Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Legislativa

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách + zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách + zákon č. 374/2011 Sb. o ZZS + zákon č.375/2011 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě


Zákon 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě k 1/2013

Zákon č. 385/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Nařízení vlády č. 148/2012 Sb. o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
 

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY k zákonu o záchranné službě:Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o minimálních personálních požadavcích zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto prostředkyZákon č. 96/2004 Sb. o NLZP v aktuálním znění platný od 15.12.2018 znění dle zákona č. 284/2018 Sb.

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech NLZP ve znění novely č. 391/2017 platná od 14. 12. 2017


Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a její novelizace 2010

Specializační vzdělávání Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu a praktická část studia – Logbook


Akreditovaný kvalifikační kurz pro řidiče ZZS

 

Guidelines - Nová doporučení pro resuscitaci ERC 2015


Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce k 1. 10. 2015

NV č. 222/2010 Sb., KATALOG PRACÍ

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník

Úmluva o biomedicíně

Listina základních práv a svobod

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích s výší pokut a přiděleným počtem bodů za tato jednání

Poslední úprava dokumentu 03.01.2019

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.