Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Nově zvýšený příplatek se NLZP ze ZZS netýká vůbec a nedostanou jej ani všichni NLZP nemocnic. Co si myslíte, je to košer???

23.06.2017

Nově zvýšený příplatek se NLZP ze ZZS netýká vůbec a nedostanou jej ani všichni NLZP nemocnic. Co si myslíte, je to košer???

 

 

 

Vláda České republiky na svém zasedání ve středu 31. května schválila v tzv. III. variantě Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Varianta III. byla určena pro zdravotníky, kteří vykonávají práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví. Cílem tohoto opatření mělo být odstranění nespravedlností v odměňování, jak o tom premiér Bohuslav Sobotka informoval dne 31. 5. 2017. Nebudu se ve svém článku zabývat sociálními službami a kulturou, na které toto nové nařízení vlády myslelo také, ale zůstanu u nelékařských zdravotnických pracovníků.

Už od počátku, kdy se o takovém opatření začalo mluvit a kdy bylo z dostupných výkladů a informací zřejmé, že se tzv. přidání 2.000,- Kč hrubého (1.320,- Kč čistého) od 1. července nemá týkat ani zdaleka všech NLZP jsem mnohokrát při diskuzích s kolegy deklaroval, že mi není jasné, jak takové přidání jen někomu prakticky uskutečnit. Věřte nebo ne, ale není to jasné ještě ani dnes! Pro zjištění, kdo od července na příplatek nárok mít bude a kdo ne je důležitá věta: „Všichni zdravotničtí pracovníci vykonávající samostatně nelékařské zdravotnické povolání ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu v lůžkové péči nebo v pobytovém zařízení sociálních služeb budou mít navíc nárok na nový zvláštní příplatek“.

 

Kdo z našich kolegyň a kolegů má na příplatek nárok?

Ten kdo splňuje všechny čtyři následující podmínky bez výjimky:

 • poskytuje zdravotní služby (tak to je asi logické, to jsme všichni)
 • pracuje bez odborného dohledu (to už nejsou obecně zdaleka všichni, v podmínkách ZZS to nejsou řidiči)
 • pracuje v třísměnném nebo nepřetržitém provozu (to bychom na ZZS splňovali všichni)
 • pracuje pro státní nebo soukromé lůžkové zdravotnické zařízení (tady se to už ZZS netýká vůbec a to i přes skutečnost, že v sanitkách lůžka/nosítka máme)

 

V metodickém pokynu pak je stanoveno, že ministerstvo pošle zařízením peníze následujícím způsobem (musí se o ně ale přihlásit, automaticky MZČR nic posílat nebude):

 • u  přímo řízených nemocnic ministerstva se bude jednat o příplatek za směnnost,
 • u soukromé nemocnice pak budou moci čerpat 2.000,- Kč na každého NLZP u lůžka bez odborného dohledu pracujícího ve směnném provozu

a podmínky pro udělení dotace jsou dvě:

 • skutečné vyplacení celého příplatku, nebo aby byla analogicky navýšena mzda ve zvlášť sledované složce o celou částku poskytnuté dotace
 • zaměstnancům nebudou kráceny jiné složky mzdy nebo platu a dojte tak k faktickému navýšení o 2.000,- Kč hrubého v platovém výměru

 

Jak ale píši už výše, že mi nebylo jasné, jak takové přidání jen některým NLZP prakticky uskutečnit, tak celá věc je jak už bývá zvykem ještě složitější. Protože ty deklarované dvě tisícovky vybraným privilegovaným kolegům zdravotníkům nejsou nikde definovány. Nařízení pracuje s termínem rozmezí 1.000,- Kč až 5.000,- Kč (u všech ostatních zůstává rozsah 400,- Kč až 1.000,-Kč). V dotačním programu se pak počítá s objemem financí v kalkulaci počet předpokládaných příjemců příplatku krát dva tisíce korun. Takže asi tak.

 

Jestli a nakolik se vládě podařilo naplnit deklarovaný cíl, kterým bylo dle vyjádření premiéra odstranění nespravedlností v odměňování, si musí každý zodpovědět sám. Já jsem přesvědčený, že nikoliv. Přinese to na pracoviště nemocnic křivdu, neklid a zejména závist a zášť. Podobně negativní odezvu by to zcela jistě mělo u záchranek, pokud by příplatek dostali jen sestry a záchranáři, ale už ne řidiči, kteří dle legislativy pracují výhradně jen pod odborným dohledem. Už i odbory se nechaly slyšet, že pravděpodobně příští týden ve středu požádají kabinet, aby pravidla pro vyplácení změnil a příspěvek pobírali všichni zdravotníci a zdravotnice. Škoda jen, že odbory dostatečně nenaléhaly na kabinet a předkladatele návrhů ministryni práce Marxovou už v době příprav a schvalování tohoto kontroverzního a dle mého úsudku i diskriminačního opatření. Kdyby se totiž zvýšení příplatku týkalo všech nelékařských zdravotnických pracovníků, bylo by i jednodušší tuto věc ošetřit technicky a legislativně.

V titulku se ptám, jestli je to košer. Za sebe odpovídám, chucpe!

