Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Česká asociace sester jedná opět proti vůli většiny NLZP

25.09.2020

Česká asociace sester jedná opět proti vůli většiny NLZP

 

 

Česká asociace sester (ČAS), navzdory odmítání představitelů nelékařských zdravotnických oborů, bez jakéhokoliv mandátu a pověření nadále usiluje o zahrnutí všech nelékařských zdravotnických oborů do jednotné zákonem řízené profesní komory. Chce k tomuto kroku využít předložený návrh zákona o České komoře všeobecných a dětských sester (Sněmovní tisk 891/0) a rozšířit jeho působnost i na ostatní nelékařské zdravotnické obory.

 

Podle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických pracovnících existuje 42 samostatných a plnohodnotných nelékařských oborů, které jsou si ze zákona rovny. Česká asociace sester zastupuje pouhých pět nelékařských oborů a aktuálně sdružuje cca 4 % všech těchto pracovníků. Lze tak pochybovat o dostatečném mandátu, který má ČAS mezi většinou všeobecných a dětských sester, které nejsou jejími členy. Nabízí se otázka na základě čeho a s jakým cílem prezidium ČAS takto postupuje a zejména v období, kdy zdravotnictví prochází zatěžkávací zkouškou, kdy celý zdravotní systém čelí úkolům vyplývajícím z řešení závažné pandemie.

Ministerstvo zdravotnictví není předkladatelem návrhu zákona o zřízení Komory sester a ani ČAS nepověřilo úkolem předložení legislativního návrhu jednotné, zákonem zřízené profesní komory. Jsme přesvědčeni, že takto důležitá legislativní změna zasahující téměř dvěstětisíc nelékařských zdravotnických pracovníků by měla být výsledkem dialogu mezi všemi zainteresovanými stranami, profesními sdruženími a ministerstvem zdravotnictví. Takovou změnu nelze prosazovat na základě svévole zástupců jedné ze 42 profesí NLZP, která tyto kroky nemá vyjasněny ani projednány mezi řadovými kolegyněmi a kolegy svých vlastních oborů.

Vážené předsednictvo ČAS, není možné, abyste si bezdůvodně uzurpovali právo a násilně zatahovali do svých vlastních plánů nelékařské obory, které o to nestojí a mnoho let si spravují své profesní zájmy sami! Usilujte si výhradně o svou vlastní Českou komoru všeobecných a dětských sester. Proti těmto snahám se nevymezujeme a rádi Vás podpoříme.

Vážení zákonodárci, tyto neoprávněné snahy ČAS hodnotíme jako nepřijatelné a neslučitelné s principy demokratické společnosti. Spolu s dalšími 15 nelékařskými obory Vás v přiložené příloze žádáme o zastavení projednávání této legislativní změny, která by mohla mít negativní dopady a mohla by ohrozit fungování celého systému zdravotnictví. Pokud se bude návrh zákona nadále týkat pouze oborů všeobecná a dětská sestra, jak je uvedeno v původním znění návrhu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester, do procesu nijak zasahovat nehodláme, protože se jedná o svébytnou záležitost, kterou si musí tyto obory vyřešit samy.

KZ ZZS ČR

Stanovisko spolků NLZP 20. 9. 2020

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.