Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Paramedik

 • Rodící se komoře záchranářů je třeba nezištně pomáhat.Jakkoliv, čímkoliv.Zdravě rozhněvané a pilné otce komory zdravím a také já vnímám, že toho času - v začátcích - drží v rukou jakýsi chlupatý pumlíč, ze kterého trčí nepřehledný počet neučesaných c

  • Pane doktore díky !

   • Drahoši, zdravím tě a děkuji ti za přípravu nových stránek komory, určitě tyto nové stránky osloví širokou záchranářskou veřejnost..) Radek B.

  • Pane doktore, děkujeme za podporu a pokud zde mohu vyjádřit své přání za celý realizační tým komory záchranářů, doufám, že se tento náš společný záměr, týkající se postavení nelékařských zdravotnických pracovníků v systému ZZS v ČR, podaří upevnit a stabilizovat. Víme, že nás všechny čeká spoustu práce, neboť v tomto "legislativním vakuu" a dosavadním právním normám ohledně ZZS bude podnětů pro připomínkování a řešení více než dost...) Zdravím též nové členy komory záchranářů ZZS ČR a děkuji všem, kteří máte zájem spolupracovat a budoucnost naší záchranářské profese vám není lhostejná. Bc. Radek Benda, ZZS kraje Vysočina, ZS ASČR Praha - západ

  • Velmi se Vám omlouvám za ořezání příspěvku. Chyba byla na straně serveru a je již odstraněna.

 • Chceme - li vytvořit reálného záchranáře / ku / - nelékaře - pro potřeby záchranné služby, pro režim PNP - je potřeba jej jednotně pojmenovat. Poté nějak ošetřit z pohledu především zdravotních pojišťoven, které tento post neznají, tudíž neuznávají, tedy nenasmlouvají, neproplácí. Je třeba nalézt v celostátním měřítku solidní nelobbistická čísla o skutečné potřebnosti těchto pracovníků a pracovnic.Z toho teprve odvodit jasně definované požadavky na vzdělání, další vzdělávání, akreditace či certifikace apod.České zdravotnictví de facto de jure nezná pojmy paramedik, zdravotnický záchranář ... My si tyto zaměstnance všelijak pojmenováváme sami, dále existují jeskyňáři, horská služba, vodní záchranky, Červený kříž. Každý chce zachraňovat, každý se nějak nazývá. Pak se stává, že jdu na nádraží a nevím - alespoň dle oblečení - jestli vidím někoho ze záchranky, nebo jestli jde po peronu koloťuk. Jedna věc je přání, druhá věc je realita. Je a bude to pouť dlouhá a složitá. Chci jen hned na úvod říci, že nelékařského záchranáře, paramedika či XY pro ZZS je třeba nejprve vytvořit statutárně tak, aby byl přijatelný pro zdravotní pojišťovny a pro zákoník práce. Každý, kdo se nad tím jen zamyslí, pochopí, že právě to není a nebude lehké. s pozdravem a úctou jiří franz

  • Milý pane doktore, vážení zdravě rozhněvaní! Chtěl bych vyjádřit podporu jednak výborné myšlence na ustanovení prfesní komory záchranářů, jednak myšlence na zavedení názvu profese PARAMEDIK. Já sice trochu nelibě nesu, že je to nečeský termín, jenže to je minimální problém. Hlavní je jeho sladitelnost s ostatními zeměmi a i z jiných pohledů (netřeba je zde pitvat) to považji za termín ideální. Jsem studentem záchranářství (2. ročník) a sociologie (3. ročník). Z pozice obou těhto studijních oborů současně bych se rád přihlásil ke snaze začít nějak pracovat na startu dlouhé cesty, na konci které bude uznáván PARAMEDIK, lidé a instituce budou vědět, co je to za člověka, ten člověk to bude vědět zrovnatak, bude vědět, co může a nemůže, kde je jeho místo, na jaký plat má nárok a že název jeho profese není jen prázdným slovem. Zatím jsem jen student, ale jistě mi to nebrání přispívat k pozitivnímu vývoji v oblasti, kde bych chtěl být v budoucnu zaměstnán... Zdraví Ondřej Koudela

  • Vážený pane doktore, Váš článek je napsán velmi logicky, ale některé problémy popisujete možná černěji, něž ve skutečnosti jsou. Pojmenování „ záchranář „ v právních normách ČR je, a to hned v Zákonu č. 96 / 2004 Sb. „ o nelékařských povoláních „ § 18. zdravotnický záchranář, ( mimo jiné § 35. řidič vozidla záchranné služby, a § 5. všeobecná sestra ). Tyto profese se na ZZS vyskytují jako nelékařské zdravotnické profese. Jednotné pojmenování zde tedy je, i když ne „ paramedik“. Vyhláška 424 / 2004 Sb. dále stanoví činnosti, které mohou nelékařští, zdravotničtí pracovníci při výjezdu posádky ZZS vykonávat. Jsem opravdu rád, že jste zmínil vodní záchranáře, horskou službu, já bych ještě dodal báňské záchranáře apod. Při zakládání komory byly hlasy, že bychom měli vytvořit komoru pro všechny tyto záchranáře. Z důvodu tříštění různých zájmů a problémů, které má každá skupina odlišné, jsem byl zásadně proti. Jednoznačně jsem z tohoto důvodu prosazoval pouze záchranáře ze ZZS. V tak širokém konglomerátu zájmů bychom těžko hledali shodu už jen mezi sebou, natož tak směrem k úřadům a veřejnosti. Zdravotní pojišťovny také znají pojem RZP ( rychlá zdravotnická pomoc ), který je ve vyhlášce 434 / 1992 Sb. § 6., odstavec 1. písmeno a). Také RZP posádku proplácí za ujeté kilometry, a za sledování pacienta á 15 minut. Problém tedy v těchto otázkách není ani tak v tom, že by záchranáře neznaly zákony a pojišťovny, ale spíše v tom, že jsme různě rozstrkáni po spoustě zákonů, vyhlášek a nařízeních vlády, a komora by se měla zasadit o co nejjednodušší legislativní zařazení v jedné až dvou normách, nejlépe v připravovaném Zákonu o ZZS, který zatím chybí. Sigmund Drahomír

