Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Proč vystupuji z komory záchranářů

 • Vážení kolegové, jmenuji se Jan Zatloukal a jsem předsedou odborové organizace záchranné služby Olomouckého kraje. Nemusíte mít odboráře v lásce, ale prosím Vás o pochopení. Já osobně nemám rád lež a nesnáším, když někdo k prosazování svých zájmů, dělá z ostatních lidí pitomce. Již delší dobu máme v Olomouci možnost sledovat rozpor mezi slovy pana Drahomíra Sigmunda, jako prezidenta komory a tím co prosazuje na půdě ZZS Olomouckého kraje. Moje trpělivost vypršela po přečtení jeho vyjádření k dopisu ministra Petra Nečase. Jak píše pan prezident, dostávalo se mu informací, že NLZP zařazeni před lednem 2007 ve vyšších třídách, než na které mají vzdělání, jsou již zaměstnavateli písemně oslovováni a vyzýváni, k doplnění potřebné výše vzdělání do čtyř let od nabytí účinnosti nového NV. Pan Drahomír Sigmund děkuje panu ministrovi za jednoznačný výklad nařízení vlády 564/2006. Jsem rád, že pan prezident dá, alespoň na slova pana ministra, když už půl roku odmítá argumenty zaměstnanců a odborářů v této věci. Již v lednu 2007 došlo v Olomouci k přeřazení řidičů ze sedmých platových tříd do šestých na základě nesprávného výkladu NV 564/2006 a katalogu prací. Sám pan Drahomír Sigmund jako hlavní sestra ZZS OK prosazoval a obhajoval toto přeřazení a vystupoval na straně zaměstnavatele v roli odborníka na výklad zmíněných nařízení. Tvrdil řidičům, že díky tomuto přeřazení si nebudou muset doplňovat maturitní vzdělání. Dalším neblahým důsledkem tohoto postoje bylo ukončení odesílání řidičů na kurzy do Brna sloužící ke zvyšování kvalifikace. Dokonce někteří byli nuceni podepsat dohody o zrušení dohody o zvyšování kvalifikace, to znamená, že ač měli garantováno ve smlouvě, že jim bude zaměstnavatel hradit kurz a cestovné, ke své újmě podepsali, že od toho ustupují z obavy z možných potíží ze strany zaměstnavatele. Za odborovou organizaci jsme vystoupili proti těmto opatřením. První jednání proběhlo začátkem února na půdě zaměstnavatele, kde nám bylo pouze oznámeno, že k tomuto přeřazení dochází. Předali jsme celou záležitost zástupcům odborového svazu (OS) jmenovitě místopředsedkyni Dagmar Žitníkové a Ing. Ivaně Břeňkové. OS vyzval pana ředitele písemně k nápravě tohoto stavu a k jednání o případných nesrovnalostech. 23.2.2007 proběhlo jednání na půdě OS, kde pan prezident přednesl své stanovisko a obhajoval svůj právní výklad, který umožnil přeřazení řidičů do nižších tříd. I přes argumenty Mgr. Štěpánkové a Ing. Břeňkové shodující se s výkladem pana ministra Petra Nečase, Drahomír Sigmund nezměnil svůj názor a stále trval na svém výkladu. A teď se dočítám jak je pan prezident vděčný za osvětlující výklad pana ministra. Je mi smutno z toho, že otcové rodin, muži před důchodem a ostatní se stávají obětí nějakého hloupého výkladu zákona a že tento výklad obhajuje právě prezident komory záchranářů. Jak jsme se dozvěděli na výroční konferenci, není úkolem komory řešit tyto problémy, ale v tom případě by je neměla ani vytvářet. Chápu, že je těžké obhajovat, jak zájmy zaměstnavatele, tak komory záchranářů, ale pokud to není možné je třeba zvážit setrvání v některé z těchto funkcí. Díky osobě pana prezidenta, nevěřím cílům komory záchranářů a vystupuji z této organizace. Jan Zatloukal.

