Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Práva a povinnosti řidičů ZDS

  • Dobrý den, předem se omlouvám, že zakládám téma ohledně zdravotní dopravní služby, když jsme na komoře záchranářů, ale opravdu mě jiné (lepší) místo nenapadlo. Můj dotaz se týká již zmíněných řidičů ZDS. Marně se snažím najít nějaký zákon či vyhlášku o naší profesi. Dnes a denně se setkáváme s nepříjemnými zkušenostmi a nikdo vlastně pořádně neví, na čí straně je pravda, a proto jsou jen věčné dohady. Napíšu -podotýkám že vymyšlený- příklad: Přijde výzva na odvezení (mobilního!) pacienta na adresu, která neexistuje. Operátor ZDS zavolá zpět na kliniku s požadavkem adresy a je mu odpovězeno, že pán žije a popíjí na uvedené adrese pod mostem a že ho musíme odvézt, protože oni jej nesmí pustit po vlastní ose, kdyby se eventuelně něco stalo. Přepíší příkaz k transportu na existující ulici i č.p. a dále se o to nestarají. I z vedení je nařízeno tyto pacienty odvézt. Zajímá mne, zda by se něco stalo, byla by odpověznost právě na posledním NLZP, který pacienta převzal- tudíž řidiči ZDS nebo zda vyložení pacienta na uvedené adrese dle příkazu k transportu je konečný úkon a řidič svou povinnost tímto splnil. Tyto případy podotýkám se dějí dnes a denně a rád bych konečně našel rozuzlení a konkrétní práva a povinnosti řidičů ZDS. Předem moc děkuji za jakoukoliv pomoc.

  • Dobrý den, kompetence řidiče DZS jsou definovány §41 vyhlášky 55/2011 k zákonů 96/2004 s vazbou na zákon o zdravotních službách. Problematický je v tomto paragrafu odkaz na §3, odstavec 2. Kde jste : 1.poskytovatel zdravotní služby (další právní zátěž např. povinná mlčenlivost) 2. poskytujete službu v souladu s právem a standardy (související zákony) 3. pracujete se zdravotnickou dokumentací a informačním systémem nemocnice A TO VŠE (1+2+3) pod dohledem zdravotnického pracovníka se způsobilostí pracovat bez dohledu. Ad absurdum by to znamenalo, že s vámi někdo vždy pojede. Ad litera by tedy mělo být ve zdravotnické dokumentaci uvedeno a zdůvodněno, že pacient může jet pouhým převozem s řidičem, bez doprovodu zdravotnického pracovníka se způsobilostí pracovat bez dohledu. Vy byste tuto informaci měl získat před převzetím pacienta nahlédnutím do dokumentace, kde to bude uvedeno. A pro vaši důkazní jistotu mít uvedeno zcela zřetelně na převozovém lístku, že transport je indikován bez doprovodu. Tímto je odpovědnost na příkazci. Vy jste zodpovědný při převzetí (je to DRNR převoz?) a dále v průběhu transportu při zhoršení - to ale voláte 155 automaticky. Vyložení pacienta v jiném stavu, než byl popsán při propuštění v dokumentaci je ve váš neprospěch, proto máte právo nahlížet. Východisko z této situace je vytvoření STANDARDŮ, kde si tyto situace a zkušenosti popíšete a budete plnit. Tomáš Ježek

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.