Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Užití dýchacího systému Mapleson C

  • Dobrý den, chci se zeptat, jestli je užití dýchacího systému Mapleson C v kompetencích zdravotnického záchranáře nebo ne. V jihočeském kraji je v mnoha vozech ZZS, ale nikdo mi nemůže říct, jestli jeho užití spadá pod kompetence záchranáře nebo je to věc lékařů. V legislativě jsem tento systém nenašel.

  • Dobrý den, legislativně se jedná o zdravotnický prostředek. (Zákon č. 268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích). Podle §4, odstavec h) Zacházením se zdravotnickým prostředkem se rozumí používání při poskytování zdravotních služeb. Dále dle §5, odstavec i) Pro účely tohoto zákona se rozumí určeným účelem použití, pro které je zdravotnický prostředek určen podle údajů uvedených výrobcem na označení, v návodu k použití nebo v propagačních materiálech zdravotnického prostředku. Odstavec l) návodem k použití informace poskytnuté výrobcem s cílem informovat uživatele zdravotnického prostředku o jeho bezpečném a řádném používání, o jeho očekávané účinnosti a o všech nutných preventivních opatřeních, která je třeba učinit; informace, které musí být uvedeny v návodu k použití, stanoví prováděcí právní předpis. § 59 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání zdravotnického prostředku (1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby c) zdravotnický prostředek používala při poskytování zdravotních služeb výhradně osoba, která na základě odpovídajícího vzdělání a praktických zkušeností poskytuje dostatečnou záruku odborného používání tohoto zdravotnického prostředku v souladu s jeho návodem k použití.

  • Stručně tedy jenom z pohledu zdravotnického prostředku je potřeba se podívat, zda máte český návod. Co říká o používání a kým? A dále položte si otázku zda máte vzdělání na Mapleson? Zda máte odpovídající praktické zkušenosti? Je tedy záruka odborného používání?

  • Dále se váš dotaz dá ještě vykládat a zohlednit, z hlediska zákona o poskytování zdravotních služeb a kompetencí.

Generální sponzor

Naši sponzoři

Místo pro vaši reklamu
Hlavní sponzor

Medsol - zdravotnická technika, klinické informační systémy
Sponzor

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.