Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Proč jsem se nepřidal zrovna já !?

 • Tato diskuze je určena té obrovské skupině záchranářů, kteří ( věřím, že zatím ) zůstali ke vstupu do KZ ZZS ČR apatičtí. Napište zde třeba všichni ! Proč zrovna „ JÁ JSEM SE NESTAL ČLENEM PROTO…..“ Děkuji Sigmund

  • Ahoj jsem studentem VOŠZ v Olomouci obor diplomovaný záchránář. Zajímam se o přihlašení do komory, ale nevím zda mám možnost jako student se přihlásit taky, jaké mám čekat od toho výhody či nevýhody, zda mi to v něčem pomůže a taky jsem zde nezjistil kolik stojí členský příspěvek a na jak dlouho to je. Jinač by chtěl poděkovat vedení olomouckého kraje a vedení olomoucké záchranné služby za umožnění vykonávaní praxe na jejich stanovištích - je to moc super. Děkuji za odpověd. Dušan Filipek Student VOŠZ OLOMOUC.

   • Ahoj Dušane, rádi tě uvítáme mezi sebou, komora záchranářů je samozřejmě i pro studenty záchranářství. Veškeré informace, formuláře i přihlášku najdeš pod odkazy nahoře, členský poplatek pro studenty je 300,- ročně (pro zaměstnance 500,-). A pokud se ptáš PROČ, tak pokud jsi došel na tyto stránky, tak myslím, že už víš... Měj se, Olda Š.

   • Dušane, já myslím, že náš předseda revizní a kontrolní komise Olda Škorňák Vám již velmi fundovaně odpověděl. Jen bych doplnil, že pokud na našich webových stránkách strávíte chvíli času, tak se také mnohé dozvíte a naleznete potřebnou přihlášku a poučení k vyplnění. Jen bych doplnil, že jsem jednak rád, že už i VZŠ z Olomouce by se díky Vám člensky aktivizovala, a že nemusíte nic posílat poštou, ale můžete mi zavolat, kdy budu v kanceláři na ZZS, a přihlášku přinést k okamžité registraci. Hned bych Vám dal i odznaky a potvrzení o zaregistrování. Těším se Sigmund

    • Nu určitě o tom pouvažuji, bylo by nás víc ale nejspíš bychom se přihlásili až v září, jelikož ještě vůbec nevím jak nám dopadne zkouškový, pokud to vše zvládnem tak příští školní rok, bychom co nejrychleji vám zavolali, a zašli za vámi na záchranou službu a zaregistrovali se. Vše se odvíjí od toho jak zvládnem zkouškovy. Děkuji za odpověd a snad v září v komoře naschledanou.

     • Ahoj Dušane, já být tebou, tak bych nečekal. Tím, že vstoupíš do komory, získáš nové kolegy, kteří ti mohou také pomoci, např. i před zkouškami s učebními materiály, zkušenostmi a názory...zvaž to. Každopádně se budeme těšit, třebas i na podzim. Olda Škorňák

