Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Konference

10. ročník mezinárodní konference CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bych Vás informovali, že v letošním roce se uskuteční jubilejní 10. ročník mezinárodní konference CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací, která je naplánována na středu 8. a čtvrtek 9. září 2021. Organizaci konference zajišťuje Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Cílem konference je výměna teoretických i praktických poznatků o problematice krizového řízení. Domníváme se, že události posledních týdnů a měsíců zvýraznily potřebu široké diskuse a výměny zkušeností o této tématice, ať už mezi vědecko-pedagogickými pracovníky, odborníky z praxe či dalšími zájemci. Významný prostor bude věnován mimo jiné diskusi o řešení pandemie COVID-19 a o poučení, jež z dosavadního průběhu této události vyplývají. Příspěvky na toto téma jsou obzvláště vítány.

Konference je možné se zúčastnit v oblastech analýza rizik, environmentální bezpečnost, ochrana obyvatelstva, logistika a doprava a dalších oblastech, které naleznete na webu konference.

Programu je možné se zúčastnit aktivně (s příspěvkem) i pasivně. Výstupem bude recenzovaný sborník příspěvků. Uzávěrku pro přihlašování, které probíhá on-line formou na webu konference, stanovil organizační výbor na čtvrtek 15. července 2021. Uzávěrka pro zasílání hotových příspěvků bude následovat v úterý 31. srpna 2021. Bližší informace o konferenci najdete na oficiálních webových stránkách www.criscon.cz.

Pevně věříme, že Vás odborné zaměření naší konference zaujalo a že se v první polovině září osobně setkáme v Uherském Hradišti.

Za přípravní výbor
Ing. Kateřina Víchová, Ph.D.
předsedkyně organizačního výboru konference

email: conference@criscon.cz
tel: +420 576 032 088
mobil: +420 737 800 427

1. MOTOLSKÝ DEN DĚTSKÉ URGENTNÍ MEDICÍNY

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na  1. Motolský den dětské urgentní medicíny, který se uskuteční 9. 9. 2021.

Program nabízí zajímavé přednášky, kazuistiky (trauma, pediatrie, LSPP), a také workshop.
Forma: prezenčně
Místo konání: Velká posluchárna 2.LF UK
Vstup: zdarma
Registrace na workshop: monika.vilimova@fnmotol.cz

Celý program naleznete ZDE

www.fnmotol.cz

 

Mezinárodní konference Medicína katastrof

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci Medicína katastrof, která se uskuteční 14. - 16. 9. 2021 v Luhačovicích. Medicína katastrof je prestižní konference, která se pravidelně koná pod záštitou ministerstva zdravotnictví ČR a SR. Cílem této konference je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti medicíny katastrof. Konference umožňuje širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků a odborníků z praxe.

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

  • Zkušenosti orgánů na ochranu veřejného zdraví z realizace opatření na eliminaci dopadů pandemie.
  • Činnost nemocnic a záchranné zdravotní služby v čase pandemie.
  • Opatření a úkoly realizované v čase pandemie v zařízeních sociálních služeb a školství.
  • Činnost krizového managementu státu a zdravotnictví v čase pandemie.
  • Praktické ukázky - ochranné prostředky a zařízení využitelné v čase pandemie.
  • Strategie očkování a dosažené výsledky v imunizaci obyvatelstva státu.
  • Aktuální úlohy v přípravě na možné další vlny pandemie.

Bližší informace o konferenci najdete na oficiálních webových stránkách https://www.egozlin.cz/akademie#medicina-katastrof-2021.

Pevně věříme, že Vás odborné zaměření naší konference zaujalo a že se v září osobně setkáme v Luhačovicích.

Za přípravní výbor, Jana Skřivánková

 

XI. mezinárodní odborná konference a XIV. sněm Komory záchranářů ZZS ČR

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na XI. mezinárodní odbornou konferenci a XIV. sněm Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR.

Akce se koná ve dnech 23. – 24. září 2021 v malebném městečku Lednice u Břeclavi v konferenčních prostorách hotelu Galant.

 

Motto konference „Svět se mění, mění se i ZZS?“

 

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Covid - 19, Krizová připravenost a Varia“. Konference je určena nejen členům Komory záchranářů ZZS ČR, ale všem, kteří s danou problematikou přišli či přicházejí dnes a denně do styku.

Zájemcům o aktivní účast (autorům přednášky) si dovolujeme sdělit, že příspěvek je možné přihlásit do 30. července 2021.

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR. Každý účastník obdrží po ukončení akce potvrzení o účasti, které je nedílnou součástí rámce celoživotního vzdělávání.

Máte-li zájem se konference zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat. Registrační formulář a organizační detaily najdete na XII. odborná konference a XV. sněm KZ ZZS ČR (symma.cz)

Spolu s pořadatelem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svojí odborností ke kvalitnímu programu konference.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi a jsme

S přátelským pozdravem

 

Komora záchranářů ZZS ČR

a

SYMMA, spol. s r.o.

kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy

Aleš Martinek

project manager

Bohunická 133/50

619 00 Brno

Mobil: +420 607 650 654

E-mail: a.martinek@symma.cza.martinek03@gmail.comwww.symma.cz 

Organizátor kongresů, konferencí, sympozií, workshopů s více než 25 letou tradicí.

 

V. kongres krizového řízení „Spolupráce složek IZS při mimořádných událostech a katastrofách“

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti V. kongres krizového řízení „Spolupráce složek IZS při mimořádných

událostech a katastrofách“, který ve dnech 21. – 22. října 2021 pořádá Fakultní nemocnice Brno. Akce se

tentokrát koná v konferenčních prostorách hotelu Galant v Mikulově. Kongres je pořádán pod záštitou ředitele

Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jaroslava Štěrby, Ph.D.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Činnost záchranných jednotek při řešení mimořádných událostí v ČR a

ve světě, Rizika a řešení mimořádných událostí v regionech, Pandemie COVID-19 2020/2021 a Varia“. Cílem

kongresu je uspořádat mezioborové setkání, které přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové

spolupráci při řešení mimořádných událostí.

Zájemcům o aktivní účast (autorům přednášky) si dovolujeme sdělit, že přednášku je možné přihlásit do 10. září 2021.

Máte-li zájem se kongresu zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat. Registrační formulář a další organizační

detaily najdete na www.symma.cz/krizoverizeni.

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity

dle platných předpisů.

Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že Vám bude možné se tohoto mezioborového setkání zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi a jsme

 

S přátelským pozdravem

SYMMA, spol. s r.o.

kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy

Aleš Martinek

project manager

Bohunická 133/50

619 00 Brno

Mobil: +420 607 650 654

E-mail: a.martinek@symma.cza.martinek03@gmail.com

www.symma.cz 

 

Poslední úprava dokumentu 26.07.2021

Generální sponzor

Naši sponzoři

Místo pro vaši reklamu
Hlavní sponzor

Medsol - zdravotnická technika, klinické informační systémy
Sponzor

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.