  • Jiří, mám podobný názor. Je třeba začít od A a pokračovat k Z. Systematicky a koncepčně. Martin

 • Máte jistě pravdu. Možná se mi tak úplně – respektive určitě – nechtělo ve svých obecných nabídkách vycházet z toho, co existuje k této chvíli. I když je dost zákonů, které cosi zaštiťují, i když cosi oblažuje svým „ RZP“ kódem zdravotní pojišťovna. Kdyby to bylo tak dobře, nemusela by vznikat komora záchranářů, nemuseli bychom se o cokoli pokoušet. Je zdravotnický záchranář řidič, který má několikastupňový kurz, dodělává si maturitu na průmyslovce, dělá 20 let u záchranky a je občas „lepší“ než mladá sestra ? Je záchranář absolvent gymnazia, který se nedostal na práva, šel na soukromou záchranářskou školu a zjančen tím, co mu v té škole nakukali chce pracovat jako řádný člen posádky RZP ? Je záchranářem zdravotní sestra nebo „ bratr“, kteří vystudovali SZŠ, pracovali třeba 5 let na ARO, mají ARIP či dokonce navíc záchranářskou školu a pracují na záchrance ? Je zdravotnickým záchranářem bakalář – obor ošetřovatelství – který má menší výplatu než „obyčejný“ řidič“ a žádné kompetence, protože právě ten či onen ředitel záchranky si to nepřeje ? Má ve voze „randez – vous“ jezdit středoškolák se zdravotním vzděláním, který smí navíc de jure řídit saniotní vůz a nebo jen obyčejný zkušený řidič s 300 hodinovým kurzem ? Patří ženy na LZS ? Je RZP posádka, kde není ani jeden středoškolák ? Mám pokračovat dál ? Co kraj, co oblast, co dokonce i stanoviště, to jiný „ mrav“. To není vina těch lidí ! Někde jsem četl, že existuje asi 120 podčeledí žab – od ropuch přes rosničky. Do „ rybníku“ českých záchranek a PNP je vhozeno desítky typů zdravotnických „ žab“, všichni jsou vlastně nelékařské profese, tedy záchranáři. Jeskyňáři, vodní záchranáři, Maltézští rytíři, Samaritáni, Červený kříž, samozvaní „Paramedics Rescue“ a jiné nehorázné – špatně odkoukané amerikanizmy… od ropuch po skokany a rosničky. Dobré přirovnání. Všeobecně se vychází z toho, že někdo tu práci dělat musí, je třeba přimhuřovat oči, protože jinak se PNP rozpadne. Funguje to – a ne špatně – ale nějaký prospektivní systém v tom není. Takže jestli něco měnit, spíš zlepšit, pak začít pomalu, trpělivě, od počátku, od čísel, analýzy. Skutečnost, že záchranář se de facto neliší od kolťuka je v penězích. V této zemi zatím nikdo neví, kolik má být stanovišť, kolik tam pracovat lékařů, sester, řidičů, záchranářů, jaké mají mít vzdělání, jaký mají mít plat. Kolik a jaká mají být auta, ochranné pomůcky, přístrojové vybavení, jaké léky budeme používat. Nevíme nic. Každý si to děláme jak umíme a co nám dovolí zřizovatel a rozpočet., a také – to hlavně – co nám dovolí zdravotní pojišťovna. Nevíme kolik máme pregraduálně i postgraduálně vychovávat potřebných zdravotníků, jak je máme učit, čemu je máme učit. Přesto přes všechno záchranka v Česku funguje, často nám prý závidí i v cizině. Ale již teď, po zřízení krajů, se ukazuje, jak bude brzy při těchto manýrech záchranka brzy neufinancovatelná a jak se postupně mohou na základě toho rozpadat ne jen zajišťování základních provozů, ale i ta tolik požadovaná odbornost. Já nemám radu jak na to, já to jen tak nějak cítím. Hlavně nejsem kompetentní podobně jako desítky podobných „ planých řečníků“ jako jsem já. Nejsem „ u moci“, mohu cokoli jen komentovat a snažit se pomáhat víc než škodit. Nic víc. Komoru záchranářů je potřeba „půjčit“ do rukou mladým lidem s neopotřebovanými mozky a lidmi, kteří budou ve svých plánech dbát především na ten pověstný začátek. Jak se špatně začne, je to cesta do zvyklých pekel. Tak jsem to myslel, tak radím. To není skepse ani černé vidění světa. S pozdravem jiří franz

  • Vážený pane, cítím se vaším přízpěvkem poměrně dotčen, pracuji u záchranné služby ASČR a rozhodně si jako ropucha a odkoukaný amerikanismis nepřipadám. Pracuji s kvalitními lidmi a kvalitním vybavením. V 90 letech ASČR rozhýbala moderní pojetí záchranné služby v oblasti Prahy západ. Ze své praxe z kliniky a záchranné služby poslední dobou slyším hodně kritiky na ZZS HMP a také se o této organizaci nevyjadřuji jako o nějakém póvlu. S pozdravem Jan Veselý

   • Z toho co jsem četl, mám dojem a jestli špatný tak mě prosím opravte, panu doktorovi jde o to že srovnává poměry na záchranných službách v celé české republice, kdy každý okres či dnes kraj úplně jinak zřízuje záchrannnou službu, chtělo by to dát nějak do pořádku způsobem takovým, aby byly sjednocenné postupy a hlavně organizace záchranných služeb od kompetence zdrav. pracovníků, sjednocených vozů až po stejnokroj, abychom opravdu nevypadaly jako pilot či mašinfíra a srovnáním pana doktora se necítím dotčen, opravdu to na mě dělá dojem že jsme v jednom rybníku, trefně vtipné označení. Děkuji s pozdravem Karel Böhm

    • No to nevim, mne to spis prislo jako, ze pan doktor Samaritany ani za zachranku nepovazuje, protoze organizace, ktere uvadi, zachranku nemaji. A nelibi se mi davat Samaritany na jednu lajnu s jeskynari....Samaritani maj stejnou zachranku jako v Praze, v Olomouci, Koline, kdekoliv.....Maltezsti rytiri, CCK a pod. jsou povetsine dobrovolnici....Samaritani maj randez vous system s doktorama a jsou radne placeni a je to plnohodnotna zachranka na Pze venkov!!!! Ne spolek dobrovolniku.....