  • .....no, přiznávám, že mne objevení ameriky za pomoci pana ministra doslova vyrazilo dech...:-) ....jinak neznám situaci v zzs olomouckého kraje, ale myslím, že pokud došlo ke sporu o zařazení do platových tříd (v souvislosti s chybným výkladem nařízení vlády o platových poměrech) mezi odbory a zaměstnavatelem, měly to být právě odbory, kdo si opatří výklad z ministerstva....je škoda, že o postoji prezidenta kz píšete až nyní, mohla na toto téma být dávno rozpoutána debata... a nakonec, důvodem ke členství nebo nečlenství v komoře by nemělo být pouhé ztotožnění se nebo nesouhlas s osobou jejího prezidenta a jeho názorem na jednu věc

  • Zvažoval jsem, zda vůbec na slova Honzy Zatloukala reagovat, neboť se mu všechno buď záměrně nebo nevědomky propletlo dohromady. V prvním případě by šlo o demagogický přístup na jeho straně, a v druhém případě by jeho slova vycházela z toho, že informace, které vstřebává při jednáních s vedením ZZS OK, při jednáních s odborovou centrálou a i ty, které slyší nebo čte při stanoviscích komory záchranářů se mu opravdu míchají dohromady a není schopen je správně analyzovat, rozdělit a vyhodnotit. Možná si z každého jednání přinese jen to, co slyšet chce a potom jsou argumenty druhé strany nevyslyšeny, tím i nepochopeny. Na začátku je potřeba rozdělit dvě věci. Do vedení ZZS OK ( pracovní funkce ) jsem byl jmenován zaměstnavatelem. Do vedení KZ ZZS ČR ( společensko-odborná funkce) jsem byl zvolen hlasy delegátů I. Sněmu KZ ZZS ČR. I přesto, že se jedná o rozdílné funkce nemám problém dokladovat, že mé názory jsou v obou funkcích konstantní a co je nejdůležitější - MÉ ZÁJMY, jako Sigmunda jsou v obou funkcích nulové. Byly doby, kdy jsem funkce měl a byly doby, kdy jsem funkce neměl a vždy jsem byl Sigmund a nehledal jsem v nich SVÉ ZÁJMY ! Samozřejmě, že z pozice jedna hájím ZÁJMY ZAMĚSTNAVATELE a z pozice dva se snažím naplnit poslání a cíle KZ ZZS ČR, které opět v mnohém navrhli a jako celek schválili delegáti I.Sněmu KZ ZZS ČR. Nevím, kde jsi teda Honzo viděl zájem můj ? Škoda, že jsi prvně nepřišel ke mně do vedlejší kanceláře vedle tvé a neřekl jsi mi to. Že by to z očí do očí nešlo ? Chlap přeci přijde a řekne : „Jak si to v..e myslel s tím a tím ? Nevidíš v tom rozpor ?“ Jsem si vědom toho, že na těchto stránkách bych jako člen vedení ZZS OK vystupovat neměl, ale z důvodu, že se zde Honza CÍLENĚ nepravdivě opřel do vedení ZZS OK učiním tak. Cituji větu pana Zatloukala : „ Již v lednu došlo v Olomouci k přeřazení řidičů ze sedmých platových tříd do šestých na základě nesprávného výkladu NV 564/2006.“ Na více jak hodinovém jednání s odboráři, jehož zápis o proběhlém jednání pan Zatloukal za odbory podepsal je jednoznačně napsáno : Bylo zástupcům zaměstnanců ozřejměno, že k přeřazení zaměstnanců kategorie řidič vozidla ZZS do nižší, tedy šesté platové třídy došlo v důsledku novelizace Nařízení vlády 469/2002 Sb., tedy novým NV 533/2005 Sb. platným od 1.1.2006 a to i přes to, že zaměstnavatel v řádném termínu připomínkového řízení před schvalováním nového katalogu prací na špatná ustanovení novelizace a jejich dopady na zaměstnance upozornil. Vysvětlil tedy, že k přeřazení řidičů mohlo a mělo dojít již od 1.1.2006, což zaměstnavatel neučinil s vysvětlením, že v dobré víře vyčká rok, zda bude například ze strany odborových organizací zdravotnických záchranných služeb v sekci ZZS na