řešení tak, aby vysokoškolský titul získali a přitom se vyhnuli klasickému studiu. 19.3. 2007 04:00 PLZEŇ - Stačí, aby je jejich nadřízení nechali zapsat do kurzu celoživotního vzdělávání (CŽV)v oboru veřejná správa při Právnické fakultě v Plzni, ze kterého pak mohou po dvou letech plynule přejít do třetího ročníku bakalářského studia, a to rovnou ke státní zkoušce a obhajobě bakalářské práce. To všechno za poplatek 34 tisíc korun a za podmínky, že každý rok v rámci CŽV absolvují jedno týdenní soustředění zakončené testem. Žádné přijímačky, zápočty ani zkoušky v průběhu semestru či ročníkové práce, které jiní studenti musejí absolvovat. "Když se to rozkřiklo, zájem je obrovský. Hlásí se i kandidáti přes 55 let nebo sekretářky. Samozřejmě, že tímto způsobem je cesta k vysokoškolskému titulu mnohem snadnější než třeba dálkovým nebo kombinovaným studiem," řekl zdroj z policejního prezidia, který má přehled o personální politice policejního sboru. Do jednoho kurzu může být vybráno až sto zájemců. Individuální přihlášky podávat nelze O možnosti získání vysokoškolského titulu bakalář v oboru veřejná správa formou kurzu CŽV není na oficiálních stránkách plzeňské právnické fakulty ani zmínka. "Do tohoto kurzu se není možné přihlásit individuálně, ale je to vždycky na dohodě někoho z nejvyšších nadřízených ze státní správy s vedením naší fakulty. Kurz je určený pouze pro zaměstnance státních institucí, kteří si ze zákona musejí doplnit vzdělání," sdělila Elena Mrázová ze studijního oddělení. Proděkan fakulty Ivan Tomažič uvedl, že se jedná o naprosto "čistou" záležitost. "Tyto kurzy musejí být objednány právnickou osobou, se kterou máme smlouvu. Takže tady máme hlavně policisty a celníky, kteří byli vybráni zaměstnavatelem. Je pravda, že nemusejí dělat přijímací zkoušky. Dostanou seznam literatury a na soustředění jim pak přednášejí vyučující z našich kateder, kteří je na závěr přezkušují formou testu. Celé to končí obhajobou bakalářské práce před komisí," prohlásil Tomažič. Tak snadno to nikde jinde nejde Individuální zájemci, kteří by se chtěli přihlásit do zmiňovaného kurzu CŽV, mají tuto možnost například na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně nebo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Platí pro ně ale mnohem přísnější kritéria. "Především musí úspěšně složit přijímací zkoušky. Do třetího ročníku bakalářského studia mohou být po dvou letech přijati pouze za předpokladu, že získají stanovený počet kreditů za absolvované zkoušky," řekla vedoucí střediska celoživotního vzdělávání Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně Anna Dušíková. Obdobné podmínky jsou i na Právnické fakultě v Olomouci. Skladba předmětů v celoživotním vzdělávání je shodná s denním studiem, účastníci CŽV absolvují zkoušky a zápočty stejně jako řádní studenti.

Generální sponzor

Naši sponzoři

Místo pro vaši reklamu
Hlavní sponzor

Medsol - zdravotnická technika, klinické informační systémy
Sponzor

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.