     • Předpokládám a budu věřit, že pan doktor nemyslel samaritány jako záchranku, která dle mého názoru funguje dobře a vybavena je v souladu s vyhláškou, ale uvedené slovo použil jako přirovnání pro dobrovolnický spolek laické pomoci..) U ASČR na Praze západ externě pracuji a s MUDr.Franzem jsme několikrát spolupracovali a myslím si, že spolupráce byla vždy dobrá. Jedním dechem dodávám, že u ASČR, stejně jako u státních záchranek je mnoho "nadšenců", bez kterých by tato práce, která je pro mnohé z nás i posláním, nebyla možná a spolupráce pro KZ ZZS ČR bude přínosem. A já vám všem nadšencům děkuji a fandím..:-) Radek

     • Děvče - i ti ostatní rozezlení . nikým neopovrhuji, jen se snažím. Nejsem moc kompetentní něco měnit, jsem kompilátor, ale chci nějak poradit, donutit k nějakému zamyšlení. Strašně moc jezdím, mám na polostará kolena víc šancí nahlížet na plno věcí než kdokoli jiný. Kdopak by si mohl myslet, že Maltézský rytíř či Samaritán je nějaký hadrník. Tak to opravdu není. Já vím, že tací jsou, ale nechme je být. Jsou i docela chytří lidé, kteří považují za blbce hasiče apod. Ale to už se nedá nic dělat. Nechválím sám sebe nikdy, nikdy ! Ale příspěvek na www.paramedik.cz o Svatém Aloisovi se mi možná docela povedl. Myslím tím - povedl v tom, jak vyjádřit současný stav. Nikoli opovržení. A tam je třeba začít. I třeba zrovna na prvním sjezdu Komory. s pozdravem a úctou všem, kteří se vůbec snaží o cokoli zajímat. jiří franz

      • Pane doktore díky a zdravím Vás. Myslím si, že naprostá většina zde zúčastněných diskutérů i čtenářů z celé záchrannářské obce si právě Vašeho zájmu cení a je za něj velmi ráda. Už jen proto, že jste z řad akademických hlav jedna z prvních vlaštovek (a snad teď nikomu nekřivdím), které není zatěžko myslet i na starosti těch ostatních figurek na záchrankách. Ozývám se ale hlavně proto, že se chci zeptat - na sněmu čtyřiadvacátého Vás uvidíme? Hezký den, Lucie Plachá

       • Hodně rád bych přijel, a jak se blíží ten termín, tak se zdá - vzdor až nesmyslného vytížení, kterým jsem stále "poctěn"- že se odbrzdím a přijedu. A rád, se zájmem. Taky bych si alespoň na místě "zúřednil "členství v komoře, aniž bych musel cokoli kamkoli posílat. Takže Lucko, uvidím.Hlavně bych přijel spíš poslouchat, i když se často nechám strhnout a rozžvaním.:-) Jsem s pozdravem jiří franz

       • Lucko, moc krásné příspěvky. Jsem velmi rád, že naše nové stránky diskuzi umožňují. Jen musím upozornit, že jste asi nečetla pozorně stanovy. Ptáte se MUDr. Franze, zda se spolu uvidíte na sněmu. Musím upozornit, že sněmu se mohou účastnit pouze řádní členové. Tohoto prvního sněmu všichni zaregistrovaní v KZ ZZS ČR, na těch dalších dle poměrného zastoupení z každého kraje. Pan doktor se nemůže stát členem komory záchranářů, jelikož je to profesní organizace, a pan doktor se ku prospěchu věci přeci jen vzdělal více, a je tudíž v komoře lékařské. Jinak pana doktora tímto samozřejmě zdravím, a není to nic osobního. S pozdravem Sigmund

      • Hezký večer Drahoši, stanovy komory jsem samozřejmě četla, máte však pravdu, že jsem asi před některými kontexty šetřila svou pozorností :). Vím dobře, jaké lidi tato profesní organizace sdružuje, přesto mě však nenapadlo, že členství v ČLK vylučuje členství v Komoře záchranářů ZZS ČR - že je z této záchranářské společnosti lékař, ač pracující u ZS, vymezen právě tím svým titulem. Nenapadlo mě to asi proto, že mezi oběma komorami nevidím rozpor. Nic z toho ovšem neznamená, že bych chtěla proti skutečnosti jakkoli protestovat. Pravidla jsou jasně dána. Dovolím si jen vyjádřit přání, aby KZ nezavírala docela svá dvířka před intervencí těch, kteří sice nemají to správné zařazení či profesi, zato ale přicházejí s hromadou zkušeností a přínosným zájmem o naši otázku. A nemám namysli jen doktora Franze, tuším, že takových lidí je u nás víc. Jak už jsem se ale zmínila, myšlenku komory považuji za velmi zdravou a fajn věc a nepochybuji tedy o tom, že v ní zavládne i zdravé prostředí, vstřícné ke všemu užitečnému, vstřícné k hostům, kteří nám mají co dát. Moc zdravím do Holomóca, Lucie

       • Milá nejčastější přispěvovatelko ( a je to dobře ), členství v ČLK automaticky nevylučuje členství v KZ ZZS ČR, ale aby mohl být lékař členem komory záchranářů, musel by být na ZZS zaměstnán jako SZP nebo řidič. Což asi žádný není. Lékaři narozdíl od nás mají na chod ZZS vliv, ať již jako ředitelé jednotlivých krajských ZZS, dále jako zdravotní radové, a v neposlední řadě v asociaci ZZS, kde jsou také jen lékaři. My ostatní zdravotničtí pracovníci na ZZS žádné zastoupení nikde nemáme, a byl to i jeden z důvodů, proč jsme KZ ZZS ČR zakládali. Ale to rozebereme na sněmu. Samozřejmě se ani v nejmenším nebudeme vyhýbat těm, kteří nám chtějí pomoci. Já jsem přesvědčen, že například MUDr.Franz nám pomůže dobrými radami i v případě, že členem komory záchranářů nebude. S pozdravem Sigmund ( hooloomooc)

