Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

K článku Negativní dopady pro zdravotník

 • On sice nový zákoník práce zrušil Nařízení vlády 213/2005 Sb., tedy i důležitý § 3 odst.4 písmeno n), ale v současně platném Nařízení vlády 564/2006 §3 odst. 3 se píše: " Zaměstnavatel může výjimečně zařadit zaměstnance do platové třídy,pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže b) zvláštní právní předpis vyžaduje pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1, nebo stanoví jiný kvalifikační předpoklad.". Oním zvláštním právním předpisem je pro nás právě Zákon 96/2004 Sb., který stanovuje odbornou způsobilost pro výkon našeho povolání. Podle mého názoru to znamená, že pokud zaměstnanec splňuje odbornou způsobilost práce bez odborného dohledu, např. zdravotnický záchranář podmínky §18 zákona 96/2004, může být legálně zařazen do 10. platové třídy i podle současného znění zákoníku práce. Petr Polák

  • Já vím, že může zaměstnavatel třeba sestru s ARIP zařadit do 10 pl. tř., podle NV č. 564/2006 Sb. § 3 odst. 4, ale jen výjimečně a nejvýše na dobu 4 let. Aby mohla zůstat déle, musela by splnit buď podmínku § 3 odst. 3 písmeno c) a nebo písmeno d). To je být straší 50ti let a nebo dostudovat vysokoškolské studium Bc. bez jediného přerušení, třeba i pro nepříznivý zdravotní stav v době studia. JINAK TO NELZE !!!! A to pořád s rizikem pro zaměstnance samotného, že pokud zaměstnavatel bude moci obsadit místo zaměstnancem, který splňuje potřebné vzdělání typu Bc, musí tak učinit k neprospěchu stávajícího zaměstnance. Právě ono zrušené NV 213/2005 Sb. § 3 odst. 4 písmeno n) toto zařazení upravovalo tak, že zaměstnanec byl zařazen do vyšší třídy NE výjimečně a NE podmínečně a NE se strachem, že pokud takto bude zařazen, nemá jistotu svého pracovního zařazení a místa. U řidičů je to naprosto obdobné, jen v jiných třídách. Nesmíme plést dvě věci. 1. Odbornou způsobilost - tu musí mít každý. 2. Stupeň vzdělání ( střední, střední odborné s výučním listem, střední odborné s maturitou, vyšší odborné, vysokoškolské bakalářské, vysokoškolské magisterské atd. ). A o to druhé zde jde. S pozdravem Sigmund

   • Cituji z Vašeho příspěvku": "Aby mohla zůstat déle, musela by splnit buď podmínku § 3 odst. 3 písmeno c) a nebo písmeno d) ... JINAK TO NELZE !!!! " Ale přece LZE na více než 4 roky.. A to podle písmena b) odst. 3. Podle odstavce 4 není pravda, že musí být splněna pouze písmena c) nebo d) odst. 3 jak uvádíte, ale některá z podmínek tohoto odstavce. A právě např. pro sestry s maturitou v 10. plat. třídě se hodí vyjímečné zařazení podle podmínky za b). Zkusím aplikaci odst. 4 vysvětlit na příkladě: Budu člověk se základním vzděláním, po večerech se budu učit informatiku a naučím se skvěle programovat jako Kevin Mitnick. K programování nebudu potřebovat ani talent, či fyzickou zdatnost (písm.a) ), ani odbornou způsobilost podle zvláštního předpisu (písm.b) ), ani mi nebude zdaleka 50 let (písm.c) ) a ani se nebudu mít chuť či snahu zvýšit si vzdělání (písm.d) ). Přesto mě osloví nějaký podnik veřejné správy, jestli bych pro něj nepracoval jako odborník na počítačovou bezpečnost. Práci přijmu a zaměstnavatel si mě bude vážit a aby mě patřičně zaplatil, zařadí mě do platové třídy, pro které nesplňuji patřičné vzdělání. No a protože nebudu splňovat ani jednu z podmínek odstavce 3, může mě zaměstnavatel zařadit do lepší platové třídy právě nejvýše na dobu 4 roků. Pokud by, čistě teoreticky, musela být v naší zemi na programování odborná způsobilost podle zvláštního předpisu a já jí i se základním vzděláním získal a přinesl zaměstnavateli certifikát "Machr programátor", mohl by mě zaměstnavatel podle písmene b) vyjímečně zařadit do vyšší platové třídy i na dobu delší než 4 roky. Já ten nový předpis vnímám spíše takto a je-li toto chápání aspoň trochu správné, nemusel by se nikdo vracet do nižší platové třídy. S úctou Petr Polák