zákonodárce a vedení odborových centrál apelováno ve smyslu nápravy. ( je to napsáno i v dalším ani ne měsíc starém právním rozboru tří advokátních kanceláří, který pan Zatloukal má a je všem zaměstnancům ZZS OK přístupný na INTRANETU ZZS OK ). Z mého pohledu tedy ze strany Honzy Zatloukala naprosto účelová lež ! Pokud by bylo pravdou to, co uvedl Honza Zatloukal, a my tak činili díky novému NV 564/2006 Sb., logicky bychom přeřadili zpět do devátých platových tříd i všechny sestry-záchranáře. Ano zmínili jsme se, ne že se domnívá pan Sigmund nebo pan ředitel, ale že máme právní rozbor nového NV 564/2006 Sb. , kterým disponují zřizovatelé a zaměstnavatelé, a který hovoří nejednoznačně o výjimečných zařazeních zaměstnanců, a že pokud by to tak zůstalo, hrozilo by ještě to a ono. Stejně jako v prvním případě jsme se ale rozhodli vyčkávat a podnikat aktivní kroky buď ke změně, nebo ke zkvalitnění výkladu. Na půdě OS jsem byl za komoru a ne za zaměstnavatele, kam si mě k jednání pozval pan předseda OS zdravotnictví, aby při mém příjezdu ve stejné chvíli odjel. Ale to jsme probírali už jinde. OS sice tvrdil, že NV 564/2006 Sb. je, co se zařazování týká v pořádku, ale nebyl schopen vyložit na základě čeho, tak může zaměstnavatel postupovat. Mylně uváděl § 2, odst.2., což nebylo ono, jak je i z dopisu pana ministra Nečase patrné. Právě proto, že to nebyl právní rozbor můj, ale právní rozbor právníků a OS neuměl věrohodně objasnit své tvrzení, začali se jím ředitelé krajských ZZS řídit a rozeslali řidičům dopis s požadavkem na doplnění vzdělání formou dalšího studia ukončeného maturitou. Nebo je Honza Zatloukal přesvědčen, že si mně přizvali ke konzultacím další ředitelé ZZS a postupovali dle mého výkladu. Že řekli svému zřizovateli : „ pan Sigmund říkal…, tak to tak pane hejtmane bude“ . Ne ne. Všechno je daleko prozaičtější. Je potřeba si jenom naslouchat jeden druhému a chtít hledat řešení. Ne vykopat zákopy, postavit barikády a domnívat se, že až jedna ze stran vystřílí munici je konec. Já se za komoru záchranářů nechci při prosazování poslání a cílů s nikým DOHADOVAT, ale naopak DOHODOVAT ! Na rozdíl od názorů a veletočů ( ať už účelových nebo nevědomích ) pana Zatloukala jsou všechny mé postoje a názory veřejně přístupné na našich, ale i jiných webových stránkách v různých diskusích, kam pravidelně přispívám. Tím je i zajištěno porovnání kontinuity mých názorů. Na rozdíl od tebe Honzo umím prosazovat i názor, za který nemusím vždy sklidit potlesk a rozhýbat tím v tom správném slova smyslu stojaté vody, které jak dobře víme začnou po čase zahnívat. Na závěr se pokusím Tvoji větu, kterou ses rozhodl tak nějak pesimisticky odborářsky zahrát na city čtenářů obrátit do role optimistické. Prostě dva pohledy na stejnou věc. Věta pana Zatloukala, cituji : „ Je mi smutno z toho, že otcové rodin, muži před důchodem a ostatní se stávají obětí nějakého hloupého výkladu zákona a že tento výklad obhajuje právě prezident komory záchranářů . “ Věta pana Sigmunda, cituji : „ Jsem velmi rád, že jako prezident komory záchranářů mohu být ve vedení právě ZZS OK, neboť právě díky spolehlivému vedení mohou v naší organizaci brát zaměstnanci kategorie řidič vozidla ZZS ( otcové rodin, muži před důchodem a ostatní ) 132 % průměrné mzdy, tedy o celou třetinu nad průměrem, ve kterém jsou zahrnuti i vysokoškolsky vzdělaní spoluobčané. Sigmund