       • Ano, já jsem tomu opravdu porozuměla už na druhý pokus. Nijak se skutečnostem, o kterých píšete, nevzpírám. Všechno je, jak má být. V Holomóócí i v Praze :) Krásný večer, Lucie

   • Zdravím.Ano ZS ASČR v 90 tých letech opravdu udělala obrovský kus práce na zanedbané Praze západ.A vždy měla s "velkým bratrem ZZSHMP" mnoho společného. Většinou v pozitivním směru.Nestydím se říct,že opisovala. Ve své době byla skvěle přístrojově vybyvena a většina toho vybyvení tam pracuje dodnes.Bohužel až časem člověk zjistil čemu dělala tato záchranka fasádu. Kromě těch 3 co se angažovali v akci "majetek KSČ lidu" a jsou ve svazcích STB pamatuji i návštěvu Viktora "Čističe" Koženého na vile v Šúrové...Mám doma i úžasný dopis od nebožtíka Cháry jak se smaritáni budou mít skvěle proti státním ZS. V ASČR dělalo a dělá spousta výborných profíků ale bohužel celé to hnutí skomírá a těžko naplní slibné plány z 90 let.Mě samotnému to je líto,obětoval jsem ASČR několik let profesního života.Nadruhou stranu vidím,že jsem pomáhal podivné partě s podivnou minulostí či přítomností. Zdraví Petr Tomáš (1 vrchní sestra ZS ASČR Praha-západ)

  • Vážení přátelé, než se pokusím přiložit i já své názorové polínko, chtěla bych pozdravit triumvirát pánů zakladatelů, znovu poděkovat za odvahu realizovat takový nápad, jakým KZ ZZS je, a popřát jejich miminu - a tedy nám všem - hodně štěstí. Zdravím také pana doktora Franze, jehož příspěvek podbarvený žabím skuhráním a šploucháním stojatých vod rybníku českých záchranek pěkně pootevřel téma tolik zásadní právě pro rodící se komoru. Nemůžu, než souhlasit s tím, co tu již padlo o různorodosti pojetí, jak dělat záchranařinu. Na relativně malém území naší republiky se lze setkat s nepřeberným množstvím názorů koho posadit do sanitek, jak ho obléct, označit a čím vším ho pověřit, aby z toho byla fungující složka systému. Nemusím vyrazit příliš daleko za humna našeho "rajónu", abych si mohla na (odlišně barevné) bundě kolegy se stejným vzděláním přečíst úplně jiné slovní označení jeho funkce, než mám já. Jeden z nás je SZP, druhý Sestra. Ani můj parťák za volantem to nemá jednoduché. Ač tady Řidič, o třicet kilometrů dále Záchranář a čert aby se vyznal v tom, co to pro něj znamená... Řešení alespoň pro nás, absolventy středních, vyšších škol a ARIPů, se tu zdá být nalezeno ve slově Paramedik, do nějž se všichni tito budou moci obléct, ale to je právě něco, nad čím bych se tu ráda chvíli zastavila. Abych se nechlubila cizím peřím, předesílám, že k tomu, co se zde chystám předestřít, mne přivedl kolega (zatím ho nejmenuji - je na dovolence a já nevím, zda by si to přál). Jsem tu tedy spíš tlumočníkem názoru, se kterým se ztotožňuji. Tomu, že jsou naše nelékařské stavy u záchranek nespokojené s tím, kolika způsoby je lze pojmenovat, úplně rozumím. A souhlasím, že to není košér. Souhlasím také s tím, že ze zaběhnutých možností se ta správná těžko vybírá. No uznejte: Sestrám už u záchranné služby pomalu odzvání (a otázku, jestli je tomu tak dobře či ne, ponechme jiné diskusi) a vzhledem k počtu mužů v našich řadách už na nich ani to označení Sestra není tak vtipné, jak bývalo. Záchranář je v médiích každý, kdo se podílí na záchranné akci, tedy nejen hasič, pyrotechnik či příslušník ženijního vojska o povodních, no a říkejte někomu SZP. Větřík ze západních zemí k nám tedy jako na zavolanou přifoukl světácké, pěkně anglofonní a tím "medikusem" vonící slovo Paramedik a to už nějak zní! Jenomže - a teď se právě dostávám ke skutečnosti, na kterou poukázal můj kolega a kterou se zaobírá i prezentace o záchranařině ve světě zde na stránkách komory - on je ten paramedik snad všude, kde se toto označení užívá, opravdu absolvent zlomku vzdělání oproti střeďákovi tady u nás. Mívá kurz o různém počtu hodin, který ovšem často nedosahuje ani úrovně odborného vzdělání našich řidičů RZP, RLP. Nemám strach z degradace našich stavů a taky vím, že výška vzdělání nemusí být zárukou kvality onoho "know how". Jen zvažuji, jestli se pod bundičkami s nápisem Paramedik před pozorovatelem zvenčí zbytečně neschová poměrně vysoký standard, který v naší zemi u ZZS je a rozvíjí se. V závěru krátký vzkaz kolegovi Honzovi Veselému - i když se mi líbí Tvá zdravá hrdost na záchranku, u níž oba pracujeme, myslím, že Dr. Franz svůj příspěvek nepsal s cílem někoho někam zařadit, ponížit. Ani se tak nestalo. Metafora s rybníkem je tu užitečná, vtipná a v jeho stylu. Krom toho je velmi obecná. To, že se v jedné větě Samaritáni ocitli ve výčtu organizací převážně dobrovolnických ještě neznamená, že jde o póvl a krom toho - na jaké platformě myslíš, že zde "Samaritánství" vzniklo a v řadě zemí Evropy dodnes funguje? Kvality a funkčnost naší záchranky, domnívám se, nikdo nezpochybnil a nakonec - sama vsuvka vytažená z kontextu, která Tě tak popudila, je pro samotné sdělení téměř nepodstatná, doktorův článek je o něčem jiném. Snad jsem Tě teď nerozzlobila ještě já :). S pozdravem Lucie Plachá