 • Zdravím všechny spolukomorníky i ty, kteří nad vstupem stále váhají. Jak je v úvodní větě napsáno, mělo by být toto diskuzní okno určeno té většině, která stále váhá. Ale zatím tady nikdo nenapsal žádné pádné argumenty proč nevstoupit. Nabízí se několik důvodů: buď mají strach napsat svůj názor nebo ví, že jejich argumenty by byly, jak se říká - mimo mísu:) Osobně jsem se setkal s názorem, že ve stanovách a cílech komory, které si dotyčný přečetl, nenašel nic, než jen ,,nic neříkající plky a právnické obraty,, a radši vstoupí do odborů. O to smutnější na tom je fakt, že je to mladý záchranář, který vyučuje předmět záchranářství a medicínu katastrof. Když to řekne před třídou (nejen) budoucích záchranářů, kteří ve svém učiteli vidí leckdy vzor své budoucí profese, tak se ani nedivím, že váhají a dají mu zapravdu. Ale vždyť komora není jen o tom, že se snaží něco změnit a to k lepšímu, ale i o tom, že se zde setká s novými lidmi z celé republiky, kteří jsou stejně zapálení a dozví se spoustu nových věcí, jak to kde chodí, vymění si zkušenosti atd atd.(mluvím z vlastní zkušenosti s I.sjezdu KZZ ČR) I o tomhle je přece komora. Další názor který jsem si vyslechl od spolužáka, který je registrovaný a jen čeká, co a kdy komora přinese. Cíle ho moc neuchvátili, protože je mu jedno, jestli se budeme všichni nazývat jednotně PARAMEDICI nebo třeba Frantové, chce vidět kontrétní cíle. O rozšíření kompetencí se například vyjádřil ve smyslu ,,proč dělat práci lékaře, když mám o několik tisíc méně než samotný lékař?. Co na to říct?! Takový lidé zřejmě nepochopí, k čemu vznikají komory, kluby a zájmové spolky. Je třeba si brát i příklady z jiných spolků a komor, kterým také na začátku dávali malé šance na úspěch a dnes spolurozhodují o důležitých věcech. A tak doufám a věřím tomu, že se tito lidé zamyslí a vstoupí nebo ať napíšou pádný argument PROČ NEJSME ČLENEM KZZ ČR? Na odpověď jsem velice zvědav (a myslím si, že i ostatní) Nakonec chci poděkovat všem, kteří se podílí na pozitivní propagaci komory (viz paní Dvořáčková z VOŠZ a samořejmě všichni členové KZZ), protože to není jednoduché, ale když si to spočítám, každý měsíc mezi nás přibude asi 12 - 14 nových členů, což není málo. Takže se mějte všichni moc fajn a hodně optimismu přeje Marek T.

  • Ahoj Marku, napsal jsi to velmi výstižně. Hold si musíme ještě nějaký čas počkat, než se změní myšlení národa českého. Stále totiž většina čeká, co udělá někdo pro ně a ne co udělají pro sebe a druhé oni sami. Nemusíš chodit daleko do světa, abys zjistil že v zahraničí je ctí dělat tuto profesi a být členem SVÉ komory. Tvůj učitel asi není člověkem na svém místě a patří právě do té skupiny "čekajících", ale mám pocit, že se nedočká. Odbory jsou tu od něčeho jiného. Velkou naději vidím v přicházejícím mládí, které vnese do oboru více prestiže (nemyslím tím naše slavné boty :-) , hrdosti, dravosti a snahy vybojovat si lepší podmínky ke své práci. Takže mládí kupředu a prosím, mějte slitování se starými kozáky :-) Olda Škorňák