 

Jaký máte na tuto věc názor vy, můžete vyjádřit hlasováním v anketě.

 

Sigmund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře k článku
 • Jan Žoha Reagovat 24.06.2017
  Naprosto v pořádku, kolegyním to přeji. Kdo někdy dělal u lůžka, tak ví. A jinak doufám, že poznámka "tady se to už ZZS netýká vůbec a to i přes skutečnost, že v sanitkách lůžka/nosítka máme" je míněna jako vtip.
  • Drahomír Sigmund Reagovat 24.06.2017
   1) I já to kolegyním a kolegům (nezapomínat na ně) v lůžkových zařízeních přeji a zaslouží si to, proto jsem v článku nepsal v lůžkových zařízeních zrušit ale dát všem, ale

   2) vycházím z uvedené definice varianty III., která pro zopakování zní viz bod 3)

   3) kteří vykonávají práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví

   4) jestli je vyšší míra neuropsychické zátěže u lůžka nebo v sanitce asi nejsem schopen posoudit, ale co se týká práce se zvýšeným rizikem ohrožení života a zdraví je alespoň dle mého názoru daleko větší riziko na ZZS než v baráku u lůžka

   5) rozdíl nosítko/lůžko je asi stejný, jako operační stůl/lůžko a NLZP na operačních sálech ve směnném provozu bez odborného dohledu jej dostanou. Takže ne vtip, ale odlišný názor.
  • Tomáš Olšina Reagovat 27.06.2017
   Problém je v tom, že ten příplatek se jmenuje "práce v nepřetržitém provozu - směnnost" a ne "příplatek za práci u lůžka." Pokud by MZ zřídilo příplatek za "práci u lůžka", neměl bych s tím jediný problém. Ale takto MZ říká, že např. noční práce záchranáře je něco méně, než noční práce sestry. A to prostě NENÍ.
 • Iva Řezníčková Reagovat 26.06.2017
  Odbory naléhaly a žádaly ministra celou dobu příprav, aby to bylo pro všechny. Včetně varování, že to vyvolá nepokoje. Nechtěl slyšet. Respektive víc než 2 mld. nemá a když to rozdělí mezi všechny, je to směšná suma...
  To, že teď odbory naléhají - je že znovu naléhají, už poté co se opět ukázalo, že měly pravdu.
  Takže konec vašeho článku je dost neobjektivní, příště si zkuste něco zjistit. Výstupů z toho naléhání bylo až až.
  • Drahomír Sigmund Reagovat 27.06.2017
   Paní Řezníčková,

   já přeci nepsal, že odbory nenaléhaly, já psa cituji: „…že odbory DOSTATEČNĚ nenaléhaly…“. To znamená, že dle mého úsudku nenaléhaly dostatečně nebo nevyužily všech možností, jako například nátlakových akcí, jak to činily v případě nespokojenosti v nedávné minulosti. Proč??? Nepovažuji tedy konec článku za neobjektivní. Koneckonců i míra dostatečnosti/nedostatečnosti je pouze subjektivním posouzení každého jedince. Já když v nedávné minulosti viděl, co vše jsou odbory schopny pro prosazení svého udělat (teď prosím netvrdím, že jsem s tím souhlasil), tak v tomto případě jsem konání odborů vyhodnotil jako NEDOSTATEČNÉ.

   Toť vše :-)
 • Tomáš Olšina Reagovat 27.06.2017
  Způsob, jakým se rozhodli navýšit plat sester je typicky pokrytecký a navíc neférový vůči jiným zdravotníkům.
  To, že jsou u nás sestry mizerně placeny je známý fakt a proto jim měl být primárně zvýšen základní tarif!!! A to nejen o 2000 Kč, ale klidně o 8000 Kč. To by byl slušný a férový postup. Tím, že navýšili příplatek za "směnnost" pouze sestrám u lůžka, řekli všem ostatním zdravotníkům taktéž pracujících v noci, o víkendech, či svátcích, že jejich práce v tomto čase je méněcenná. A to prostě odmítám a zásadně s tím nesouhlasím. Příplatek za to, že pracujeme v nepřetržitém provozu by měl platit pro všechny a stejně bez rozdílu zařazení a charakteru vykonávané práce.
 • Zdravotnický záchranář Reagovat 05.07.2017
  ... v diskusích jsem zaslechl, že pan ministr zdravotnictví tímto krokem chtěl motivovat pouze všeobecné zdravotní sestry v nepřetržitém/3-směnném provozu pracujících u lůžka, aby neopouštěly svou práci, protože je jich kritický nedostatek...
  Co se týče ostatních NLZP, řidičů ZZS, ošetřovatelů a sanitářů... tak těch je mraky a za branami se třesou stovky na naše místa, tak že my nedostaneme zatím přidáno nic, a komu se to nelíbí, ať jde jinam!!!
  • ula Reagovat 07.08.2017
   Ano,výsměch ostatní NLZP u lůžek,.. a opravdu si jich neváží.Ale bez ošetřovatelů,asistentů a dalších by ty noční směny pouze sestrama nepolepili.Konec legrace,defenestrace!!!

Copyright © 2020 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.