   • Ahojky Lucko, moc tě zdravím a musím zareagovat na tvůj příspěvek, který by spisovatel nesložil lépe, neboť je psán od srdce záchranářského nadšence, jako jsi ty..:-)) Myslím, že jsi ve svém příspěvku vyjádřila společnou myšlenku k "jádru pudla", kterou otevřel před několika dny MUDr. Franz, ačkoli to v jeho příspěvku nebylo a možná ani nebude mnohými správně pochopeno. Komoru jsme záměrně definovali pro všechny pracovníky nelékařských zdravotnických oborů ZZS, můžeme-li je nazvat třeba PARAMEDIKY, ačkoli tento název zatím není jako profesní označení záchranářů ZZS v ČR oficiálně uznáván.Všichni víme, že různých záchranářských organizací je v republice mnoho, proto je v názvu komory dané přesné určení pro ZZS. Dr. Franz nám od samého počátku založení komory fandil,na Dostálových dnech byl i přítomen naší prezentace a doufám, že jeho poznatky a zkušenosti budou pro KZ ZZS ČR přínosem.

    • Hezký večer pánové a děkuji! těší mě, že se tu takhle pěkně shodujeme. Povídáme si zatím o té nejzákladnější otázce, o samotné příčině vzniku komory, a bylo by tedy smutné, kdybychom se už teď nějak významněji míjeli. Na to, že je jmenovaná ještě v plenkách a před křtinami, nemůže si rozhodně stěžovat na nedostatek dobrých sudiček a kmotrů. Věřím, že s takovým zázemím z ní vyroste silná holka a dokáže velké věci... :) Radkovi, kterého taky moc zdravím (ani si v tuto chvíli nejsem jistá kam vlastně!), bych chtěla poděkovat, že je ke mě spolu s pány Karlem Böhmem a Honzou Křivkou tak vlídný, ovšem musím říct, že nálepka "nadšený záchranář" je pro mě asi trochu velké sousto. Jestli můžu, s díky vracím. Určitě mám moc ráda tuhle naši práci - už proto, že mě živí, se zajímám o dění kolem ní, chci vědět, co si o ní kdo myslí, jaké má vyhlídky a co se pro ně dá udělat. Nikdy jsem ale nechtěla najít pod stromečkem laryngoskop, moje nejoblíbenější písnička není "Horn" ani "Yelp" a nemám civilní oblečení s reflexními pruhy. Je mi mezi Vámi všemi moc dobře a plně se tu spokojím bez velkých přívlastků... :) Ještě jednou moc zdravím a těším se naviděnou, L

     • Taky by mne zajimalo, co ze mne bude az dostuduju VOSku :-))). Az dostuduju medicinu, budu doktor, to mi je jasne, ale do ty doby? Budu zachranar nebo paramedik? Doufam, ze komora neco zmeni.....A docela by mne zajimalo, jestli medici ve tretaku se statutem sestry budou moci jezdit zachranku....do tyhle komory vkladam nadeje....ze konecne bude i v Cechach zakon o ZZS a bude v tom poradek....

   • Plně s Vámi souhlasím lépe bych to nedovedl říci Děkuji. s pozdravem Karel Böhm

   • Hodno potlesku vážená kolegině, alespoň v mé duši ten pocit je!

   • Ahoj Lucie a kolegové, Zdravím vás a děkuji za hezký příspěvek. Vaše slova vystihla celkem vše. Myslím, že ani není třeba moc plakat nad současným stavem na záchrankách, občas to je spíš k popukání. Každý víme své…U nás jezdíme oblečeni v červeném, ve Lhotě v modrém, za kopcem v šedém, za řekou v oranžovém a dokonce jsem viděl už i zelené kombinace (fakt se bojím té růžové …někde jezdí žluté sanity, jinde ještě bílé, červené či oranžové, téměř všude používají k identifikaci Modrou hvězdu života, jinde po transformaci pod kraj musejí tento znak škrábat z vozů a párat z oblečení, aby používali pro změnu znak Červeného kříže(?)…někde jezdí lékaři či doktoři, sestry a sestřáci (to je ale hrozné slovo), jinde záchranáři nebo paramedici a řidiči záchranáři RZP, RLP,….říkáte, že je to Kocourkov? Je a navíc děsná realita dnešních dnů…. Všichni čekáme na zákon o ZZS a snažíme se bruslit na stránkách stařičké vyhlášky z roku 1992, snad se jednou dočkáme….hlavně pozitivních změn. S tím vším souvisí i jednotné označení pro kategorii nelékařských povolání, které pracují na ZZS. Vloudilo se nám tu krásné a čím dál víc pololegálně používané slovíčko „PARAMEDIK“. Zdravotníci, kteří jsou ve světě nositelem tohoto označení, jsou spolu s hasiči a policisty nejuznávanějším povoláním vůbec…a jsou na to náležitě pyšní a váží si toho. Dal jsem si trochu námahy a pátral na internetu i v literatuře a s radostí jsem dospěl k poznání, že v Česku a na Slovensku máme jeden z nejlepších systémů primárního vzdělání pro SZP, pracujících na záchrance. Pokulhává snad jen další vzdělávání, chybí systém pravidelného vzdělávání a přezkušování (licence?), ve světě jsou v tomto trochu dál. Nemyslím, že běhání za kredity z nás udělá celoživotně dobré záchranáře (a sestry). Přestože jsem se „narodil“ jako sestra, pracoval na ARO, udělal si ARIP, tak jsem šel dál a udělal si záchranáře, kterým se cítím a jsem na to náležitě hrdý. Takových a podobných je nás většina a myslím, že si zasloužíme jednotné označení, při jehož vyřčení ať už na úřadě, mezi kamarády či při pokecu s babičkou bude všem konečně jasné, KDO JSEM. Nebojím se ani cizího slova, je to pouze o zvyku a viditelném používání. Nebojím se ani jakési degradace či snížení stupně našeho vzdělání. Vždyť nemusíme nutně kopírovat angloamerický model, ale vydat se vlastní cestou a zachovat náročnost, abychom byli spokojeni jak my, tak hlavně naši klienti-pacienti. A přimlouvám se za to, abychom nastavili pomyslnou laťku hodně vysoko. Vím, že je to běh na dlooooooouhou trať, nebo spíš olympijský maratón, ale velmi rád bych společně doběhl do cíle. Zdravím „otce“ komory a všechny komorníky a těším se na osobní setkání na sněmu. S pozdravem Olda Škorňák