 • Koordinátor pro Jihomoravský kraj pan Radek Turin mně v emailu požádal, abych v rámci této diskuze odpověděl na některé otázky, na které nedávají odpověď stanovy, ani jsme je nediskutovali na sněmu, a přitom se na ně jeho kolegové ptají. 1. V čem komora pomůže operátorkám ( operátorům ) zdravotnických operačních středisek ? Mimo jiné tím, že až budou mít kolegové záchranáři vyšší kompetence, a tím i odpovědnost, budou se jim lehčeji posílat na výjezdy posádky RZP, pokud tyto budou moci podepsat negativní revers a za jasně daných pravidel bude moci posádka RZP ponechat pacienta na místě ošetření, nebudou muset za takovými posílat posádku RLP a na dispečinku se strachovat, že si kvůli tomu odkryli oblast , a nebudou mít posádku RLP k dispozici, až se opravdu něco přihodí. Dále usilujeme o to, aby práce všech nelékařských zdravotnických povolání na ZZS ( tedy i dispečerů ) byla jasně definována v zákoně o ZZS, a jednak se tak jasně definovalo kdo, za jakých podmínek, za jakého vzdělání může toto povolání vykonávat, a aby se tyto podmínky neměnily s každou novou vyhláškou. Vybral jsem jen dva z více důvodů, protože jsem přesvědčen, že tyto jsou pro dispečerky opravdu palčivé. 2. Proč by měli vstoupit řidiči jak píše kolega Turin „ jen „ s kurzem RZP a RLP. Předně bych chtěl říci, že v rámci celé České republiky je jich naprostá většina, a dle zákona jsou i s kurzem RZP naprosto kvalifikováni ( odborná způsobilost ) pro práci řidiče u ZZS. Samozřejmě, že i pro zařazení řidiče budeme prosazovat v zákoně o ZZS , za jakých podmínek, za jakého vzdělání může toto povolání vykonávat, a aby se tyto podmínky neměnily s každou novou vyhláškou. Právě s důrazem na odbornou způsobilost , kurzy řidiče RZP,RLP a dle nové koncepce kurzu řidiče ZZS, ale není si myslíme zapotřebí, aby řidiči, kteří již několik let jezdí na ZZS, museli dodělávat maturity. Stejně by si dodělali maturitu třeba lesnickou, stavební a co já vím jakou, která by pro jejich výkon práce řidiče ZZS neměla z odborného hlediska žádný přínos. Dále také proto, že práce na ZZS je týmová práce, a pracovní úkoly jsou od úkolů záchranářů SZP jiné. Tím, že budou členy, mohou aktivně na tyto odlišnosti poukazovat a nabízet jejich vhodná řešení tak, jak je cítí. 3. Další skupinou jsou záchranáři, řidiči a dispečerky v předdůchodovém věku. Musím přiznat, že jsme skutečně na začátku dlouhé cesty, a že změny nebudou ze dne na den. Proto se vůbec nepodivuji na tím, když se tito do komory zrovna nehrnou. Na druhou stranu si o to víc vážím těch, kteří i když předpokládají, že se změn na ZZS třeba již nedočkají, nebo je zažijí jen na sklonku své pracovní dráhy vstoupili, a pomohou nám mladším tyto změny prosadit. Věřím, že až se naše komora skutečně rozjede, a až budeme mít alespoň polovinu všech záchranářů ze ZZS za členy ( ve světe je běžné 75% ), tak se budeme zabývat i tím, jak pomáhat, nebo usnadnit život těm záchranářům, kteří již odešli na zasloužený důchod. Určitě mezi nimi bude spousta těch, kteří se i v důchodu budou zajímat o dění na ZZS, kde prožili mnoho let. Věřím, že najdeme způsob, jak jim to umožnit. Až se, jak píši výše komora skutečně usadí v povědomí společnosti a záchranářů, až nás bude skutečně alespoň těch zmiňovaných 50%, tak by mělo být i dost finančních prostředků k naplňování dlouhodobých cílů v podobě vzdělávacích akcí, hromadného připojištění členů apod. Pokud máte skutečně kdokoliv z Vás, kteří váháte nad vstupem nějaké připomínky, nebo nejasnosti, napište je zde v této rubrice, a jistě najdeme odpovědi a řešení. Sigmund