   • Drahoši,především bych Ti chtěl poděkovat za těch 132% průměrné mzdy! Možná by bylo zajímavé,srovnání platů řidičů na stejně velkých záchrankách v republice a téhle polemice se s konečnou platností vyhneme.Předpokládám,že Tvoje argumenty ale budou stejné.To je-katalog,dolepek, atd.Domnívám se,že soudní rozhodnutí by v tomto případě bylo konečné a definitivní. Co se týká právního rozboru platových tříd,víš sám nejlépe,že další tři právní kanceláře, Ti udělají právní rozbor,který bude pravým opakem toho,jaký si nechalo vypracovat vedení ZZS OK. Tohle je pouze můj názor,jelikož nemám dojem,že by Honza lhal,neříkal Ti pravdu z očí do očí,či dělal veletoče na základě nějakých citových výlevů. Nejsem členem KZ.Richard

   • Nevím ke kterému příspěvku dát mou reakci, napíšu to obecně. Předem zdravím, doufám že moje 1 vlaštovka do diskuze bude čtivá. O situaci na ZZS OK se diskutuje určitě i na jiných záchrankách, u nás určitě. Jelikož jsem řidič-záchranář, nebudu tady rozebírat situaci SZP ale vyjádřím se k situaci NLZP. Jen chci říct, že u nás je situace opačná, řidiči mají 7 třídy a sestry 9 Za necelý měsíc maturuju, před třemi lety jsem tu situaci dost dobře vychytal, že jsem opět na učení dal, když jak tady bylo psáno Drahošem podle zákona bychom měli mít střední vzdělání s maturiou pro udržení platové třídy a od účinnosti zákona na dodělání maturity máme 4 roky. Že zaměstnavatel (ZZS OK) všechny NLZP informoval dopisem, že tato situace nestala je pro mě novinkou, to je dle mého názoru správný postup a tak by to mělo být. Na USZS MSK se o tom diskutuje jen mezi odboráři-nikde jsem prohlášení od zaměstnavatele o NLZP a doplnění vzdělání nečetl. Někteří kolegové od září dálkově chodí do školy, jiní spoléhají že to nějak projde, nebo jim sníží třídu. Nechci nikoho hájit, je mi kolegů řidičů z ZZS OK líto že "tak dopadli"-dodělat si ale maturitu má určitě možnost každý, nevím jak u Vás, ale u nás zaměstnavatel vychází max. vstříc. Co mě ale dost udivilo, že řidiči, kteří dělali kurz RLP v Brně skončili. Proč ta situace nastala? Nikde jsem se nedočetl reakci na tuhle věc a zajímala by mě, protože vím jaké to je na kurz v Brně čekat a rok (dnes už víc) dojíždět-ne že by to tam nebylo dobré,však víme :-) Jinak zdravím všechny pisatele, diskuze je celkem svižná. RH

    • Romane díky za příspěvek, jen se ti pokusím do některých nejasností vnést trochu světla. 1. Předně NLZP nejsou jen řidiči. NLZP = nelékařský zdravotnický pracovník. Tedy sestry-záchranáři ( středňáci ), řidiči vozidel ZZS a dispečeři zdravotnických operačních středisek. Jelikož už zdaleka ne všichni “středňáci“ mají pouze středoškolské vzdělání, jak bylo zvykem dříve. SZP = středňák, NZP nižší zdravotnický pracovník = v případě ZZS řidič, v nemocnicích to bývaly sanitárky atd. Proto když jsem psal o NLZP, měl jsem na mysli všechny výjezdové pracovníky a dispečery mimo lékařů. Tudíž ten dopis od RNDr.Nečase říká, že i sestra se středním vzděláním, pokud je odborně způsobilá ze zákona 96/2004 Sb., může být zařazena i v 10 pl. třídě, tedy ve třídě pro vysokoškoláka a řidič vozidla ZZS pokud je jen vyučen, může být také zařazen do 7 pl. třídy určené pro úplné středoškolské vzdělání. Proto jsem nepsal, že je potřeba maturity pro zařazení řidiče do 7.pl.třídy ,ani že ZZS OK takové dopisy řidičům zasílá. My, stejně jako ostatní jsme měli nejasný výklad nového zákona pro výjimečné zařazování, ale dopisy jsme nikomu neposílali v přesvědčení, že se buď zákon upraví, nebo se dá kvalitní jednostranný výklad toho, co ze zákona automaticky nevyplývá. U nás bychom tyto dopisy museli naopak posílat sestrám-záchranářům.Ty dopisy dostávali řidiči v jiných krajích. Krásně jsi vystihl situaci tím, že u Vás je zařazení záchranář versus řidič přesně opačné. 2. Zrušení vysílání do školy ( NCO NZO Brno ), na kurz řidiče ZZS. Zákon 96/2004 Sb. říká, že řidič ZZS je odborně způsobilý, pokud má jeden ze tří kurzů ( RZP, RLP,řidiče ZZS ). Všechny jsou v zákoně postaveny na roveň. Z tohoto pohledu je tedy tento krok naprosto logický. Kdo ale má zájem se dále vzdělávat, má i dále v ZZS OK zelenou. Díky za příspěvek Sigmund

Generální sponzor

Naši sponzoři

Místo pro vaši reklamu
Hlavní sponzor

Medsol - zdravotnická technika, klinické informační systémy
Sponzor

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.