 • Článek, který jsem uveřejnil v diskuzi na webu PARAMEDIK Jsem velmi rád, že se zde rozjela tak úžasná debata ( jen mně trochu mrzí, že se tak zrovna v těchto tématech neděje na diskuzi komory záchranářů), kterou rozpoutal Honza Bradna, který se již dříve před námi snažil s kolegy založit něco obdobného, jako je nyní komora záchranářů. Než se vyjádřím k tomu, co zde v příspěvcích zaznělo, trochu zrod komory, ač jsem to ještě ani v jednom příspěvku nikdy neudělal, vychválím. Považuji již teď za velký úspěch komory skutečnost, že od chvíle, kdy se KZ ZZS ČR začala veřejně projevovat, nabírat úspěšně členskou základnu a pomalinku, ale jistě rozjíždět své aktivity, velmi rychle rozčeřila stojaté vody v neodkladné přednemocniční péči zajišťované právě ZZS. Ještě před rokem nikdo takové problémy neřešil. Společnost UM a MK si občas vydala nějaké doporučující kompetence pro SZP na RZP a více o RZP nikdo dále nepřemýšlel , v ČAS – sekci ZZS byl klid, nikoho nezajímalo co dělají RZP na periferiích. Ani MZd., ani zřizovatele, někde možná ani zaměstnavatele. Hlavně, že je klid, mír, pohoda a nikdo nic nechce. Najednou KZ ZZS ČR neudělala nic jiného, než že pojmenovala status quo, řekla co je špatně, a co by se mělo změnit, aby ochránila a zlegalizovala práci právě těch do vody před lety hozených středňáků a řidičů na RZP v odlehlejších koutech našich luhů a hájů. Najednou začíná přetahování o kompetence, o vzdělání, o oblečení, o barvu a označení sanitek, o prosté pojmenování profese ! Probouzí se všichni ti, kteří tyto problémy měly dávno ze svých funkcí a kompetencí řešit, ale nečinili tak, a teď mám zatím spíše pocit, že se probouzí jen proto, aby se nás snažili přibrzďovat, a vysvětlovat nám, proč to či ono právně nelze, i když to tak de facto funguje. Ale k tématu. Pozorně jsem až teď, kdy jsem se vrátil z dovolené pročetl všechny příspěvky a nabyl jsem dojmu, že se točí ve třech rovinách . 1. Samotný název našeho povolání 2. Dostatečnost vzdělání a dovedností pro samostatnou práci v RZP 3. Jednotnost vzdělání a celoživotní vzdělávání 1. Hned na začátku, když se naše komora rodila, jsem právě název organizace nechtěl v žádném případě ani trochu podcenit, i když padaly všemožné návrhy. Hlavně jsem odmítal, aby v názvu bylo slovo „ PARAMEDIK “, protože ho naše právní normy neznají. V době, kdy jsme vznikali, byli středňáci ( a bylo jedno jakou měli školu ), řidiči i dispečerky pod jednotným označením v katalogu prací pod číslem 2.19.7 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ Dnes je to po novelizaci zase jinak, samozřejmě složitější a nepřehlednější.. Do poslání a cílů jsme dali tedy jen to, že se pokusíme označení „ paramedik „ pro naši profesi uzákonit. To z důvodu, že je to právě jednotný název pro všechny, je známý v zahraničí a pokud by byl uzákoněn, tak by ho nemohli používat již právě v některém z příspěvků zmínění hasiči. Pokud z diskuze na sněmu KZ ZZS ČR vyplyne jiný názor ( název ), na kterém se shodneme, odhlasujeme, budeme prosazovat jiný název. Ale hlavně jednotný, který ovšem sám o sobě automaticky nezakládá nějaké vyšší kompetence záchranářů , jak z příspěvku pana Bradny vyplývá. Každá země, která používá pro své záchranáře název paramedik má kompetence pro tyto záchranáře rozdílné. Neznamená to tedy automaticky , že paramedik vždy může přesně to a ono. Proto žádám, nekomplikujme to ! Název je jedna věc a kompetence druhá věc, které spolu nesouvisí. 2. Na ZZS v současnosti mohou na pozici „ středňáka „ pracovat všeobecné sestry se specializací ( ARIP, PSS-IP ), ne už jen všeobecné sestry, ani pod odborným dohledem ( to je něco jiného ), záchranáři z dvouletých škol záchranář ze začátku devadesátých let, potom záchranáři DiS ( DZZ ), za chvíli to budou první záchranáři Bc. a o další dva roky později záchranáři Mgr. Jsou Bc. a Mgr. ještě „ středňáci „ ? . Já si myslím, že ne. Vidím je v budoucnu jako ty, kteří budou právě pro vysokoškolské vzdělání na těch periferiích v posádkách RZP. Ale do té doby, než ty současné „SZP“ velmi pozvolna nahradí ( nelze těm, kteří to dělají léta s plným nasazením jednoduše říci – děkujeme, odejděte - ), musí být práce těch současných naprosto legální a legitimní. Buď jim vytvořme podmínky a legalizujme práci, kterou skutečně v posádkách RZP již 13 let úspěšně ( žádný soudní spor pokud je mi známo ) vykonávají, a nebo zrušme posádky RZP na 10 až 15 let do doby, než bude dost bakalářů a magistrů záchranářů. Nahraďme všechny tyto posádky posádkami RLP a zaplaťme to !! Jen se už ale přestaňme tvářit, že je vše v pořádku. Zde souhlasím s MUDr.Franzem, že je to ale věc celospolečenská, tím se ZZS nijak nevymyká . Na stránkách komory je porovnání vzdělání a kompetencí „ paramedika „ z Kanady a z Rakouska. Nevím, jak to chodí v Anglii, ale pokud je členem EU Rakousko, které je bohatší než ČR a je tam vzdělání záchranáře na ZZS skutečně slabé, ale kompetence mají skoro jako lékař po druhé atestaci, tak se o naše záchranáře, které jen trochu posílíme v duchu toho co již stejně vykonávají nebojím. Souhlasím plně s tím, že se ruku v ruce přidá i odpovědnost za konání každého z nás. Opakuji už ale po sté, že nechceme paramedický systém !!! Náš systém je dobrý, vyvážený. Nechceme aby posádky RZP léčili pacienty namísto posádek RLP. Chceme jen, aby v případech, kdy jsou u pacienta dříve než posádka RLP mohla posádka RZP zahájit činnost kterou zahájit má. Ne u pacienta v bezvědomí, začít telefonovat, domlouvat se vysílačkou, a příbuzní a přihlížející kolemjdoucí ( pokud je to venku ) nevěří vlastním očím, co ti blbci dělají. Vždyť jsme už telefonovali my, aby přijeli oni a oni teď telefonují aby přijel kdo?! A teď si budeme povídat a čekat, než dojede kdo?! Kdy tedy pacient dostane ošetření ? 3. I přes rozdílnost vzdělání, která je dána různým obdobím naší historie jsem přesvědčen o tom, že pokud děláme stejnou práci a tyto různá vzdělání byly uznány, jako dostatečná kvalifikace pro tuto práci, tak se musíme jmenovat stejně, a musíme mít stejné kompetence. Stejně jako lékař, pekař, instalatér a každá jiná profese se jmenuje stejně před padesáti lety, jako dnes. Dnes jsou v tomto u naší profese rozdíly. Z příspěvků některých jsem vytušil, že si myslí, že je záchranář DiS více než všeobecná sestra, kterou nestudovali, jak píší. Mýlí se ! Největší kompetence dnes dle vyhlášky 424 / 2004 Sb. mají na ZZS právě všeobecné sestry s dodělanou specializací. Stačí si je přečíst a porovnat. Netvařte se tedy, že vy jediní jste ti praví záchranáři. Buďme jednotní, děláme stejnou práci, trápí nás stejné problémy. Pokud se necháme rozeštvat mezi sebou, budeme dalších několik desítek let přešlapovat na místě. Víme dobře, že systém vzdělání není v pořádku. Nikdo se záchranek neptal, zda chtějí vystudované záchranáře, kteří mají v osnovách málo hodin všeobecné sestry a tak ji nemají dostudovanou a jdou k pacientovi. Nikdo se ani později neptal, zda potřebují do budoucna bakaláře a magistry, a zda je vůbec budou schopni zaplatit. Tím v žádném případě nechci říci, že by ty školy měli zavřít. Psal jsem to výše, že tito studenti do budoucna určitě naleznou své uplatnění, ale určitě ne masivně v posádkách s lékařem, ale právě v RZP. Je ale zapotřebí, aby se konečně lékaři těchto studentů ( a středňáků vůbec ) přestali obávat jako těch, kteří je chtějí vystrnadit ze ZZS, ale aby jim naopak připravili takové studijní programy a zajistili takovou výuku a praxi, aby je mohli právě zastoupit v primární péči na RZP v odlehlejších oblastech, než třeba právě posádka RLP přijede na RV spolupráci. Za posledních 15 let je to již 5 druhů různých vzdělávání !!! Kde byla těch patnáct let společnost UM a MK ? Proč nenapnula právě jednu ze svých prioritních aktivit k MZd a MŠ tak, aby už dávno bylo vzdělání jednotné a hlavně takové, které by právě společnost UM a MK sama uznávala pro práci na ZZS. Ano víme, že mnohé udělala pro lékaře. Ale oni nejsou na ZZS jediní, a to právě této společnosti asi během těchto let uniklo, nebo chtělo uniknout. Sám nevím. To jsem se ale rozepsal. Tak už jen pár poznámek : Pane Martine Ričle – poslání a cíle KZ ZZS ČR nejsou „ pětiletka “, nevím, jak jste stár, zda víte co to je. Žádný termín tam být nemůže. Nejsem vědma. Nevím, kdy se nám to podaří, ale věřím, že dřív a nebo později většina ano. Ono to totiž nemůže být na vodě do nekonečna. Jedno ale vím jistě, kdyby se členská základna rozrůstala ještě rychleji, tak by se také určitě dařilo poslání a cíle prosazovat rychleji. Dám někam termín a co potom. Po volbách jak vidíte netušíme, kdo a kdy vůbec bude ministrem, s kým jednat ? Jak dlouho to potrvá ? A mně pak bude někdo vyčítat – komora je na nic, protože slíbila, že to a ono už bude, a ono není. Poznámka druhá k tomu co napsal MUDr. Franz k dispečinku, a já rovnou řeknu k dispečinkům obecně. Zatím jsem nic tak dobrého nikde nečetl. Ano, to jak každá výzva jde přes dispečera, a kolik jich musí denně odřeknout a vyřešit jinak, abychom posádek nemuseli mít pětkrát tolik. Kolik odpovědnosti na sebe berou. To my posádky u televize nevidíme. Pak hledáme každou drobnou chybu, kterou udělají, když nám výzvu dají a hned je máme za sle..ce. Zamysleme se i nad tím. Jinak pane doktore, tam, kde byla služba DRNR u ZZS zrušena, má dispečerka pořád stejnou a mnohde větší možnost tuto službu kdykoliv využít ,neboť služba nezanikla nikde jako taková, ale převzaly je soukromé subjekty, které mají se ZZS smlouvy a na výzvy z dispečinku ZZS vyjedou. Alespoň takovou mám zkušenost. Ještě z jiného soudku. Kdyby letošní finálový zápas MS ve fotbale Itálie versus Francie skončil bez prodloužení a penaltového rozstřelu jen v základní hrací době tak, jak skončil. Tedy remízou 1 : 1 . Myslíte, že by se kapitáni po zápase byli schopni dohodnout, které země je tedy mistrem světa ? A jak dlouho by jim ta dohoda trvala ? Nepřipomíná Vám to něco podobného. Kdy to pochopí i oni tak, abychom my měli s kým řešit své problémy . Sigmund D. Původní článek od pana Bradny a všechny reakce jsou na : http://www.paramedik.cz/2006/07/25/sestra-zachranar-nebo-paramedic/#comments

