Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Nejlepší čas stát se členem komory

08.12.2007

.
Vedení KZ ZZS ČR na svém zasedání rozhodlo, že zaplacený registrační příspěvek ve výši 500,-Kč od nově zaregistrovaných zdravotnických záchranářů, řidičů a dispečerů, zaměstnanců ZZS a 300,- Kč od nově zaregistrovaných studentů VZŠ a VŠ oboru zdravotnický záchranář v měsících listopadu a prosinci 2007, bude platný i jako členský příspěvek na celý rok 2008.

Rozhodli jsme tak proto, aby zájemci o registraci v KZ ZZS ČR nemuseli z finančních důvodů čekat až do nového roku.
Poslední dva měsíce se tak stávají nejvhodnějším obdobím pro vyplnění přihlášky zaměstnance a v případě studentů přihlášky studenta k řádnému zaregistrování se do naší profesní organizace.

Pro ostatní řádné členy, kteří se zaregistrovali v letech 2005, 2006 a v lednu až říjnu roku 2007 se nic nemění. Jejich povinnost uhradit řádný členský příspěvek na rok 2008 do konce února roku 2008 se nemění.
Jak se stát řádným členem KZ ZZS ČR
1.Řádným členem KZ ZZS ČR se může stát každý zdravotnický pracovník, který je zaměstnán na plný či zkrácený úvazek u Zdravotnické záchranné služby jako sanitář posádky RZP a RLP, řidič posádky RZP a RLP, střední zdravotnický personál posádek RZP, RLP a LZS, a operátor zdravotnického operačního střediska . Dále se řádným členem může stát student vyšší nebo vysoké školy, studující obor diplomovaný zdravotnický záchranář, bakalář – záchranář, magistr-záchranář a tudíž se připravuje na výkon práce v daném oboru. Souhlasí s posláním a cíli KZ ZZS ČR a zaváže se přispívat k jejich plnění.

2.Řádné členství v KZ ZZS ČR vzniká vyplněním, vlastnoručním podepsáním , odesláním závazné přihlášky za člena KZ ZZS ČR a zaplacením členského příspěvku.

3.Výše členského příspěvku na rok je pro letošní a příští rok 500,- Kč pro zaměstnance ZZS a 300,- Kč pro studenty VZŚ.

4.Příspěvek zaplacený v listopadu a prosinci roku 2007 platí i pro celý rok 2008.

5.Členské příspěvky na kalendářní rok je řádný člen povinen uhradit nejpozději do konce února každého roku na účet KZ ZZS ČR ( bod.7 ), nebo osobně do pokladny u pana Sigmunda.
Noví členové kdykoli, před odesláním přihlášky.

6.Kontaktní adresa pro zaslání vyplněné a podepsané přihlášky:

KZ ZZS ČR
Sigmund Drahomír
Dělnická 44
779 00 Olomouc7.Číslo účtu pro zaplacení členského příspěvku : 35-5931400267/ 0100

8.Do obálky s vyplněnou závaznou přihláškou vložte kopii ústřižku složenky o zaplacení členského příspěvku, případně kopii části výpisu z vašeho účtu, ze kterého platba proběhla.

9.Pokyny pro vyplnění závazné přihlášky :

- vyplňte všechny potřebné údaje v obou částech
- v horní části vyplníte vše, mimo čísla registrace
- v dolní části vyplňte jen údaje v rámečku
- zkontrolujte, zda máte správný typ přihlášky
- je rozdíl mezi přihláškou pro zaměstnance a studenta10.Po zaregistrování Vám bude vrácen potvrzený spodní díl přihlášky a přiděleno registrační číslo dle pořadí, v jakém jste byli zaregistrování.

11.Každý řádný člen obdrží dva profesní odznaky KZ ZZS ČR se svým registračním číslem.


Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.