Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Nesmírně zajímavý a poučný výklad trestně-právní odpovědnosti NLZP

04.06.2011

Nesmírně zajímavý a poučný výklad trestně-právní odpovědnosti NLZP

Ani poskytování péče s lékařem (RLP, LZZS)
neznamená “Já nic, já muzikant“
Nalezl jsem na webu velmi zajímavou odpověď, velmi zajímavý výklad odpovědnosti NLZP i v situacích, kdy ošetření pacienta provádí standardně lékař za přítomnosti a pomoci NLZP. Z výkladu jasně vyplývá, že i v tomto případě nepadá celá trestně-právní odpovědnost pouze na lékaře, ale i na NLZP, který ač mohl nezakročil když věděl, nebo si měl být vědom toho, že hrozí škoda na zdraví nebo majetku.

Zákoníku práce hovoří jasně v tom, že jsme povinni, hrozí-li škoda na zdraví, na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance. Současně je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit; tj. v tomto případě do doby rozhodnutí nadřízeného lék nepodat.

Samozřejmě, že se to nemusí týkat jen léku, ale i jiného léčebného či diagnostického výkonu. Na ZZS máme sice tu výhodu, že naši lékaři jsou vždy s atestací a tedy se specializovanou způsobilostí, ale to ještě neznamená, že se nemůžeme dle výkladu dostat do problému. Nehledě na to, že na ZZS při poskytování neodkladné péče si ani neumím představit řešení věci z nadřízeným dřív, než zpochybněný úkon provedeme, nebo než zpochybněný lék podáme.

Nicméně zákon je zákon a proto vám přeji pěkné počtení výkladu advokátní kanceláře.

SigmundMyslím, že lékař ordinuje špatný lék...děsí se sestraDotaz

"Jak se má zachovat sestra. když velice vážně pochybuje o správnosti ordinovaného léku, čímž by pacient mohl být poškozen a lékař přesto trvá na své ordinaci? Vím, že lékař je zodpovědný a sestra vykonavatelkou ordinací, ale jde tu přeci jen o zdraví a někdy i život pacienta. I lékař může chybovat, a od toho tu jsou vzdělané a zkušené sestry. aby na případný omyl upozornily. Nebo se mýlím?"


Na dotaz odpovídá JUDr. MUDr. Jan Skácel

Závisí na tom, jestli je tento lékař lékařem se specializovanou způsobilostí (atestací), anebo lékařem bez specializované způsobilosti, který nemůže samostatně v plném rozsahu v příslušné odbornosti vykonávat lékařské povolání a poskytovat lékařskou péči.

V prvé řadě trvejte vždy na tom, aby ordinace léku lékařem byla jím řádně zapsaná ve zdravotnické dokumentaci pacienta, nikdy nepodávejte lék pacientovi bez tohoto zápisu (např. po telefonické konzultaci s lékařem), zvláště tehdy, když máte odůvodněné pochybnosti o správnosti indikace, případně dávkování příslušného léku.

Pokud se jedná o lékaře bez specializované způsobilosti, pak nebude-li adekvátně reagovat na Vaši výzvu ohledně možného poškození zdraví pacienta způsobené podáním ordinovaného léku, o jehož správnosti indikace či dávkování odůvodněně pochybujete, uvědomte neprodleně lékaře se specializovanou způsobilostí, který nad tímto lékařem vykonává v daném čase odborný dohled, a učiňte o této skutečnosti příslušný zápis do zdravotnické dokumentace pacienta (např. do sesterské dokumentace), a do doby než lékař vykonávající odborný dohled nad tímto lékařem rozhodne, tento lék Vy sama pacientovi nepodejte.

Pokud se jedná o lékaře se specializovanou způsobilostí, který je zpravidla současně zaměstnancem zdravotnického zařízení jako Vy, pak nebude-li adekvátně reagovat na Vaši výzvu ohledně možného poškození zdraví pacienta způsobené podáním ordinovaného léku, o jehož správnosti indikace či dávkování odůvodněně pochybujete, uvědomte neprodleně nadřízeného vedoucího zaměstnance (staniční nebo vrchní sestru a případně i primáře oddělení či přednostu kliniky nebo jejich zástupce tohoto lékaře) a učiňte o této skutečnosti příslušný zápis do zdravotnické dokumentace pacienta (viz výše), a do doby než příslušný nadřízený vedoucí zaměstnanec rozhodne, tento lék Vy sama pacientovi nepodejte.

Podle zákoníku práce jste povinna, hrozí-li škoda na zdraví, na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance. Současně je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit; tj. v tomto případě do doby rozhodnutí nadřízeného lék nepodat.

Pokud se jedná o lékaře, který je současně provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení a sám je Vaším zaměstnavatelem, pak jste ve svízelné situaci, kdy v krajním případě se vyhnete pravomocnému odsouzení za spáchání trestného činu (či jiné formě účastenství na spáchání trestného činu) proti životu nebo zdraví, pokud by podaný lék s velkou pravděpodobností způsobil smrt, nebo vážnou poruchu zdraví, pouze tím, že ordinovaný lék nepodáte.

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři
www.akdpp.cz
Zdroj: medical tribune.cz
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.