  • Sigmund D. napsal: Pane Martine Ričle – poslání a cíle KZ ZZS ČR nejsou „ pětiletka “, nevím, jak jste stár, zda víte co to je. Žádný termín tam být nemůže. Nejsem vědma. Nevím, kdy se nám to podaří, ale věřím, že dřív a nebo později většina ano. Ono to totiž nemůže být na vodě do nekonečna. Jedno ale vím jistě, kdyby se členská základna rozrůstala ještě rychleji, tak by se také určitě dařilo poslání a cíle prosazovat rychleji. Jen nepodstatná reakce pod čáru vzhledem k rozebíranému tématu: Pokud si nestanovíte termín, jak chcete ukázat, že pracujete efektivně, a že jste splnil svůj úkol. Víte, tam kde jsem pracoval, nikoho nezajímalo, proč něco jde a proč ne, tam byla základním úhelným kamenem hodnocení mého pracovního výkonu efektivita a ekonomický přínos - měřeno číslem: zisk/počet hodin v práci strávených (kéž by takto fungovali i některé organizace). Termín je základní stavební kámen jakéhokoliv plánování. A neznám jinou efektivní cestu jak dosahovat stanovených cílů, než bez plánování. To mě nenaučili v KSČ pane. To mě naučili v krutých podmínkách českého kapitalismu. Jo a pětiletku jsem zažil, i když jsem ještě nebyl v pracovním procesu.