 • Zdravím vás všechny záchranářské nadšence i "staré kozáky", zvláště prezidenta Drahoše, Oldu, Martina, Marka, Lucku a další. Na nějaký čas jsem se ve svých příspěvcích odmlčel, ale dění na našem webu stále sleduji a tak také na toto téma nyní musím reagovat. Drahoš i kolegové zde mnohé již vysvětlili, proto bych se nerad opakoval. Jen bych rád podotknul, že vše ohledně činnosti KZ je popsáno na našich stránkách, včetně vašich kvalitních příspěvků v diskuzi. Podobné dotazy slyším i já od svých spolupracovníků, rozhodně však nikoho nebudu "tahat za rukáv" aby vstoupil, ale jistě mnohé osloví i informační letáky KZ. Myslím, že hodně záleží na každém jedinci, jak je sám se svou prací spokojen a co od své práce očekává nyní a co v budoucnosti. Totéž se týká i chybějící legislativy. Někomu je to lhostejné, jinému nikoli, někdo je spokojený se vším, jiný je nespokojený .... atd. Za mojí osobu bych rád připomněl, že o své "místo na výsluní" u PNP musíme stále bojovat a nechci abychom jako "nelékaři" byli stále jen ti "černí vzadu", o kterých budou stále vždy rozhodovat jiní. Pamatuji si, když na začátku 90-tých let vznikaly posádky RZP a na všechny ty reakce okolo toho, ať již od pacientů, nebo při předávání sebelépe zajištěných pacientů ve zdravotnických zařízeních. Pohled mnoha lékařů na "nelékařské" posádky byl, a u někdy stále ještě je, s patrným despektem a nedůvěrou a přitom dnes je počet posádek RZP a RLP v ČR téměř vyrovnaný. Zde je na místě otázka, tolik diskutovaných kompetencí. Někdo je spokojen s prací v týmu RLP, kde vše koordinuje lékař, jiný raději pracuje v týmu RZP, kde je práce spíše samostatná. Já osobně raději sloužím RZP, při svých profesních začátcích to byla i "velká škola života", ale při rozsahu současných kompetencí pro RZP je otázka času (i když nechci strašit), kdy některá z posádek RZP dostane přes hubu, protože místo toho, abychom např. křečujícímu pacientovi ihned pomohli indikovaným podáním vhodného léku v přípustné dávce, tak musíme nejprve telefonovat lékaři a prosit o svolení k aplikaci! A v rodině pacienta, před svědky, čumily a zvláště opilci je to hodně nepříjemná situace, protože ne vždy je možné pacienta naložit do sanita, zavřít se tam a v klidu na něm pracovat. SZP a záchranáři přitom dnes v posádkách RZP musí splňovat kritéria pro práci bez odborného dohledu (Zákon 96/2004) a systém vzdělávání pro naší profesi je v ČR jeden z nejnáročnějších ve srovnání s jinými vyspělejšími státy. Připomínám, že ale nelze, aby posádky RZP v PNP léčili, je však nutné, aby byla pro SZP a záchranáře v posádkách RZP zákonnou normou ustanovena možnost podání léků "v krajní nouzi" a kdy po telefonické konzultaci s lékařem přes dispečink ZZS, aby byl tento hovor zaznamenán. Doufám, že toto bude akceptovatelné řešení a tento problém by mohl vyřešit Zákon o ZZS, pokud bude někdy vypracován a schválen. Další důvody, neméně důležité, jsou nejen potřebná legalizace názvu PARAMEDIK, ale i jednotné označení všech vozidel ZZS, aby zde bylo patrné odlišení od převozových sanitek DNR, dále vzdělávání ZZ a souběžné další vzdělávání, které bude cílené pro PNP, abychom nemuseli "dělat za kredity" po všemožných zdravotnických akcích..... Otázkou k zamyšlení je i snaha KZ o vybudování sociálního zázemí pro zaměstnance ZZS, ale to umožňuje pouze tolikrát diskutovaný služební poměr u HZS a POLICIE, avšak myšlenka, kterou již zde zmínil Drahoš, která se týká připojištění členů KZ pro případ úrazu či komplikovaného onemocnění, je velmi zajímavá, zatím je to však pouze "slavičí píseň". Záleží na každém z nás, co od své práce očekává (kromě pravidelné měsíční mzdy) a jak se k problémům postaví. V KZ chceme všechny tyto zmíněné problém řešit, i když to mnohdy asi bude "boj s větrnými mlýny", ale jako profesní organizace máme určitě šanci mnohé změnit a dokázat při jednáních, že nám na budoucnosti a postavení naší profese v PNP záleží. Já osobně členství v KZ ZZS ČR vnímám jako prestižní záležitost a proto i částku 500,-Kč, jako členský příspěvek na jeden rok zde rád investuji. S pozdravem a "hlavu vzhůru".... :-))) Radek Benda PS: V červnu se těším na setkání se členy předsednictva a revizní komise KZ na pracovní schůzce u nás na Vysočině, na Křemešníku, je tady moc krásně...:-)

Generální sponzor

Naši sponzoři

Místo pro vaši reklamu
Hlavní sponzor

Medsol - zdravotnická technika, klinické informační systémy
Sponzor

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.