Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Psychická zátěž, stres pracovníků ZZS

 • Dobrý den. Ve své závěrečné bakalářské práci se zabývám psychickou zátěží, stresem pracovníků ZZS. Prosím ty, kteří se tímto tématem zabývají či zabývali, o informace o odborné literatuře související s tímto tématem (autoři, tituly, knihovny vlsatnící dané knihy apod.). Děkuji, vojta.

  • Ahoj Vojto, svojí BP jsem zaměřil na psychickou a fyzickou zátěž v PNP, pokud mi pošleš email, zašlu ti seznam použité literatury. martin.spurny@volny.cz

   • Ahoj Martine, moc děkuji za tvou BP. Vůbec mi nevadí chybějící "j" v příspěvku; naopak oceňuji, že jsi (zatím jako jediný) zareagoval. vojta

  • Zpět, otevřel jsem si tvé méno v příspěvcích seznam posílám.M@rtin

   • To máme mezi sebou bakaláře, nechybí ve slově "méno" náhodou písmeno "j" ? LOL

    • Nazdar komorníku, jestli-že ti stojí toto za reakci, tak jsem opravdu smutný. A i když nemám státnice z psaní na stroji věz, že ovládám psaní všemi deseti. Jistě jsi si všiml, že na klávesnici jsou písmena "j" a "m" vedle sebe. Prosím, dopřej mi nějaký ten překlep, mám nastavenou nízkou citlivost klávesnice. Hezký den, M@rtin

  • Zdravím. Tomuto tématu se věnuji již delší dobu. Prozatím můžu nabídnout dva výzkumy, jeden kvalitativní a druhý kvantitativní metodou. První je má bakalářská práce, týká se syndromu vyhoření u záchranářů. Druhým výzkumem je kvalita, která obecně zkoumala přístup záchranářů k jejich povolání. Výsledky považuji za dost zajímavé. Obojí - závěrečné zprávy - je ke stažení na http://zachrana.patekolo.org Dále vřele doporučuji kontaktovat MUDr. Šeblovou, zdrav. náměstkyni z USZSSK, které na toto téma vypracovala svou disertační práci. Je to velmi komunikativní člověk, ochotně mi pomohla a poradila při psaní obou prací. Pokud budete chtít sbírat data, obrňte se trpělivostí na ZZSHMP. Jinak já teď zahajuji psaní diplomové práce, která je navázáním na ten můj kvalitativní výzkum. Mohli bychom si nějaké poznatky a zdroje vyměnit vzájemně? Také docela zoufale sháním nějaké další práce, abych to mohl konfrontovat s dalšími lidmi, kteří už něco psali... Zdraví Ondřej (ondrej@patekolo.org)

 • Dobrý den. Ve své bakalářské práci se zabývám pracovními riziky záchranářů. Prosím ty, kteří se tímto tématem zabývají či zabývali, o informace o odborné literatuře související s tímto tématem (autoři, tituly,apod.).Předem moc děkuji, Adéla.

  • Ahoj. 1. ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. et al. Přednemocniční neodkladná péče. 2. vyd. Brno: NCO NZO, 2003. 368 s. ISBN 80-7013-379-1 2. MATOUŠEK, O. Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny. 2. vyd. Praha: VÚBP, 2003. 32 s. Bezpečný podnik 3. MATOUŠEK, O. Hodnocení psychické, fyzické a senzorické pracovní zátěže. 1.vyd. Praha: VÚBP, 2004. 24 s. Bezpečný podnik 4. MATOUŠEK, O. Pracovní stres a zdraví. 1.vyd. Praha: VÚBP, 2003. 20 s. Bezpečný podnik 5. POKORNÝ, J. et al. Urgentní medicína. 1.vyd. Praha: Galén, 2004. 547 s. ISBN 80-7262-259-5 13. Vyhláška MZČR č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, z 25.8.2003, částka 97 14. Vyhláška MZČR č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, z 4.12.2003, částka 142 1. Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje. ŠEBLOVÁ, Jana. KEBZA, Vladimír. Zátěž a stres pracovníků záchranných služeb výsledky první části studie.[online]. Poslední revize 17.1.2006. [cit.2006-5-2]. Dostupné z: Pěkný den. Bc. Martin Spurný

   • Díky moc Adéla

   • Kdyby mněl někdo přebytečnou knihu Urgentní medicíná od pokorného a chtěl se ji zbavit ať mi pisne na mejla mněl bych o ni zájem :)

 • tak tomu bych moc nevěřil bavil jsem se s určitými lidmi a bylo mi řečeno nejdřívější vydání rok 2010

Generální sponzor

Naši sponzoři

Místo pro vaši reklamu
Hlavní sponzor

Medsol - zdravotnická technika, klinické informační systémy
Sponzor

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.