   • Reakce p.Sigmunda se mi zdá být naopak velmi podstatná.Škoda,že jste neodcitoval ještě jeden jeho odstavec. Je pochopitelné,proč není možné plánovat a stanovovat termíny.V této politicky nedořešené situaci.Přesto KZ přeci ledabyle nevyčkává.Snaha obsáhnout dostupné dizkuse,čerpat potřebné informace od záchranářů,vžít se jim do podvědomí.To vše,aby byl sjednocený a ucelený systém naší práce.To se bude efektivně pracovat!!Jsem trpělivá a věřím,že se to podaří. Zatím se snažím,aby hodnocením mého pracovního výkonu bylo mé svědomí.A jak velký je to ekonomický přínos?Tak to vážně nevím.

   • Pane Ricl, to co píšete by bylo pravdou, pokud by se jednalo o firmu. Pokud se jedná ale o občanské sdružení, politickou stranu, profesní organizaci apod. , tak tam prostě termíny tohoto typu nepatří. To, čeho chceme dosáhnout je ve své podstatě něco jako ideologie, je to naše vidění „světa“, které nemusí mít třeba ti, kteří o tom dnes rozhodují, ale mohou ho mít ti příští a nebo přespříští. Tak to prostě chodí. Je to dlouhodobý proces. Ještě jedna věc Vám možná unikla. Všichni v komoře to dělají dobrovolně, bez nároku na odměnu ve svém volném čase. Opravdu nejsme firma se zaměstnanci, náměstky a právníky a nepotřebujeme v určitém čase ovládnout trh dříve, než nás předběhne konkurence. S pozdravem Sigmund

  • Třeba jsem to nepochopil ale co zamýšlíte se zachranáři co mají vystudovanou Vosku prostě mají dis když do budoucna počítáte jen s bc či mgr? Děkuji za odpověd.

   • Zdvořile prosím - odpovězte někdo z lídrů KZ kompetentně na tento polonesrozumitelný dotaz "bez interpunkce". :-) Vstupuji do této diskuze jen proto, že mám oprávněné obavy, že takové a podobné myšlenky plné iluzí,obav a neopodstatněné paniky má v hlavách nemalý počet třeba i kvalitních a persektivních mladých lidí.Přimlouvám se za ně. Není mi jich nějak otcovsky či populisticky sentimentlně " líto " - kdyby totiž chtěli, již by měli jasno ze všeho, ce je zde deklarováno, ale přeci jen. Srozumitelné laskavé opakování je ne jen matkou, ale celou famílií moudrosti a klidu. :-) děkuji jiří franz

   • Dušane, opravdu jste jen trochu nepozorně četl a proto i nepochopil to, co jsem v článku jasně napsal. Hned v první větě odpovědi na druhou otázku „ dostatečnost vzdělání… “ jsem jasně uvedl, že vzdělání záchranář DiS ( DZZ ) je plně v souladu se zákony, a že tedy tito zaměstnanci plně splňují kvalifikační předpoklady pro práci „ středňáka “ na ZZS. Do budoucna máte tedy naprosto stejné šance pracovat na ZZS jako bakaláři a magistři. Nastínil jsem jen, že na rozdíl od nás se středním a nebo vyšším vzděláním budou oni mít vzdělání vysokoškolské. Ne doktorské, ale bakalářské a magisterské, tedy něco mezi námi a lékařem. Proto je v budoucnu vidím jako ty, kteří budou na těch periferiích v posádkách RZP, kde se lékař nevyplatí a nebo kde se prakticky nedá pro práci u ZZS sehnat. Věřím, že Vás moje odpověď naprosto uklidnila. Doporučuji ještě jednou, pomaleji a pozorněji přečíst můj příspěvek, na který jste reagoval. S pozdravem a výzvou ke členství v KZ ZZS ČR Sigmund

    • jo, jo plně stačí a děkuji vám za to, to byla čistě jem má blbá dedukce tak se za ni omlouvám, přeji hodně štastný a pozitivní dnu v této práci. S pozdravem Dušan.

Generální sponzor

Naši sponzoři

Místo pro vaši reklamu
Hlavní sponzor

Medsol - zdravotnická technika, klinické informační systémy
Sponzor

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.