Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

ÚSZS HMP vytvořila letáček první pomoci nejen do prostředků MHD

15.12.2010

ÚSZS HMP vytvořila letáček první pomoci nejen do prostředků MHD

Při záchraně života v MHD poradí letáčekZásah u pacienta v „klinické smrti“ je nejzávažnější situace, se kterou se posádky záchranné služby setkávají. Ve stavu „klinické smrti“ se postižený ocitá tehdy, pokud u něho dojde k zástavě krevního oběhu – srdce přestane pumpovat krev.

Nejzřetelnější známkou bezprostředního ohrožení života je bezvědomí – stav, kdy postižený nereaguje na vnější podněty. Typicky se hned od počátku přidává porucha dýchání – nápadně dlouhé intervaly mezi nádechy, za pár desítek vteřin až několik minut přecházející v úplnou zástavu dechu. Znakem zástavy oběhu je tedy nejen to, že postižený vůbec nedýchá, ale i stav, kdy zdánlivě dýchá, ale nádechy jsou „lapavé“ – postižený se nadechne jen občas, případně jen otvírá ústa „jako kapr“. Typická je také promodralá barva v obličeji.

Jedinou naději pro člověka postiženého náhlou zástavou oběhu představuje oživování (resuscitace), v praxi zejména provádění nepřímé masáže srdce!

Úspěšnost resuscitace závisí na každém článku "oživovacího řetězce" – od nejlépe okamžité laické masáže, přes rychlou a odbornou pomoc v přednemocniční péči až po kvalitní následnou péči na specializovaných pracovištích zdravotnických zařízení.

Základem všeho je rychlá laická první pomoc – každá minuta bez kyslíku je pro mozek postiženého kritická a bez pomoci svědků události je již většinou každá další snaha předem odsouzena k nezdaru.

Od roku 2002 používají dispečerky našeho zdravotnického operačního střediska metodiku telefonické instruktáže svědků zástavy. Tato „Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR)“ se postupem času stala celostátním standardem.
Hodnocení záchrany pacientů postižených náhlou zástavou oběhu je celosvětově považováno za jeden z nejdůležitějších parametrů kvality práce záchranného systému. V tomto srovnání pražská záchranka dosahuje mimořádných úspěchů. Z celkového počtu 498 provedených loňských resuscitací se podařilo vrátit bez následků do normálního života 81 pacientů. Díky vynikající spolupráci s Pražany se nám daří zahájit laickou resuscitaci u 70% pacientů postižených náhlou zástavou oběhu, což je v národním i mezinárodním srovnání zcela unikátní (běžně se setkáváme s laickou resuscitací u 10-20% pacientů) a Pražanům za tento výsledek patří velké poděkování.

Ale protože vždy je co zlepšovat, rozhodli jsme se vytvořit letáček s názorným návodem správné první pomoci právě při těchto situacích. Díky finanční podpoře našeho zřizovatele Hlavního města Prahy a díky spolupráci s Dopravním podnikem hl.m. Prahy se budou s letáčkem Pražané setkávat v prostředcích městské hromadné dopravy.

Ve dnech 2. – 4. prosince 2010 se konal v portugalském Portu 10. kongres Evropské rady pro resuscitaci. Hlavním tématem byly nové doporučené postupy (Guidelines 2010). Díky výborným výsledkům resuscitací v Praze vzbudily mezi téměř třemi sty přednášek pozornost i příspěvky našich lékařů o moderním trendu – resuscitaci bez dýchání z plic do plic.Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – územní středisko záchranné služby
V Praze, dne 14. prosince 2010
Zdroj: USZS HMPKomentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.