    • Děkuji za velmi zajímavý názor ( rozbor § 3 odst.3 písm. b ) . Pokusím se zajistit rozbor právníka. Taktéž čekám na oficiální odpověď z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Já osobně bych byl velmi rád, pokud by ten Váš výklad anebo jiný výklad, který by umožňoval ono zařazení do vyšších tříd na dobu delší než čtyři roky se v NV 564/2006 Sb. podařilo nalézt. Nic méně po prvním rozboru to zatím takto jednoduše nevypadá ( chybí totiž hlavně prováděcí předpisy ). Na Nařízení vlády 213/2005 Sb. ze dne 25 května 2005 a kde jde v odst.4 písmeno n) onou výjimkou o kterou vedeme diskusi nejzajímavější, že vyšla po roku platnosti zákona 96/2004 Sb. v době, kdy se v zákonu nic nezměnilo !!! Vyšla pravděpodobně jako předzvěst 533/ 2005 Sb. katalogu prací platného od ledna 2006, kde se poprvé objevil zdravotnický záchranář v 10 pl. třídě. To tedy bylo logické. Aby mohli zařadit ty „ středňáky " do 10 pl. třídy, museli dát výjimku. Nebyl jediný zdravotnický záchranář Bc. Letos ale první ZZ s titulem Bc. dostudují. Proto převládá zatím názor, že byla ona výjimka již z nové úpravy vynechána, aby měli tito absolventi prostor na uplatnění v oboru. Jsem ale upozorňován i po vašem rozboru na rozdílnost znění obou norem, kdy v původní normě bylo „ Na dobu delší než 4 roky LZE zařadit do vyšší ……..“, a v novém NV 564/2006 Sb. je v § 3 odst.3 „ Zaměstnavatel MŮŽE VÝJMEČNĚ zařadit………..“ a v písmenu b) na které jste kladl důraz cituji : zvláštní předpis3) vyžaduje pro výkon některých prací…………….. Přičemž ona 3 je Například § 21 zákona č. 247/2000 Sb a dalších, ale že zákona 96/2004 Sb. tam není a přitom stačilo napsat jen ( je na něj odvoláváno o stránku dříve ) cituji : zvláštní předpis1,3) vyžaduje……………. Určitě ale, jak budu mít další a doufám pozitivní zprávy, tak je rád uveřejním. Jde mi jen o jedno. Aby se při jednáních dal použít jasný právní výklad, který nedovoluje spekulace, ale jasně stanoví , že je to tak a ne jinak. Třeba něco dalšího někde seženete i Vy. Zatím s pozdravem a poděkováním, že jste se tak věcně zapojil do ne příliš srozumitelné řeči paragrafů. Sigmund

     • a jak to bude vypadat ze zaměstnanci či studenty kteří mají dis. Děkuji za odpověd.

      • Dušane, tam je to v pohodě. A podle nových norem ještě o něco lepší, než ve starých. DiS může být v 10 pl. třídě zařazen regulerně, jen mu odečtou jeden rok z praxe. Sigmund

       • Dobrý den, patřím k těm, kteří by měli letos jako první ukončit Bc. studium zdravotnického záchranáře a chtěla bych se zeptat, jak to vydíte s uplatněním absolventů v rámci ZZS?

     • Dobrý den, chci se zeptat, jestli už jste obdržel nějaké odpovědi ohledně desátých platových tříd. V závěru článku Negativní dopady pro zdravotníky píšete, že jste se obrátil dopisem na pana RNDr. Schlangera a dále zde v diskuzi, že se pokusíte zajistit rozbor právníka a že očekáváte oficiální odpověď z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Od vašeho článku uplynul více jak měsíc. Již máte nějaké informace?

      • Dobrý den, rozbor právníka už mám a odpověď od pana předsedy OS zdravotnictví přišla až začátkem února. Omlouvám se za zdržení, ale jelikož mám v Praze s panem předsedou OS, jeho zástupkyní paní Žitnikovou a s předsedy jednotlivých ZO OS ze ZZS jednání až tento pátek 23.2.2007 k vyjasnění některých problémů, tak jsem nechtěl ani odpověď pana předsedy, která nezadává důvody k radosti, ani rozbor právníka, který také není povzbudivý zveřejňovat. Zavřely by se tak dveře k jednání. Sigmund

       • Tak to není povzbudivá zpráva. Já bych si dovolil zde prezentovat ještě jeden argument pro desáté platové třídy u zaměstnanců, kteří mají "pouze" maturitu. Toto je citace z katalogu prací z 10. plat. třídy povolání zdravotnický záchranář: "Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční neodkladné péče a akutního příjmu včetně letecké záchranné služby, například kardiopulmonální resuscitace, včetně defibrilace srdce, zajišťování přístrojovou ventilací, asistence u komplikovaných porodů a provádění prvního ošetření novorozence." Konec citace. POKUD by byl registrovaný "zdravotnický záchranář s maturitou" (nebo sestra s ARIP a pod.) při výkonu svého povolání zařazen do 9. platové třídy, mohl by mít ve své pracovní náplni klíďo píďo ZAPSÁNO TOTO: Podle §55 ods. 2.a) zákona 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu je zdravotnický záchranář povinen vykonávat své zdravotnické povolání v rozsahu a způsobem, pro něž zásady určuje ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi. Z těchto ZÁSAD daných zákonem České republiky Zdravotnická záchranná služba Toho_a_toho kraje vyjímá a svému zaměstnanci X_Y VYSLOVENĚ ZAKAZUJE vykonávat práce, které jsou uvedené v 10. platové třídě, například kardiopulmonální resuscitaci, včetně defibrilace srdce, zajišťovat přístrojovou ventilací, asistovat u komplikovaných porodů a provádět první ošetření novorozence. Z hlediska pracovně - právně - mzdové problematiky by tato věta byla zcela správná, protože zaměstnavatel NEMŮŽE vyžadovat po zaměstnanci práce, za které by mu neposkytl odpovídající mzdu. Ovšem z pohledu zákona o zdraví lidu by tato věta byla nezákonná, tedy i v náplni práce právně neplatná, protože podle § 55 odst.1. a) zákona o zdraví lidu je, cituji: "Každý zdravotnický pracovník je povinen zejména vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro něž ZÁSADY určuje ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi." Konec citátu. Tedy jinými slovy, zásady výkonu zdravotnického povolání neurčuje zaměstnavatel, ale ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi. Zásady výkonu zdravotnického povolání nám určilo ministerstvo vyhláškou 424/2004 Sb. A z popisu práce zdravotnického pracovníka (zdravotnického záchranáře) dost dobře nejde vypustit činnosti, ke kterým má příslušný zaměstnanec odbornou způsobilost a které je při výkonu povolání možno důvodně očekávat. Odbornou způsobilost nám určuje zákon 96/2004. A tam jsou jasně dány podmínky, za kterých je i zdravotnický pracovník "pouze" s maturitou odborně způsobilý vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro něž zásady stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. A (znova se vracím k předchozím příspěvkům) zákon 96/2004Sb. je i oním zvláštním právním předpisem, který vyžaduje pro výkon některých prací NIŽŠÍ vzdělání, než potřebné, obecně dané kvalifikační předpoklady podle § 2 odst. 1 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Přeji v pátek úspěšné jednání. S pozdravem Petr Polák

Generální sponzor

Naši sponzoři

Místo pro vaši reklamu
Hlavní sponzor

Medsol - zdravotnická technika, klinické informační systémy
Sponzor

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.